Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Atsiskaitymas už TKA paslaugas

KONKREČIŲ ATLYGINIMO UŽ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS TEIKIAMAS ADMINISTRACINES PASLAUGAS DYDŽIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Paslaugos kodas Administracinės paslaugos pavadinimas Dydis, eurais
1.1. 1.1 už aerodromo, turinčio bent vieną II kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką, pažymėjimo:
1.1.1. 1.1.1 išdavimą 13 658
1.1.2. 1.1.2 duomenų keitimą, kai reikia įvertinti, ar šie keitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 6 513
1.1.3. 1.1.3 pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 114
1.2. 1.2 už aerodromo, turinčio bent vieną I kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką, pažymėjimo:
1.2.1. 1.2.1 išdavimą 11 881
1.2.2. 1.2.2 duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 5 634
1.2.3. 1.2.3 duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 114
1.3. 1.3 už aerodromo, turinčio bent vieną netiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką, pažymėjimo:
1.3.1. 1.3.1 išdavimą 3 504
1.3.2. 1.3.2 duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 1 707
1.3.3. 1.3.3 duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 114
1.4. 1.4 už aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams:
1.4.1. 1.4.1 pažymėjimo išdavimą 1 262
1.4.2. 1.4.2 pažymėjimo galiojimo pratęsimą 467
1.4.3. 1.4.3 pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 255
1.4.4. 1.4.4 pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 109
1.4.5. 1.4.5 metinę priežiūrą 453
1.5. 1.5 už signalinių žiburių įrenginių pažymėjimo išdavimą:
1.5.1. 1.5.1 tarptautiniams aerodromams 1 253
1.5.2. 1.5.2 bendrosios aviacijos aerodromams 226
1.5.3. 1.5.3 sraigtasparnio aikštelėms 228
1.6. 1.6 už leidimo naudoti skrydžiams lauko aikštelę išdavimą 191
1.7. 1.7 už sraigtasparnio aikštelės, įrengtos pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo „Aerodromai“ II tomo „Sraigtasparnių aikštelės“ reikalavimus:
1.7.1. 1.7.1 pažymėjimo išdavimą 1 017
1.7.2. 1.7.2 pažymėjimo galiojimo pratęsimą 375
1.7.3. 1.7.3 pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 188
1.7.4. 1.7.4 pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 84
1.7.5. 1.7.5 metinę priežiūrą 453
Eil. Nr. Paslaugos kodas Administracinės paslaugos pavadinimas Dydis, eurais
2.1. 2.1 už aviacijos specialistų licencijavimą:
2.1.1. 2.1.1 komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) arba avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) išdavimą pagal 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, FCL dalies reikalavimus 216
2.1.2. 2.1.2 komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) arba avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) reikalavimus skubos tvarka per 1 darbo dieną 432
2.1.3. 2.1.3 lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL), piloto mėgėjo licencijos (PPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), oro baliono piloto licencijos (BPL) išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) reikalavimus 65
2.1.4. 2.1.4 lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL), piloto mėgėjo licencijos (PPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), oro baliono piloto licencijos (BPL) išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) reikalavimus skubos tvarka per 1 darbo dieną 130
2.1.5. 2.1.5 atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos suteikimą 68
2.1.6. 2.1.6 atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos suteikimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 136
2.1.7. 2.1.7 atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos atnaujinimą / pratęsimą 34
2.1.8. 2.1.8 atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 68
2.1.9. 2.1.9 licencijos papildymą bet kokia kita kvalifikacija ar leidimu 68
2.1.10. 2.1.10 licencijos papildymą bet kokia kita kvalifikacija ar leidimu skubos tvarka per 1 darbo dieną 135
2.1.11. 2.1.11 bet kokios kitos kvalifikacijos ar leidimo atnaujinimą / pratęsimą 34
2.1.12. 2.1.12 bet kokios kitos kvalifikacijos ar leidimo atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 68
2.1.13. 2.1.13 licencijos patvirtinimą (angl. verification) / išrašo, skirto užsienio šalims, išdavimą arba licencijos informacijos ir istorijos patvirtinimą / išrašo išdavimą 43
2.1.14. 2.1.14 licencijos patvirtinimą (angl. verification) / išrašo, skirto užsienio šalims, išdavimą arba licencijos informacijos ir istorijos patvirtinimą / išrašo išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 86
2.1.15. 2.1.15 licencijos komercinės veiklos pripažinimo (angl. validation)  pažymėjimo išdavimą 330
2.1.16. 2.1.16 licencijos komercinės veiklos pripažinimo (angl. validation) pažymėjimo išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 660
2.1.17. 2.1.17 licencijos nekomercinės veiklos pripažinimo pažymėjimo išdavimą 108
2.1.18. 2.1.18 licencijos nekomercinės veiklos pripažinimo pažymėjimo išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 216
2.1.19. 2.1.19 skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą 188
2.1.20. 2.1.20 skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 376
2.1.21. 2.1.21 skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo atnaujinimą / pratęsimą 62
2.1.22. 2.1.22 skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 124
2.1.23. 2.1.23 kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą 317
2.1.24. 2.1.24 kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 634
2.1.25. 2.1.25 kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo atnaujinimą / pratęsimą 101
2.1.26. 2.1.26 kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimo atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 202
2.1.27. 2.1.27 kalbos vertintojo–egzaminuotojo pažymėjimo išdavimą 185
2.1.28. 2.1.28 kalbos vertintojo–egzaminuotojo pažymėjimo atnaujinimą / pratęsimą 126
2.1.29. 2.1.29 piloto licencijos dublikato išdavimą 38
2.1.30. 2.1.30 piloto licencijos dublikato išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 76
2.1.31. 2.1.31. piloto:
2.1.31.1. 2.1.31.1 nuotolinio mokymo baigimo patvirtinimo pažymėjimo išdavimą / pratęsimą / atnaujinimą / pakartotinį išdavimą 11
2.1.31.2. 2.1.31.2 nuotolinio mokymo  kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą / pratęsimą / atnaujinimą / pakartotinį išdavimą 11
2.1.31.3. 2.1.31.3 nuotolinio mokymo  teorijos žinių pažymėjimo išdavimą / pratęsimą / atnaujinimą / pakartotinį išdavimą 11
2.2. 2.2 už skrydžio:
2.2.1. 2.2.1 imituoklio (FFS) treniruoklio pirminį sertifikavimą 6 968
2.2.2. 2.2.2 imituoklio (FFS) treniruoklio metinę priežiūrą 3 268 (už kiekvieną orlaivio tipą)
2.2.3. 2.2.3 treniruoklio (FTD) pirminį sertifikavimą 5 735
2.2.4. 2.2.4 treniruoklio (FTD) metinę priežiūrą 2 775 (už kiekvieną orlaivio tipą)
2.2.5. 2.2.5 FSTD specialų sertifikavimą 1 850
2.2.6. 2.2.6 navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) I treniruoklio pirminį sertifikavimą 3 022
2.2.7. 2.2.7 navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) I treniruoklio metinę priežiūrą 1 603
2.2.8. 2.2.8 navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II arba III treniruoklio pirminį sertifikavimą 4 008
2.2.9. 2.2.9 navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II arba III treniruoklio metinę priežiūrą 1 850
2.2.10. 2.2.10 navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II daugianarės įgulos sąveikai (MCC) arba III daugianarės įgulos sąveikai (MCC)  treniruoklio pirminį sertifikavimą 4 995
2.2.11. 2.2.11 navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II daugianarės įgulos sąveikai (MCC) arba III daugianarės įgulos sąveikai (MCC)  treniruoklio metinę priežiūrą 2 097
2.2.12. 2.2.12 pradinio mokymo pagal prietaisus priemonės treniruoklio (BITD) pirminį sertifikavimą 1 419
2.2.13. 2.2.13 pradinio mokymo pagal prietaisus priemonės treniruoklio (BITD) metinę priežiūrą 925
2.2.14. 2.2.14 imituojamo treniruoklio (FSTD) specifinių parametrų sertifikavimą, kai turimas vertinimas yra mažesnis, nei reikia specialiam vertinimui 447
2.2.15. 2.2.15 imituojamo treniruoklio (FSTD) naudotojo pažymėjimo išdavimą 62
2.2.16. 2.2.16 imituojamo treniruoklio (FSTD) procedūrų vadovo pakeitimo (leidimo ar revizijos) tvirtinimą:
2.2.16.1. 2.2.16.1 0–10 p. 62
2.2.16.2. 2.2.16.2 11–25 p. 124
2.2.16.3. 2.2.16.3 26–50 p. 234
2.2.16.4. 2.2.16.4 51–100 p. 444
2.2.16.5. 2.2.16.5 101–200 p. 629
2.2.16.6. 2.2.16.6 201–500 p. 790
2.2.16.7. 2.2.16.7 daugiau nei 500 p. 925
2.3. 2.3 už mokymo organizacijų:
2.3.1. 2.3.1 pirminį deklaruotosios mokymo organizacijos (DTO) pateiktų dokumentų vertinimą 370
2.3.2. 2.3.2 paraiškos suteikti patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) pažymėjimą nagrinėjimą ir sertifikato išdavimą 1 850
2.3.3. 2.3.3 patvirtintos mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimo priedo pakeitimą, susijusį su:

