Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Asmens duomenų apsauga

DĖL ĮVYKUSIO DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA), informuoja, kad 2023 m. gegužės  8 d.  nustatė TKA informacinėse sistemose įvykdytą kibernetinį incidentą. Įvykdyta Cuba Ransomware tipo kibernetinė ataka. Asmens duomenų kategorijos, kurių saugumas galimai buvo pažeistas – darbuotojų/interesantų vardas, pavardė, gimimo data, lytis, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Šiuo metu TKA aiškinasi aplinkybes, ėmėsi saugumo priemonių  ir deda visas pastangas, siekdama išsiaiškinti Incidento priežastis, įvertinti pasekmes, užkirsti kelią ateityje kibernetinių incidentų grėsmei. Techninėmis priemonėmis kiberataka sustabdyta, paveikta įranga izoliuota, kenkėjiško kodo plitimas pilnai sustabdytas.

Neigiamų pasekmių ir pavojų asmenų teisėms ir laisvėms šiuo metu nėra. Nėra duomenų, jog duomenų subjektų galimai nutekinti asmens duomenys yra išviešinti ar kitaip pažeistas jų konfidencialumas, tačiau tam neatmetama galimybė ateityje. Dėl įvykusio kibernetinio incidento TKA informavo Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą prie Krašto apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministeriją, Europos aviacijos saugos agentūrą.

Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis į TKA duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] arba TKA atsakingą asmenį Gediminą Rudį el. paštu [email protected].

 

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu TKA ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į TKA duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu +370 37 409 982.