Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Įvyko 5-asis Baltijos funkcinio oro erdvės bloko tarybos susitikimas

Baltijos funkcinis oro erdvės blokas veikia jau dešimtmetį

2022 m. gruodžio 7 d., Varšuvoje, įvyko penktasis Baltijos funkcinio oro erdvės bloko (FOEB) tarybos susitikimas. Tarp pagrindinių susitikimo temų – FOEB bendradarbiavimas su Eurokontrole vystant rezervinius sprendinius oro eismo paslaugų (ATS) teikimui regiono mastu, nenumatytų atvejų sprendimo ir veiklos tęstinumo užtikrinimas Rusijos karo su Ukraina kontekste.

Dabartinė Baltijos FOEB teisinė bazė yra pagrįsta Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos Baltijos funkcinio oro erdvės bloko steigimo sutartimi, pasirašyta 2012 m. liepos 17 d. Vilniuje.

Kartu su papildomais susitarimais, kuriuos pasirašė nacionalinių priežiūros institucijų (NSA) ir oro navigacijos paslaugų teikėjų (ANSP), FOEB skatina efektyvų Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimą pagal Europos Sąjungos FAB koncepciją.

FOEB koncepcija yra raktas į patobulintą veiklos pajėgumą ir efektyvumą, sustiprintą saugą ir mažesnes oro navigacijos paslaugų sąnaudas, pasitelkiant intensyvesnį bendradarbiavimą ir integraciją tarptautiniu mastu, be to, tai vienas iš būdų mažinti Europos oro eismo valdymo (ATM) susiskaidymą.

Bendradarbiavimas, kuris trunka jau ilgiau negu dešimtmetį, parodė, kad Baltijos FOEB yra naudingas įrankis, siekiant įgyvendinti visa apimančias bendro Europos dangaus koncepcijas.

Pastaraisiais metais Baltijos FOEB oro navigacijos paslaugų teikėjai („Oro Navigacija“ ir Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra) padarė ženklią pažangą regioninio įsitraukimo ir operacinės veiklos srityse, įskaitant:

  • 2022 m. vasario 24 d. įgyvendintą Baltijos FRA (laisvo maršruto oro erdvė),
  • bendradarbiavimą iTEC aljanse kuriant naujos kartos oro eismo valdymo sistemą,
  • bendradarbiavimą SESAR 2020 bei SESAR 3 mokslinių tyrimų programos projektuose,
  • komunikacinę ir edukacinę veiklą, tame tarpe tarptautinių seminarų, diskusijų panelių organizavimą.

Itin svarbi Baltijos FOEB bendradarbiavimo tema – rezerviniai sprendiniai oro eismo paslaugų (ATS) teikimui regiono mastu, kurių aktualumas pasireiškia ženklių (ilgalaikių ir trumpalaikių) skrydžių srautų svyravimų (dėl karų, pralaidumo regione iššūkių, streikų) laikotarpiais. Dėl šių priežasčių Baltijos FOEB valstybės planuoja įvertinti Eurokontrolės pasiūlymą įgyvendinti bandomąjį ATS paslaugų delegavimo projektą. Taryba pritarė šiai iniciatyvai ir paskyrė užduotį Baltijos FOEB oro navigacijos paslaugų tiekėjams, priežiūros institucijoms įvertinti tokio projekto naudas, rizikas, reikalingus operacinius, technologinius, teisinius bei finansinius aspektus.

Baltijos funkcinio oro erdvės bloko taryba, atsižvelgdama į Rusijos karą prieš Ukrainą ir augančius šios šalies hibridinius veiksmus, sutarė, kad būtina stiprinti dvišalius civilinius ir karinius veiksmus.

Baltijos FOEB taryba patvirtina, kad laiku ir aktyviai oro erdvėje taikos metu vykdoma karinė veikla yra labai svarbi.