Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje

 VšĮ Transporto kompetencijų agentūros (TKA) specialistai parengė 2017-2020 metų įskaitinių eismo įvykių duomenų leidinį. Įstaigoje dirbantys specialistai kiekvienais metais visuomenei teikia eismo įvykių statistikos, eismo saugos situacijos Lietuvoje statistinę apžvalgą. Parengtame naujame, viešai prieiname leidinyje pateikiama informacija, apibūdinanti bendrąją eismo saugos situaciją Lietuvoje, pateikiamos pagrindinės eismo įvykių tendencijos, kurių analizė išryškina tipinius eismo dalyvius, patenkančius į eismo įvykius, tipinę eismo įvykių aplinką ir infrastuktūrą, tipines eismo įvykių aplinkybes.

„Po įstaigos 2020 metais vykusių pertvarkų, nuolatos keičiame nusistovėjusį požiūrį į eismo saugą ir siekiame eismo saugą padaryti inovatyvią ir lengvai pasiekiamą visuomenei. Sąryšiui su tai, parengėme interaktyvų 2017–2020 metų įskaitinių eismo įvykių žemėlapį, kuriame eismo įvykiai pateikiami pagal eismo įvykio koordinates. Vartotojas gali pasirinkti, kurių metų ir kokios eismo įvykio rūšies duomenis nori atvaizduoti žemėlapyje, eismo įvykiai su mirtinomis pasekmėmis vaizduojami kita spalva, atributų lentelėje pateikiama detalesnė kiekvieno įskaitinio eismo įvykio informacija. Tai leidžia kiekvienam detaliau susipažinti su savo kasdieniu maršrutu, labiau atkreipti dėmesį į eismą, identifikuoti kur yra padidintos eismo įvykio rizikos“ – sako TKA Transporto paslaugų skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas.

2001-2020 metų eismo įvykių, sužeistų ir žuvusių eismo dalyvių kitimo tendencijos Lietuvoje.

Covid-19 įtaka eismo saugumui ir avaringumui

2020 metai buvo ypatingi dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) paplitimo visame pasaulyje. Pandemija ir įvairūs apribojimai neabejotinai turėjo įtakos ir avaringumo duomenims, tad 2020 metų statistinius eismo įvykių duomenis reikia vertinti atskirai. Lyginant 2020 m. įvykusius įskaitinius eismo įvykius ir jų pasekmes su vidutiniu eismo įvykių skaičiumi ir jų pasekmėmis 2017–2019 m., pastebimas eismo įvykių, sužeistųjų ir žuvusiųjų juose sumažėjimas.

„Įvertinus eismo įvykių statistikos rezultatus karantino laikotarpiu, nustatyta, kad apribotas judumas turėjo didelę teigiamą įtaką bendriesiems metiniams avaringumo rezultatams. Po 2019 metų, kuomet buvo stipriai išaugęs avaringumas Lietuvoje, vėl atsistatė bendroji mažėjimo kreivė ir galime kryptingai judėti link Vizija 0 tikslo. Lietuva pagal žuvusių skaičiaus mažinimą yra viena iš lyderių Europos Sąjungoje. 2020-2030 metų laikotarpyje laukia didelis iššūkis – sumažinti dabartinį žuvusių eismo dalyvių skaičių 50 %“ – sako TKA Transporto paslaugų skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas.

 

Tipiniai eismo įvykių paveikslai

Siekiant visuomenei perteikti didesnį supratimą kokios yra bendrosios įvykių tendencijos, TKA specialistai įvertinę 2017–2020 metų įskaitinius eismo įvykius ir juose dalyvavusius eismo dalyvius, pateikia pagrindines eismo įvykių tendencijas, kurių analizė išryškina:

  • tipinius eismo įvykių dalyvius, patenkančius į eismo įvykius – vertinant eismo dalyvių tipą, amžių, lytį, vairavimo patirtį, blaivumą, eismo įvykių kaltininkus;
  • tipinę eismo įvykių aplinką ir infrastuktūrą – vertinant užmiesčio ir gyvenamąsias teritorijas, kelio reikšmę, dangos tipą;
  • tipines eismo įvykių aplinkybes – vertinant įskaitinių eismo įvykių pasiskirstymą laiko atžvilgiu, pagal oro sąlygas, dangos būklę, eismo įvykių rūšis.

 

Nuoroda į Interaktyvų 2017–2021 metų eismo įvykių žemėlapį

Nuoroda į leidinį (ATNAUJINTA 2021 08)

Nuoroda į leidinio priedus