imituojamo skrydžio treniruoklio (FSTD) įtraukimu;

naujos mokymų programos įtraukimu

30
2.3.4. 2.3.4 patvirtintos mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimo priedo pakeitimą skubos tvarka, susijusį su:

imituojamo skrydžio treniruoklio (FSTD) įtraukimu (per 2 darbo dienas);

naujos mokymų programos įtraukimu (per 2 darbo dienas)

60
2.3.5. 2.3.5 naujos patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) mokymų programos ir susijusių dokumentų vertinimą (atskirai už kiekvieną mokymo programą):
2.3.5.1. 2.3.5.1 lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL) (A), (H);

piloto mėgėjo licencijos (PPL) (A), (H);

sklandytuvo piloto licencijos (SPL);

oro baliono piloto licencijos (BPL);

lėktuvo SEP (Land / Sea) klasės;

papildomų kvalifikacijų suteikimo vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL) dalies I poskyrio reikalavimus

246
2.3.5.2. 2.3.5.2 lėktuvo SET (angl. non high-performance / high-performance) tipo;

lėktuvo MEP klasės;

lėktuvo MEP klasės skirtumų (jeigu skirtumų mokymų reikalaujama);

vienpiločio lėktuvo (angl. non-complex) tipo;

sraigtasparnio (angl. non-complex) tipo;

vienpiločio lėktuvo (angl. non-complex) tipo skirtumų;

vienpiločio sraigtasparnio (angl. non-complex) tipo skirtumų

339
2.3.5.3. 2.3.5.3 lėktuvų (angl. high-performance HPA) papildomo teorijos kurso 305
2.3.5.4. 2.3.5.4 vienpiločio (angl. high-performance, complex) orlaivio tipo (iki 5 700 kg);

daugiapiločio orlaivio tipo (iki 5 700 kg):

2.3.5.4.1. 2.3.5.4.1 orlaivio tipo programos (integruotos su MCC, ZFTT ir kitais moduliais) 2 294
2.3.5.4.2. 2.3.5.4.2 orlaivio tipo programos (be papildomų modulių) 2 156
2.3.5.4.3. 2.3.5.4.3 papildomo orlaivio skirtumų mokymų modulio;

papildomo ZFTT modulio;

papildomo MCC modulio;

papildomo APS MCC modulio

379
2.3.5.5. 2.3.5.5 vienpiločio (angl. high-performance, complex) orlaivio tipo (nuo 5 700 kg);

daugiapiločio orlaivio tipo (nuo 5 700 kg):

2.3.5.5.1. 2.3.5.5.1 orlaivio tipo programos (integruotos su MCC, ZFTT ir kitais moduliais) 2 480
2.3.5.5.2. 2.3.5.5.2 orlaivio tipo programos (be papildomų modulių) 2 156
2.3.5.5.3. 2.3.5.5.3 papildomo orlaivio skirtumų mokymų modulio;

papildomo ZFTT modulio;

papildomo MCC modulio;

papildomo APS MCC modulio

574
2.3.5.6. 2.3.5.6 avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (A), (H), (As) integruoto kurso;

daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) integruoto kurso

4 218
2.3.5.7. 2.3.5.7 komercinės aviacijos piloto licencijos CPL/IR (A) integruoto kurso 3 842
2.3.5.8. 2.3.5.8 komercinės aviacijos piloto licencijos CPL (A), (H), (As) integruoto kurso 2 855
2.3.5.9. 2.3.5.9 komercinės aviacijos piloto licencijos CPL (A), (H), (As) modulinio kurso 2 609
2.3.5.10. 2.3.5.10 skrydžių pagal prietaisus IR (A), (H), (As) kurso;

skrydžio maršrutu pagal prietaisus EIR (teorijos ir (arba) praktikos) kurso;

kompetencijomis paremto skrydžių pagal prietaisus IR (angl. Competency-Based) (teorijos ir (arba) praktikos) kurso

1 757
2.3.5.11. 2.3.5.11 avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) teorijos kurso;

