Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Skelbiamas viešas negyvenamųjų patalpų nuomos konkursas

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA), juridinio asmens kodas 302824137, adresas I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių adresais I. Kanto g. 23 ir I. Kanto g. 25, Kaunas, viešą nuomos konkursą.

Detalesnė informacija apie nuomojamas patalpas (jų plotą, pradinį nuompinigių dydį bei nuomos terminą) pateikiama žemiau:

Eil. Nr. Pastato, kuriame yra patalpos, pavadinimas Pastato, kuriame yra patalpos, adresas Pastato, kuriame yra patalpos, pažymėjimas plane Pastato  (patalpos) unikalus numeris Registro Nr. Patalpų indeksai Patalpų plotas, kv. m Patalpų naudojimo paskirtis Pradinis  nuompinigių dydis (be PVM) Patalpų nuomos terminas
1. Pastatas – įstaiga Kaunas, I. Kanto g. 23 2B3p Pastato:

1980-0001-1022.

Patalpos:

4400-1008-2503:1562.

44/681836 1-115,

1-122

46,99, 6,40,

 iš viso

53,39

Grunto tyrimų laboratorija, sandėliavimo ir pan. Nuo 4,00 Eur be PVM/m2

 

Nuo 4,84 Eur su PVM/m2

2-10 metų
2. Pastatas – įstaiga Kaunas, I. Kanto g. 25 1B4p Pastato:

1980-0001-1011.

Patalpos:

1980-0001-1011:0002.

20/252970 1-54 32,97 (5/11 iš 72,54) Prekybinė Nuo 5,00 Eur be PVM/m2

 

Nuo 6,05 Eur su PVM/m2

2-10 metų
3. Pastatas – įstaiga Kaunas, I. Kanto g. 25 1B4p Pastato:

1980-0001-1011.

Patalpos:

1980-0001-1011:0002.

20/252970 P-42,

P-43,

P-44

22,83,

2,76,

24,13,

iš viso 49,72

Sandėliavimo Nuo 2,90 Eur be PVM/m2

 

Nuo 3,51 Eur su PVM/m2

2-10 metų
4. Pastatas – įstaiga Kaunas, I. Kanto g. 25 1B4p Pastato:

1980-0001-1011.

Patalpos:

1980-0001-1011:0002.

20/252970 1-50 12,62 Administracinė Nuo 5,00 Eur be PVM/m2

 

Nuo 6,05 Eur su PVM/m2

2-10 metų
5. Pastatas – įstaiga Kaunas, I. Kanto g. 25 1B4p Pastato:

1980-0001-1011.

Patalpos:

1980-0001-1011:0002.

20/252970 3-22,

3-23,

3-24,

3-25,

3-26,

3-27,

3-28

1,74,

1,62,

6,39,

3,19,

3,01,

1,40,

2,01,

iš viso

19,36

WC Nuo 2,90 Eur be PVM/m2

 

Nuo 3,51 Eur su PVM/m2

2-10 metų
6. Pastatas – įstaiga Kaunas, I. Kanto g. 25 1B4p Pastato:

1980-0001-1011.

Patalpos:

1980-0001-1011:0002.

20/252970 3-32 434,09 Sporto ir pan. Nuo 2,90 Eur be PVM/m2

 

Nuo 3,51 Eur su PVM/m2

2-10 metų

Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų, nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) nuo nesumokėtos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Detalesnė informacija pateikiama patalpų nuomos sutarties projekte.

Visi suinteresuoti asmenys dalyvauja konkurse teikdami paraišką.

Konkurso dalyvio paraiška turi būti parengta vadovaujantis Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros nuosavybės teise valdomų patalpų nuomos tvarka, patvirtinta TKA direktoriaus 2020 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 2-90.

Konkurso dalyvio paraiška turi būti pateikta Administravimo departamento Veiklos organizavimo skyriaus vadovui Gediminui Rudžiui el. paštu [email protected] ne vėliau kaip 2020 m.  balandžio 27 d. 10 val.

Visi pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos). Pasiūlymo dokumentai turi būti suformuoti naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus.

Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo dienos, t. y. ne vėliau kaip iki 2020 m.  balandžio 22 d. 15.00 val., darbo dienomis (nuo 8 iki 15 val.) gali apžiūrėti nuomojamas patalpas. Dėl konkretaus apžiūros laiko prašome iš anksto susiderinti kreipiantis į Administravimo departamento Veiklos organizavimo skyriaus ūkvedį Arūną Pacauską ([email protected], +370 644 90 432).

Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, gautos paraiškos bus vertinamos ne ilgiau negu 2 darbo dienas.

Apie konkurso rezultatus visi paraiškas pateikę dalyviai bus informuoti el. paštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo dienos.

Kontaktinis asmuo patalpų nuomos klausimais: Administravimo departamento Veiklos organizavimo skyriaus vadovas Gediminas Rudys (el. p. [email protected], +370 645 95 612).

Konkurso dokumentus galite rasti čia: