X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Apie Transporto kompetencijų agentūrą

Transporto kompetencijų agentūra yra valstybės įsteigta viešoji įstaiga, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

2019 metais, kai siekiant sukurti profesionalią, inovatyvią, į verslo poreikius orientuotą aviacijos priežiūros sistemą buvo pertvarkyta Civilinės aviacijos administracija, jos funkcijos buvo perduotos BĮ Lietuvos transporto saugos administracijai ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai (iki 2019 m. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas).

Nuo 2019 m. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos apima šias sritis: specialistų licencijavimą ir jų veiklos priežiūrą; aviacijos sektoriaus ūkio subjektų veiklos priežiūrą, akreditavimą ir licencijavimą; kelių saugos patikrinimus, jos lygių nustatymus ir valdymą; eismo įvykių ir avaringų vietų stebėseną bei analizę.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos tikslas – prisidėti prie visuomenės interesus atitinkančios Lietuvos susisiekimo sistemos kūrimo bei plėtros, užtikrinant aukščiausius kokybės, saugos ir saugumo standartus.

 

Misija – TKA užtikrina saugą ir saugumą Lietuvos civilinės aviacijos ir kelių srityse.

Vizija – Aukščiausią saugos ir saugumo lygį civilinės aviacijos ir kelių srityse užtikrinanti organizacija – patikimas partneris savo klientams.

Vertybės:

  • Bendradarbiavimas: esame komanda, tad siekiame tų pačių tikslų ir tarpusavyje dalijamės tiek savo žiniomis, tiek patirtimi.
  • Inovatyvumas: ieškome naujų sprendimų būdų ir taikome pažangius darbo metodus.
  • Profesionalumas: esame savo srities ekspertai, nuolatos siekiantys naujų žinių ir tobulėjimo.
  • Atsakomybė: savo darbą atliekame skaidriai bei sąžiningai ir atsakome už priimtus sprendimus bei gautus rezultatus.

Aviacijos sektoriaus ūkio subjektų veiklos priežiūra, akreditavimas ir licencijavimas – ši veiklos sritis yra viena iš svarbiausių, siekiant užtikrinti orlaivių, oro navigacijos, skrydžių, gamybos, techninės priežiūros, aerodromų veiklos ir kitų aviacijos srities elementų saugų, efektyvų ir aukščiausius standartus atitinkantį funkcionavimą. Šios veiklos kokybę užtikrina aukštos kvalifikacijos ir ilgametę darbo patirtį šioje srityje turintys įstaigos specialistai.

Specialistų licencijavimas ir jų veiklos priežiūra – veiklos sritis apimanti įvairių transporto sričių specialistų atestavimo, sertifikavimo, licencijavimo, egzaminavimo, įgūdžių vertinimo, veiklos priežiūros ir kito pobūdžio profesinio vertinimo veiklą. Šios veiklos efektyvumas užtikrinamas teikiant centralizuotas paslaugas, atitinkančias aukščiausios kokybės standartų reikalavimus.

Transporto ir susisiekimo komunikacijų planavimas – veiklos sritis, apimanti transporto infrastruktūros strateginį planavimą, plėtros programų rengimą, eismo modeliavimą ir saugos valdymą, investicinių projektų rengimą ir kitą inžinerinę veiklą, paremtą darnia transporto sektoriaus plėtra bei ekonomine ir socialine nauda. Vykdant šią veiklą siekiama efektyviai prisidėti prie svarbiausių valstybinės reikšmės transporto objektų planavimo.

Transporto ir susisiekimo komunikacijų stebėsena, tyrimai – veiklos sritis, apimanti duomenų apie transporto infrastruktūrą rinkimą, kokybinių rodiklių tyrimus, patikrinimus, stebėseną ir kitą veiklą, siekiant užtikrinti transporto infrastruktūros statinių ir kitų elementų darnų, efektyvų, saugų ir visuomenės poreikius atitinkantį funkcionavimą. Šiai veiklos sričiai vykdyti naudojami pažangūs tiriamieji mechanizmai ir programinė įranga.