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) teorijos kurso;

skrydžio pagal prietaisus IR teorijos kurso

1 233
2.3.5.12. 2.3.5.12 MCC (A), (H), (As) kurso 802
2.3.5.13. 2.3.5.13 oro linijų standartais paremto daugianarės įgulos sąveikos APS MCC (A) kurso 1 603
2.3.5.14. 2.3.5.14 skrydžių instruktorių FI rengimo programos;

orlaivio klasės instruktorių CRI rengimo programos;

skrydžių pagal prietaisus instruktorių IRI rengimo programos;

kompleksinio skrydžių instruktorių STI rengimo programos;

daugianarės orlaivių įgulų sąveikos instruktorių MCCI rengimo programos;

lakūnų bandytojų instruktorių FTI rengimo programos;

nesudėtingo orlaivio tipo instruktorių TRI (A), (H) (angl. non-complex) rengimo programos;

orlaivio tipo instruktorių TRI (A), (H) rengimo programos;

kompleksinio skrydžių instruktorių SFI (A), (H) rengimo programos

494
2.3.5.15. 2.3.5.15 leidimo vykdyti instruktorių seminarus suteikimo 124
2.3.5.16. 2.3.5.16 kitų mokymo programų, neišvardytų šiame sąraše, kai reikia patikrinti kurso aprašą ir atitiktį 494
2.3.6. 2.3.6 individualios mokymo programos tvirtinimą 459
2.3.7. 2.3.7 deklaruotosios mokymo organizacijos (DTO) metinę priežiūrą, kai turimų mokymo programų skaičius yra:
2.3.7.1. 2.3.7.1 nuo 1 iki 2 programų 234
2.3.7.2. 2.3.7.2 nuo 3 iki 4 programų 293
2.3.7.3. 2.3.7.3 nuo 5 iki 6 programų 351
2.3.7.4. 2.3.7.4 nuo 7 iki 8 programų 411
2.3.7.5. 2.3.7.5 nuo 9 iki 10 programų 469
2.3.7.6. 2.3.7.6 nuo 11 iki 12 programų 528
2.3.7.7. 2.3.7.7 daugiau kaip 12 programų 586
2.3.8. 2.3.8 nekompleksinės patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) metinę priežiūrą, kai turimų mokymo programų skaičius yra:
2.3.8.1. 2.3.8.1 nuo 1 iki 5 programų 709
2.3.8.2. 2.3.8.2 nuo 6 iki 10 programų 1 184
2.3.8.3. 2.3.8.3 nuo 11 iki 15 programų 1 659
2.3.8.4. 2.3.8.4 nuo 16 iki 20 programų 2 131
2.3.8.5. 2.3.8.5 nuo 21 iki 25 programų 2 606
2.3.8.6. 2.3.8.6 nuo 26 iki 30 programų 3 077
2.3.8.7. 2.3.8.7 daugiau kaip 30 programų 3 552
2.3.9. 2.3.9 kompleksinės patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) (tik pilotų pradinio mokymo arba tik pilotų orlaivių tipo mokymo) metinę priežiūrą, kai turimų mokymo programų skaičius yra:
2.3.9.1. 2.3.9.1 nuo 1 iki 5 programų 2 220
2.3.9.2. 2.3.9.2 nuo 6 iki 10 programų 3 700
2.3.9.3. 2.3.9.3 nuo 11 iki 15 programų 5 180
2.3.9.4. 2.3.9.4 nuo 16 iki 20 programų 6 660
2.3.9.5. 2.3.9.5 nuo 21 iki 25 programų 8 141
2.3.9.6. 2.3.9.6 nuo 26 iki 30 programų 9 620
2.3.9.7. 2.3.9.7 daugiau kaip 30 programų 11 100
2.3.10. 2.3.10 kompleksinės patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) (pilotų pradinio mokymo ir pilotų orlaivių tipo mokymo) metinę priežiūrą, kai turimų mokymo programų skaičius yra:
2.3.10.1. 2.3.10.1 nuo 1 iki 5 programų 3 052
2.3.10.2. 2.3.10.2 nuo 6 iki 10 programų 5 087
2.3.10.3. 2.3.10.3 nuo 11 iki 15 programų 7 122
2.3.10.4. 2.3.10.4 nuo 16 iki 20 programų 9 158
2.3.10.5. 2.3.10.5 nuo 21 iki 25 programų 11 193
2.3.10.6. 2.3.10.6 nuo 26 iki 30 programų 13 228
2.3.10.7. 2.3.10.7 daugiau kaip 30 programų 15 263
2.3.11. 2.3.11 patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) veiklos dokumentacijos ir mokymo programų pakeitimo (leidimo ar revizijos) tvirtinimą:
2.3.11.1. 2.3.11.1 0–10 p. 62
2.3.11.2. 2.3.11.2 11–25 p. 124
2.3.11.3. 2.3.11.3 26–50 p. 234
2.3.11.4. 2.3.11.4 51–100 p. 444
2.3.11.5. 2.3.11.5 101–200 p. 629
2.3.11.6. 2.3.11.6 201–500 p. 790
2.3.11.7. 2.3.11.7 daugiau nei 500 p. 925
2.3.12. 2.3.12 bepiločių orlaivių sistemų (UAS) naudotojo arba pripažinto subjekto, ketinančio organizuoti nuotolinių pilotų STS-x praktinių įgūdžių ugdymą ir vertinimą, pateiktų deklaracijos ir dokumentų pirminį vertinimą 308
2.3.13. 2.3.13 UAS naudotojo arba pripažinto subjekto, ketinančio organizuoti nuotolinių pilotų STS-x praktinių įgūdžių ugdymą ir vertinimą, metinę priežiūrą 462
2.4. 2.4 už Aviacijos medicinos centro (AeMC):
2.4.1. 2.4.1 pirminį sertifikavimą 1 292
2.4.2. 2.4.2 metinę priežiūrą 555
2.5. 2.5 už aviacijos medicinos gydytojų (AME):

Pastaba. Už kiekvieną aviacijos medicinos gydytojų (AME) išduotą pažymėjimą mokama kiekvieną mėnesį pagal suteiktų paslaugų mėnesinę ataskaitą.

