Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Informuojame apie CAPPIS likvidavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 42 ir 43 punktais, likviduojama Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinė sistema.

Likvidavimo pabaiga – 2024 m. liepos 15 d.

Likvidavimo pagrindas – 2024 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-243 („Dėl Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinės sistemos likvidavimo“).