Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Teisės aktų naujienos: sausį ir vasarį TKA priimti teisės aktai

Transporto kompetencijų agentūra (TKA) pateikia per pirmuosius du 2021-ųjų metų mėnesius priimtų teisės aktų apžvalgą:

  1. 2021 m. sausio 5 d. TKA direktoriaus įsakymas Nr. 2-2 „Dėl asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje“. Juo patvirtinti dokumentai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą TKA – asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo tvarkos aprašas ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės.
  2. 2021 m. sausio 19 d. TKA direktoriaus įsakymas Nr. 2-9 „Dėl orlaivių išregistravimo iš Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro“. Juo patvirtintas orlaivių, kurie išregistruoti iš orlaivių registro, sąrašas, o jų savininkams ar teisių ir pareigų perėmėjams pavesta TKA grąžinti išregistruotų orlaivių registravimo liudijimus.
  3. 2021 m. sausio 26 d. TKA direktoriaus įsakymas Nr. 2-10 „Dėl nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Vc priedo (CAMO dalies) reikalavimus aprašo ir nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno tvirtinimo aprašo patvirtinimo“. Juo patvirtinti šie aprašai:
  • Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Vc priedo (CAMO dalies) reikalavimus aprašas, kuris nustato nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimo pažymėjimo išdavimo, keitimo, apribojimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, dublikato išdavimo tvarką;
  • Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno tvirtinimo aprašas, kuris nustato nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos, patvirtintos pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Vc priedą (CAMO dalį), nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno tvirtinimo bei pakeitimų tvirtinimo tvarką.
  1. 2021 m. vasario 12 d. TKA direktoriaus įsakymas Nr. 2-20 „Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo“. Patikslintos kelios anksčiau įsakyme buvusios formos, taip pat įsakymas papildytas naujomis formomis (dėl bepiločių orlaivių, prašymų atitinkamų pilotų licencijoms ir kt.)