2.5.1. 2.5.1 pirminio pažymėjimo išdavimą 68
2.5.2. 2.5.2 pažymėjimo galiojimo pratęsimą 37
2.5.3. 2.5.3 pažymėjimo, kuriuo suteikiama papildoma teisė išduoti, pratęsti, atnaujinti 1 ir 3 klasės sveikatos pažymėjimus, išdavimą 46
2.6. 2.6 už asmens, turinčio 1, 2, 3 klasės sveikatos pažymėjimus ir lengvojo orlaivio piloto licenciją (LAPL), sveikatos pažymėjimo bei asmens, turinčio keleivių salono įgulos nario atestaciją, medicininės pažymos išdavimą 34
2.7. 2.7 už duomenų apie aviacijos specialistą, turintį kitoje šalyje išduotą licenciją, patvirtinimą ir persiuntimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms 21
2.8. 2.8 už duomenų apie aviacijos specialistą, ketinantį keisti licencijuojančią šalį, parengimą, SOLI formos užpildymą ir persiuntimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms 34
2.9. 2.9 už teisės jungtis prie elektroninės duomenų sistemos ir ja naudotis suteikimą, teisės kaupti duomenis ir išduoti sveikatos pažymėjimus aviacijos specialistams suteikimą 5
Eil. Nr.  Paslaugos kodas Administracinės paslaugos pavadinimas Dydis, eurais
3.1. 3.1. už Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą 56
3.2. 3.2 už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą 188
3.3. 3.3 už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 376
3.4. 3.4 už reguliuojamo subjekto:
3.4.1. 3.4.1 statuso suteikimą 1 251
3.4.2. 3.4.2. metinę priežiūrą 1 446
3.5. 3.5 už reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo:
3.5.1. 3.5.1 statuso suteikimą 1 233
3.5.2. 3.5.2 metinę priežiūrą 1 446
3.6. 3.6 už žinomo siuntėjo:
3.6.1. 3.6.1 statuso suteikimą 1 251
3.6.2. 3.6.2 metinę priežiūrą 1 446
3.7. 3.7 už skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą vykdančio krovinių arba pašto oro vežėjo (ACC3):
3.7.1. 3.7.1 statuso suteikimą 604
3.7.2. 3.7.2 statuso suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 1 208
3.7.3. 3.7.3 metinę priežiūrą 746
3.8. 3.8 už Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo:
3.8.1. 3.8.1 instruktoriaus statuso suteikimą 73
3.8.2. 3.8.2 instruktoriaus statuso suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų 146
3.8.3. 3.8.3 instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą 64
3.8.4. 3.8.4 instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 128
3.8.5. 3.8.5 teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą 91
3.8.6. 3.8.6 teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų 182
3.8.7. 3.8.7 nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą 83
3.8.8. 3.8.8 nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 166
3.8.9. 3.8.9 aviacijos saugumo instruktorių / nuotolinių mokymų metinę priežiūrą 30 (už kiekvieną modulį)
3.9. 3.9 už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 213
3.10. 3.10 už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 7 darbo dienas 426
3.11. 3.11 už subjekto atitikties kibernetinio saugumo reikalavimams metinę priežiūrą 1 799
Eil. Nr. Paslaugos kodas Administracinės paslaugos pavadinimas Dydis, eurais
4.1. 4.1 už orlaivių techninės priežiūros licencijos:
4.1.1. 4.1.1 išdavimą pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo III priedo (66 dalies) reikalavimus 242
4.1.2. 4.1.2 išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 484
4.1.3. 4.1.3 papildymą atitinkama kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija (be orlaivio tipo kvalifikacijos) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 185
4.1.4. 4.1.4 papildymą atitinkama kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija (be orlaivio tipo kvalifikacijos) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 370
4.1.5. 4.1.5 atnaujinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 113
4.1.6. 4.1.6 atnaujinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 3 darbo dienas 226
4.1.7. 4.1.7 papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (vienai kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus
62
4.1.8. 4.1.8 papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (vienai kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 124
4.1.9. 4.1.9 konvertavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 325
4.1.10. 4.1.10 konvertavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 650
4.1.11. 4.1.11 apribojimų panaikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus 199
4.1.12. 4.1.12 apribojimų panaikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 398
4.1.13. 4.1.13 apribojimų panaikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies c punkto reikalavimus 92
4.1.14. 4.1.14 apribojimų panaikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies c punkto reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 184
4.1.15. 4.1.15 techninės priežiūros patirties žurnalo tvirtinimą ar pakeitimą, siekiant panaikinti apribojimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus 172
4.1.16. 4.1.16 dublikato išdavimą 41
4.1.17. 4.1.17 dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 82
4.1.18. 4.1.18 apribojimų panaikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto 2 papunkčio reikalavimus, atliekant praktinių žinių įvertinimą 1 790
4.1.19. 4.1.19 baigto mokymo įvertinimą, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.30 dalies reikalavimus 986
4.1.20. 4.1.20 baigto akademinio išsilavinimo įvertinimą, siekiant pritaikyti Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.30 dalies a punkto 5 papunkčio išlygas 739
4.1.21. 4.1.21 orlaivių techninės priežiūros specialisto įgyto išsilavinimo užskaitymą, suteikiant egzaminavimo kreditus, siekiant gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 550
4.1.22. 4.1.22 išimties pagal 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, suteikimą 1 402
4.1.23. 4.1.23 išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 2 804
4.1.24. 4.1.24 orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW > 5 700 kg 6 013
4.1.25. 4.1.25 orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW ≤ 5 700 kg 3 080
4.1.26. 4.1.26 Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) ar I priedo (M dalies) F poskyrio organizacijos orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą 3 080
4.1.27. 4.1.27 A kategorijos mokymo patvirtinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį patvirtintai organizacijai 3 080
4.1.28. 4.1.28 A kategorijos mokymo, patvirtinto pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį, metinę priežiūrą 677
4.1.29. 4.1.29 techninės priežiūros organizacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalies reikalavimus pirminį sertifikavimą dėl stažuotės darbo vietoje mokymo 2 095
4.1.30. 4.1.30 stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį organizacijai, metinę priežiūrą (už kiekvieną orlaivio tipą, kategoriją arba pakategorę) 677
4.1.31. 4.1.31 stažuotės darbo vietoje mokymo pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį patvirtinimą (už kiekvieną orlaivio tipą, kategoriją arba pakategorę) 2 095
4.1.32. 4.1.32 individualios (asmens) stažuotės darbo vietoje mokymo pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį patvirtinimą 1 466
4.1.33. 4.1.33 kitos Europos Sąjungos kompetentingos institucijos patvirtintos individualios stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo (145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį, pripažinimą 1 547
4.1.34. 4.1.34 orlaivio tipo egzamino laikymą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) III priedėlio 5 punkto reikalavimus 4 929
4.1.35. 4.1.35 techninės priežiūros patirties žurnalo patvirtinimą ar pakeitimą, siekiant papildyti orlaivio techninės priežiūros licenciją atitinkamu orlaivio tipo įrašu viena kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija ir (ar) gauti orlaivio tipo įrašą (įrašyti vieną kategoriją / pakategorę / sistemos kvalifikaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 172
4.1.36. 4.1.36 orlaivio techninės priežiūros licencijos išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus, remiantis kitos valstybės narės paskirtos institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus išduota orlaivių techninės priežiūros licencija 242
4.1.37. 4.1.37 bendrų orlaivio tipo žinių mokymo priimtinumo įvertinimą 246
4.1.38. 4.1.38 bendrų orlaivio tipo žinių mokymo priimtinumo įvertinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 492
4.1.39. 4.1.39 papildymą C kategorija su orlaivio tipu (tipais) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 185
4.1.40. 4.1.40 papildymą C kategorija su orlaivio tipu (tipais) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 370
4.1.41. 4.1.41 papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija C kategorija (jei suteikiama neturint B1, B2 orlaivio tipo kvalifikacijos) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 113
4.1.42. 4.1.42 papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija C kategorija (jei suteikiama neturint B1, B2 orlaivio tipo kvalifikacijos) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 226
4.2. 4.2 už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos:
4.2.1. 4.2.1 išdavimą 105
4.2.2. 4.2.2 išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 210
4.2.3. 4.2.3 papildytos individualia orlaivio kvalifikacija, išdavimą 145
4.2.4. 4.2.4 papildytos individualia orlaivio kvalifikacija, išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 290
4.2.5. 4.2.5 kitos šalies išduotos orlaivių techninės priežiūros licencijos pagal ICAO 1 priedą pripažinimą 539
4.2.6. 4.2.6 papildymą kvalifikacija 83
4.2.7. 4.2.7 papildymą kvalifikacija skubos tvarka per 5 darbo dienas 166
4.2.8. 4.2.8 papildymą individualia orlaivio kvalifikacija 114
4.2.9. 4.2.9 papildymą individualia orlaivio kvalifikacija skubos tvarka per 5 darbo dienas 228
4.2.10. 4.2.10 papildymą inžinieriaus kategorijos įrašu dėl individualios orlaivio kvalifikacijos 83
4.2.11. 4.2.11 papildymą inžinieriaus kategorijos įrašu dėl individualios orlaivio kvalifikacijos skubos tvarka per 5 darbo dienas 166
4.2.12. 4.2.12 išdavimą karinių oro pajėgų licencijų turėtojams 105
4.2.13. 4.2.13 kvalifikacijos galiojimo pratęsimą 38
4.2.14. 4.2.14 kvalifikacijos galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 76
4.2.15. 4.2.15 ribojimų panaikinimą 105
4.2.16. 4.2.16 ribojimų panaikinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 210
4.2.17. 4.2.17 dublikato išdavimą 41
4.2.18. 4.2.18 dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 82
4.3. 4.3 už techninės priežiūros mokymo organizacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus:
4.3.1. 4.3.1 paskirto atsakingo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ir egzamino (žodžiu) perlaikymą 164
4.3.2. 4.3.2 paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ir egzamino (žodžiu) perlaikymą skubos tvarka per 5 darbo dienas 328
4.3.3. 4.3.3 išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą 5 283
4.3.4. 4.3.4 patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, nesusijusį su apimties didinimu 138
4.3.5. 4.3.5 patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, nesusijusį su apimties didinimu, skubos tvarka per 5 darbo dienas 276
4.3.6. 4.3.6 patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimties didinimu;

