Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

TKA kviečia didinti aviacijos saugos kultūros lygį

Vienas pagrindinių Transporto kompetencijų agentūros (TKA) tikslų – užtikrinti skrydžių saugą bei saugumą Lietuvoje. Įgyvendinant šį tikslą labai svarbus visų aviacijos organizacijų įsitraukimas ir jų vykdoma pranešimų apie saugos įvykius politika.

„Norėdami suprasti, kokių veiksmų, mažinančių incidentų ar avarijų skaičių, reikėtų imtis, visų pirma turime suprasti, kokioje situacijoje esame dabar. Analizuodami ir sistemindami informaciją apie jau nutikusius įvykius galime identifikuoti kitiems aviacijos rinkos dalyviams kylančias grėsmes ir užkirsti joms kelią“, – sako TKA direktorė Goda Bražytė-Balčiūnė.

Dėl to TKA kviečia visus, dirbančius aviacijoje, didinti aviacijos saugos kultūros lygį ir pranešti apie pastebėtus saugos įvykius.

Pastebėjus įvykį, visų pirma, apie jį reikia informuoti už saugą atsakingą kolegą savo organizacijoje. Tie, kurie abejoja savo darbovietės pranešimų sistema ar kultūra, apie pastebėtą įvykį gali pranešti tiesiogiai TKA: www.tka.lt/pranesk-apie-ivyki

„Vis dar dažnas įsitikinimas, kad pranešus apie organizacijoje nutikusį įvykį, galima sulaukti įspėjimų ar baudų – tai nėra tiesa. Pranešime paminėtų asmenų tapatybė yra saugoma, o jo turinys nėra naudojamas ką nors apkaltinti ar apskritai atskleidžiamas viešai – nebent tai būtų būtina siekiant užtikrinti aviacijos saugą,“ – teigia TKA direktorė.

Transporto kompetencijų agentūra paruošė atmintines skirtingų aviacijos sričių specialistams – jose nurodoma, apie kokius įvykius pranešti juos įpareigoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1018.