kiekvieną papildomą orlaivio tipo teorijos arba praktikos programos tvirtinimą pagal atskirą kategoriją arba pakategorę

1 466
4.3.7. 4.3.7 patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimties didinimu;

kiekvienos papildomos pagrindinio mokymo kategorijos arba pakategorės tvirtinimą

3 536
4.3.8. 4.3.8 veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) naujo leidimo tvirtinimą, kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. veiklos vadovo skyrių:
4.3.8.1. 4.3.8.1 0–100 p. 617
4.3.8.2. 4.3.8.2 101–200 p. 801
4.3.8.3. 4.3.8.3 daugiau nei 200 p. 1 725
4.3.9. 4.3.9 veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) revizijos tvirtinimą:
4.3.9.1. 4.3.9.1 0–10 p. 370
4.3.9.2. 4.3.9.2 11–25 p. 431
4.3.9.3. 4.3.9.3 26–50 p. 493
4.3.9.4. 4.3.9.4 51–100 p. 617
4.3.9.5. 4.3.9.5 daugiau nei 100 p. 801
4.3.10. 4.3.10 veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) revizijos tvirtinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas:
4.3.10.1. 4.3.10.1 0–10 p. 740
4.3.10.2. 4.3.10.2 11–25 p. 862
4.3.10.3. 4.3.10.3 26–50 p. 986
4.3.10.4. 4.3.10.4 51–100 p. 1 234
4.3.10.5. 4.3.10.5 daugiau nei 100 p. 1 602
4.3.11. 4.3.11 pirminį patvirtinimo suteikimą ir patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai tvirtinamas orlaivio tipo teorijos ar praktikos mokymas (vieno orlaivio tipo, vienos kategorijos ar pakategorės) 4 227
4.3.12. 4.3.12 pirminį patvirtinimo suteikimą ir patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai tvirtinamas kategorijos ar pakategorės pagrindinis mokymas (vienos kategorijos ar pakategorės) 7 849
4.3.13. 4.3.13 techninės priežiūros mokymo organizacijos metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus (bazinis mokestis) 3 943
Pastaba. Techninės priežiūros mokymo organizacijos moka bazinį metinės priežiūros mokestį ir kitus šio sąrašo 4.3.14–4.3.21 papunkčiuose nurodytus atlyginimus pagal savo vykdomas veiklas.
4.3.14. 4.3.14 techninės priežiūros mokymo organizacijos pagrindinio teorijos ir praktikos mokymo bei egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje 1 664
4.3.15. 4.3.15 techninės priežiūros mokymo organizacijos pagrindinio teorijos ir praktikos mokymo bei egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje 2 649
4.3.16. 4.3.16 techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo teorijos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje 863
4.3.17. 4.3.17 techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo teorijos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje 1 356
4.3.18. 4.3.18 techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo praktikos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje 863
4.3.19. 4.3.19 techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo praktikos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje 1 356
4.3.20. 4.3.20 techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai egzaminavimas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje 863
4.3.21. 4.3.21 techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai egzaminavimas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje 1 356
4.4. 4.4 už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.4.1. 4.4.1 ne didesnė kaip 750 kg 108
4.4.2. 4.4.2 ne didesnė kaip 750 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 216
4.4.3. 4.4.3 didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 196
4.4.4. 4.4.4 didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 392
4.4.5. 4.4.5 didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 259
4.4.6. 4.4.6 didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 518
4.4.7. 4.4.7 didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 1 328
4.4.8. 4.4.8 didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 2 656
4.4.9. 4.4.9 didesnė kaip 20 000 kg 2 509
4.4.10. 4.4.10 didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 5 018
4.5. 4.5 už specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.5.1. 4.5.1 ne didesnė kaip 750 kg, kai orlaivį tikrina viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA) 84
4.5.2. 4.5.2 ne didesnė kaip 750 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 3 darbo dienas 168
4.5.3. 4.5.3 ne didesnė kaip 750 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 26
4.5.4. 4.5.4 ne didesnė kaip 750 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 1 darbo dieną 52
4.5.5. 4.5.5 didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai orlaivį tikrina TKA 154
4.5.6. 4.5.6 didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 3 darbo dienas 308
4.5.7. 4.5.7 didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 48
4.5.8. 4.5.8 didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 1 darbo dieną 96
4.5.9. 4.5.9 didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai orlaivį tikrina TKA 192
4.5.10. 4.5.10 didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 3 darbo dienas 384
4.5.11. 4.5.11 didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 57
4.5.12. 4.5.12 didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 1 darbo dieną 114
4.5.13. 4.5.13 didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA 996
4.5.14. 4.5.14 didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 5 darbo dienas 1 992
4.5.15. 4.5.15 didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 333
4.5.16. 4.5.16 didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 3 darbo dienas 666
4.5.17. 4.5.17 didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA 1 883
4.5.18. 4.5.18 didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA, skubos tvarka per 5 darbo dienas 3 766
4.5.19. 4.5.19 didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją 629
4.5.20. 4.5.20 didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją, skubos tvarka per 3 darbo dienas 1 258
4.6. 4.6 už orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą 62
4.7. 4.7 už orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 124
4.8. 4.8 už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą 37
4.9. 4.9 už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 74
4.10. 4.10 už tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo galiojimo laiko atnaujinimą Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre (kai TKA neišduoda tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo) 11
4.11. 4.11 už orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą:
4.11.1. 4.11.1 kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio 125
4.11.2. 4.11.2 kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną 250
4.11.3. 4.11.3 sudėtingo varikliu varomo orlaivio 323
4.11.4. 4.11.4 sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 3 darbo dienas 646
4.12. 4.12 už orlaivio techninės priežiūros programos pakeitimų tvirtinimą:
4.12.1. 4.12.1 kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio 62
4.12.2. 4.12.2 kito nei sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną 124
4.12.3. 4.12.3 sudėtingo varikliu varomo orlaivio 223
4.12.4. 4.12.4 sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną 446
4.13. 4.13 už leidimo nukrypti nuo orlaivio techninės priežiūros programoje nurodytų techninės priežiūros užduočių vykdymo terminų (kai yra pateiktas orlaivio / komponento gamintojo pritarimas) suteikimą 761
4.14. 4.14 už specialiojo leidimo skrydžiui ir leidimo skristi išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.14.1. 4.14.1 ne didesnė kaip 750 kg 114
4.14.2. 4.14.2 ne didesnė kaip 750 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną 228
4.14.3. 4.14.3 didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 207
4.14.4. 4.14.4 didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną 414
4.14.5. 4.14.5 didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 259
4.14.6. 4.14.6 didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną 518
4.14.7. 4.14.7 didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 1 328
4.14.8. 4.14.8 didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną 2 656
4.14.9. 4.14.9 didesnė kaip 20 000 kg 2 509
4.14.10. 4.14.10 didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną 5 018
4.15. 4.15 už orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.15.1. 4.15.1 ne didesnė kaip 750 kg 57
4.15.2. 4.15.2 ne didesnė kaip 750 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną 114
4.15.3. 4.15.3 didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 101
4.15.4. 4.15.4 didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną 202
4.15.5. 4.15.5 didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 124
4.15.6. 4.15.6 didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną 248
4.15.7. 4.15.7 didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 655
4.15.8. 4.15.8 didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 2 darbo dienas 1 310
4.15.9. 4.15.9 didesnė kaip 20 000 kg 1 242
4.15.10. 4.15.10 didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 2 darbo dienas 2 484
4.16. 4.16 už eksperimentinės kategorijos orlaivių komponentų modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:
4.16.1. 4.16.1 ne didesnė kaip 750 kg 87
4.16.2. 4.16.2 didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 156
4.16.3. 4.16.3 didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 384
4.17. 4.17 už orlaivio atitikties pagal regioninės navigacijos (BRNAV) reikalavimus pažymėjimo išdavimą 64
4.18. 4.18 už orlaivio žurnalo išdavimą 28
4.19. 4.19 už orlaivio avarinio radijo švyturio, veikiančio 406 MHz dažniu, registravimą ir registravimo kortelės kopijos išdavimą 41
4.20. 4.20 už triukšmo pažymėjimo išdavimą 50
4.21. 4.21 už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą arba gamybos organizacijos patvirtinimą ir gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą:
4.21.1. 4.21.1 kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų 1 292
4.21.2. 4.21.2 kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų 2 331
4.21.3. 4.21.3 kai įmonėje dirba 51 ir daugiau asmenų 4 462
4.22. 4.22 už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos apimtis:
4.22.1. 4.22.1 kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų 638
4.22.2. 4.22.2 kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų 1 151
4.22.3. 4.22.3 kai įmonėje dirba 51 ir daugiau asmenų 2 266
4.23. 4.23 už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba  gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, arba išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu 150
4.24. 4.24 už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba  gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, arba išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu, skubos tvarka per 5 darbo dienas 300
4.25. 4.25 už techninės priežiūros organizacijos arba gamybos organizacijos metinę priežiūrą:
4.25.1. 4.25.1 kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų 1 001 (už kiekvienos organizaciją)
4.25.2. 4.25.2 kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų 1 556

(už kiekvienos organizaciją)

4.25.3. 4.25.3 kai įmonėje dirba 51 ir daugiau asmenų 2 095

(už kiekvienos organizaciją)

4.26. 4.26 už skiriamo į atsakingojo darbuotojo pareigas profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 164
4.27. 4.27 už skiriamo į atsakingojo darbuotojo pareigas profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 5 darbo dienas 328
4.28. 4.28 už techninės priežiūros organizacijos linijinės stoties patvirtinimą 928
4.29. 4.29 už patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) vadovo, arba išplėstinio tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno, arba organizacijos antrinių procedūrų vadovo naujo leidimo tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo), kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. vadovo skyrių:
4.29.1. 4.29.1 0–50 p. 284
4.29.2. 4.29.2 51–100 p. 354
4.29.3. 4.29.3 101–200 p. 709
4.29.4. 4.29.4 201–500 p. 1 134
4.29.5. 4.29.5 daugiau nei 500 p. 1 418
4.30. 4.30 už patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo, arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) vadovo, arba išplėstinio tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno, arba organizacijos antrinių procedūrų vadovo revizijos tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo):
4.30.1. 4.30.1 0–10 p. 68
4.30.2. 4.30.2 0–10 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 136
4.30.3. 4.30.3 11–25 p. 135
4.30.4. 4.30.4 11–25 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 270
4.30.5. 4.30.5 26–50 p. 204
4.30.6. 4.30.6 26–50 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 408
4.30.7. 4.30.7 51–100 p. 271
4.30.8. 4.30.8 51–100 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 542
4.30.9. 4.30.9 101–200 p. 339
4.30.10. 4.30.10 101–200 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 678
4.30.11. 4.30.11 201–500 p. 475
4.30.12. 4.30.12 201–500 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 950
4.30.13. 4.30.13 daugiau nei 500 p. 677
4.30.14. 4.30.14 daugiau nei 500 p. skubos tvarka per 5 darbo dienas 1 354
4.31. 4.31 už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo išdavimą 4 538
4.32. 4.32 už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos apimtis 2 268
4.33. 4.35 už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO), nenaudojančios subrangovo, metinę priežiūrą 1 155
4.34. 4.36 už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAMO), naudojančios subrangovą, metinę priežiūrą 1 596
4.35. 4.37 už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139  suteikimą:
4.35.1. 4.37.1 kai orlaivio sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 5 670 kg:
4.35.1.1. 4.37.1.1 suteikimą 662
4.35.1.2. 4.37.1.2 suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 1 324
4.35.1.3. 4.37.1.3 galiojimo pratęsimą 1 297
4.35.1.4. 4.37.1.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 2 594
4.35.2. 4.37.2 kai orlaivio sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5 670 kg:
4.35.2.1. 4.37.2.1 suteikimą 1 287
4.35.2.2. 4.37.2.2 suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 2 574
4.35.2.3. 4.37.2.3 galiojimo pratęsimą 2 589
4.35.2.4. 4.37.2.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 5 178
4.36. 4.38 už orlaivio gedimo nustatymo šalinimo laiko intervalo galiojimo pratęsimą 657
4.37. 4.39 už orlaivio registravimą, laikiną registravimą, perregistravimą:
4.37.1. 4.39.1 kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai 72
4.37.2. 4.39.2 kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai, skubos tvarka per 3 darbo dienas 144
4.37.3. 4.39.3 kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 82
4.37.4. 4.39.4 kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 164
4.37.5. 4.39.5 kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 113
4.37.6. 4.39.6 kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 226
4.37.7. 4.39.7 kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 605
4.37.8. 4.39.8 kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 1 210
4.37.9. 4.39.9 kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg 1 143
4.37.10. 4.39.10 kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 2 286
4.38. 4.40 už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo pakeitimą nauju, pasikeitus duomenims apie orlaivio gamintoją ir gamintojo suteiktą orlaivio ženklą arba pasikeitus orlaivio savininko ir naudotojo adresams 35
4.39. 4.41 už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą 37
4.40. 4.42 už orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 95
4.41. 4.43 už orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu 48
4.42. 4.44 už orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą 35
4.43. 4.45 už orlaivio neregistravimo pažymos išdavimą 35
4.44. 4.46 už orlaivio registravimo panaikinimą 57
4.45. 4.47 už radiolokacinio atsakiklio kodo suteikimą 23
4.46. 4.48 už tinkamumo skraidyti patikros darbuotojo įgaliojimų suteikimą 88
4.47. 4.49 už išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo išdavimą 2 711
4.48. 4.50 už išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos apimtis 1 478
4.49. 4.51 už išplėstinių teisių tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (CAO) metinę priežiūrą 924
Eil. Nr. Paslaugos kodas Administracinės paslaugos pavadinimas Dydis, eurais
5.1. 5.1 už skrydžių vadovo:
Pastaba. Vienu kartu suteikiant šio sąrašo 5.1 papunktyje nurodytas paslaugas skaičiuojamas bendras 150 Eur įkainis.
5.1.1. 5.1.1 mokinio licencijos išdavimą 75
5.1.2. 5.1.2 licencijos išdavimą 168
5.1.3. 5.1.3 padalinio patvirtinimo suteikimą / atnaujinimą / pratęsimą 168
5.1.4. 5.1.4 papildomos kvalifikacijos arba kvalifikacijos patvirtinimo suteikimą 168
5.1.5. 5.1.5 mokymo darbo vietoje instruktoriaus (OJTI), kompleksinių treniruoklių instruktoriaus (STDI), vertintojo (angl. Assesor), kalbos mokėjimo patvirtinimų suteikimą / atnaujinimą / pratęsimą 168
5.1.6. 5.1.6 licencijos pakeitimą dėl pareiškėjo asmens duomenų pasikeitimo (pavardė, adresas ir kt.) 16
5.1.7. 5.1.7 licencijos dublikato išdavimą 38
5.1.8. 5.1.8 lietuvių kalbos mokėjimo lygio įvertinimą 69
5.2. 5.2 už skrydžių vadovų mokymo įstaigos:
5.2.1. 5.2.1 pirminio prašymo išduoti skrydžių vadovų mokymo organizacijos pažymėjimą nagrinėjimą 3 422
5.2.2. 5.2.2 leidimo vykdyti pradinį mokymą suteikimą (integruotas mokymas) 2 383
5.2.3. 5.2.3 leidimo vykdyti pagrindinį mokymą suteikimą 1 467
5.2.4. 5.2.4 leidimo vykdyti kvalifikacijos mokymą suteikimą (už kiekvienos kvalifikacijos, įskaitant kvalifikacijos patvirtinimus, suteikimą, kai kvalifikacijos teikiamos tuo pačiu metu) 1 284
5.2.5. 5.2.5 leidimo vykdyti papildomos kvalifikacijos patvirtinimo mokymą suteikimą (už kiekvieną papildomą kvalifikacijos patvirtinimą) 550
5.2.6. 5.2.6 leidimo vykdyti padalinio mokymą suteikimą (už kiekvieno padalinio) 1 284
5.2.7. 5.2.7 leidimo vykdyti tęstinį mokymą suteikimą 1 711
5.2.8. 5.2.8 leidimo vykdyti praktikos instruktorių mokymą suteikimą 1 222
5.2.9. 5.2.9 leidimo vykdyti vertintojų mokymą suteikimą 1 222
5.3. 5.3 skrydžių vadovų mokymo įstaigos metinės priežiūros bazinis mokestis 3 391
5.4. 5.4 už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios pradinį mokymą, metinę priežiūrą 1 069
5.5. 5.5 už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios mokymą padalinyje, metinę priežiūrą 1 191
5.6. 5.6 už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios tęstinį mokymą, metinę priežiūrą 1 069
5.7. 5.7 už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios praktikos instruktorių mokymą, metinę priežiūrą 1 069
5.8. 5.8 už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios vertintojų mokymą, metinę priežiūrą 1 069
5.9. 5.9 už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą 1 629
5.10. 5.10 už oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo ar jo priedo pakeitimą dėl organizacijos pavadinimo ar adreso keitimo 165
5.11. 5.11 už oro eismo paslaugoms teikti naudojamų įrenginių įvertinimą ir:
5.11.1. 5.11.1 tūpimo pagal prietaisus sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.1.1. 5.11.1.1 išdavimą 3 227
5.11.1.2. 5.11.1.2 išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 6 454
5.11.1.3. 5.11.1.3 galiojimo pratęsimą 1 617
5.11.1.4. 5.11.1.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 3 234
5.11.2. 5.11.2 mikrobangų tūpimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.2.1. 5.11.2.1 išdavimą 3 227
5.11.2.2. 5.11.2.2 išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 6 454
5.11.2.3. 5.11.2.3 galiojimo pratęsimą 1 617
5.11.2.4. 5.11.2.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 3 234
5.11.3. 5.11.3 nekryptinio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.3.1. 5.11.3.1 išdavimą 456
5.11.3.2. 5.11.3.2 išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 912
5.11.3.3. 5.11.3.3 galiojimo pratęsimą 294
5.11.3.4. 5.11.3.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 588
5.11.4. 5.11.4 ženklinamojo radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.4.1. 5.11.4.1 išdavimą 168
5.11.4.2. 5.11.4.2 išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 336
5.11.4.3. 5.11.4.3 galiojimo pratęsimą 91
5.11.4.4. 5.11.4.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 182
5.11.5. 5.11.5 visakrypčio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.5.1. 5.11.5.1 išdavimą 935
5.11.5.2. 5.11.5.2 išdavimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 1 870
5.11.5.3. 5.11.5.3 galiojimo pratęsimą 456
5.11.5.4. 5.11.5.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 912
5.11.6. 5.11.6 toliamačio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.6.1. 5.11.6.1 išdavimą 452
5.11.6.2. 5.11.6.2 išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 904
5.11.6.3. 5.11.6.3 galiojimo pratęsimą 226
5.11.6.4. 5.11.6.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 452
5.11.7. 5.11.7 apžvalgos pirminio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.7.1. 5.11.7.1 išdavimą 1 961
5.11.7.2. 5.11.7.2 išdavimą skubos tvarka per 4 darbo dienas 3 922
5.11.7.3. 5.11.7.3 galiojimo pratęsimą 910
5.11.7.4. 5.11.7.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 1 820
5.11.8. 5.11.8 apžvalgos antrinio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.8.1. 5.11.8.1 išdavimą 1 961
5.11.8.2. 5.11.8.2 išdavimą skubos tvarka per 4 darbo dienas 3 922
5.11.8.3. 5.11.8.3 galiojimo pratęsimą 910
5.11.8.4. 5.11.8.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 1 820
5.11.9. 5.11.9 automatinio radijo pelengatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.9.1. 5.11.9.1 išdavimą 456
5.11.9.2. 5.11.9.2 išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 912
5.11.9.3. 5.11.9.3 galiojimo pratęsimą 226
5.11.9.4. 5.11.9.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 452
5.11.10. 5.11.10 radijo ryšio stoties ar siųstuvo ar retransliatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.10.1. 5.11.10.1 išdavimą 46
5.11.10.2. 5.11.10.2 išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 92
5.11.10.3. 5.11.10.3 galiojimo pratęsimą 25
5.11.10.4. 5.11.10.4 galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 50
5.11.11. 5.11.11 daugiajutiklės aerodromo eismo stebėjimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.11.1. 5.11.11.1 išdavimą 1 961
5.11.11.2. 5.11.11.2 galiojimo pratęsimą 910
5.11.12. 5.11.12 automatizuotos skrydžių valdymo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.12.1. 5.11.12.1 išdavimą 3 926
5.11.12.2. 5.11.12.2 galiojimo pratęsimą 1 973
5.11.13. 5.11.13 kalbinio ryšio sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.13.1. 5.11.13.1 išdavimą 810
5.11.13.2. 5.11.13.2 galiojimo pratęsimą 413
5.11.14. 5.11.14 aviacijos fiksuoto telekomunikacinio tinklo pranešimų sistemos komutatorių tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.14.1. 5.11.14.1 išdavimą 791
5.11.14.2. 5.11.14.2 galiojimo pratęsimą 392
5.12. 5.12 už skrydžių vadovų mokymo įstaigos veiklos dokumentacijos ir mokymo programų revizijos tvirtinimą:
5.12.1. 5.12.1 0–10 p. 61
5.12.2. 5.12.2 11–25 p. 123
5.12.3. 5.12.3 26–50 p. 183
5.12.4. 5.12.4 51–100 p. 306
5.12.5. 5.12.5 daugiau nei 100 p. 611
5.13. 5.13 už jau veikiančios / turinčios atitinkamą leidimą skrydžių vadovų mokymo įstaigos veiklos dokumentacijos ir mokymo programų naujo leidimo tvirtinimą:
5.13.1. 5.13.1 0–10 p. 61
5.13.2. 5.13.2 11–25 p. 153
5.13.3. 5.13.3 26–50 p. 244
5.13.4. 5.13.4 51–100 p. 367
5.13.5. 5.13.5 101–200 p. 734
5.13.6. 5.13.6 201–500 p. 1 467
5.13.7. 5.13.7 daugiau nei 500 p. 2 199
Eil. Nr. Paslaugos kodas Administracinės paslaugos pavadinimas Dydis, eurais
6.1. 6.1 už pirminės paraiškos gauti oro vežėjo pažymėjimą (AOC) nagrinėjimą ir pažymėjimo išdavimą (neįtraukiant dokumentų tvirtinimo), kai skrydžiai vykdomi lėktuvu:
6.1.1. 6.1.1 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) 642
6.1.2. 6.1.2 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg, ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (toliau – VST) 1 295
6.1.3. 6.1.3 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčius) 2 537
6.1.4. 6.1.4 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 5 765
6.1.5. 6.1.5 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 12 655
6.2. 6.2 už paraiškos įtraukti papildomą naują orlaivio tipą į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivio tipą, kai skrydžiai vykdomi:
6.2.1. 6.2.1 lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) 187
6.2.2. 6.2.2 lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST 640
6.2.3. 6.2.3 lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.2.1 ir 6.2.2 papunkčius) 1 366
6.2.4. 6.2.4 lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 4 092
6.2.5. 6.2.5 lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 7 796
6.3. 6.3 už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivį, kai skrydžiai vykdomi lėktuvu:
6.3.1. 6.3.1 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) 65
6.3.2. 6.3.2 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg, ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST 126
6.3.3. 6.3.3 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.3.1 ir 6.3.2 papunkčius) 185
6.3.4. 6.3.4 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 588
6.3.5. 6.3.5 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 1 289
6.4. 6.4 už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio, registruoto užsienio valstybėje, įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivį, kai skrydžiai vykdomi lėktuvu:
6.4.1. 6.4.1 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) 86
6.4.2. 6.4.2 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg, ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST 164
6.4.3. 6.4.3 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.4.1 ir 6.4.2 papunkčius) 237
6.4.4. 6.4.4 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 764
6.4.5. 6.4.5 kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 1 677
6.5. 6.5 už oro vežėjų metinę priežiūrą, kai skrydžiai vykdomi:
Pastaba. Jei į oro vežėjo pažymėjimą įrašyti orlaiviai, turintys skirtingas maksimalias sertifikuotas kilimo mases arba skirtingas didžiausias eksploatacines keleivių krėslų konfigūracijas, šio sąrašo 6.5 papunktyje nurodytas atlyginimo dydis skaičiuojamas pagal į oro vežėjo pažymėjimą įrašyto didžiausio maksimalią sertifikuotą kilimo masę turinčio orlaivio masę ar didžiausią eksploatacinę keleivių krėslų konfigūraciją.
6.5.1. 6.5.1 lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) 146
6.5.2. 6.5.2 lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg, ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST 1 464
6.5.3. 6.5.3 lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.5.1 ir 6.5.2 papunkčius) 2 279
6.5.4. 6.5.4 ne daugiau kaip dviejų tipų lėktuvais, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip arba lygi 5 700 kg, o didžiausia eksploatacinė keleivių krėslų konfigūracija neviršija 19 9 241
6.5.5. 6.5.5 lėktuvu, kurio didžiausia eksploatacinė keleivių krėslų konfigūracija viršija 19;

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip arba lygi 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.5.4 papunktį)

18 483
6.6. 6.6 už specialiųjų patvirtinimų suteikimą (už kiekvieną):
6.6.1. 6.6.1 pavojingųjų krovinių vežimui (DGR) pagal sumažinto vertikaliojo skirstymo minimumus (RVSM), skrydžiams, vykdomiems taikant Šiaurės Atlanto aukštąją oro erdvę (NAT HLA) 1 947
6.6.2. 6.6.2 skrydžiams vieno turbininio variklio lėktuvais naktį arba meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus (SET IMC), skrydžiams prasto matomumo sąlygomis (LVO) 3 800
6.7. 6.7 už oro vežėjo pažymėjimo:
6.7.1. 6.7.1 pakeitimą, kai keičiasi informacija, nereikalaujanti orlaivio naudotojo įvertinimo saugos požiūriu (pvz., pavadinimas, adresas), kai įtraukiamas vienas ar keli papildomi oro navigacijos regionai, taip pat kai išbraukiamas orlaivis, kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą (išskyrus atvejus, kai pakeitimai yra susiję su šio sąrašo 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose nurodytų orlaivių naudotojui išduotu vežėjo pažymėjimu) 322
6.7.2. 6.7.2 pakeitimą, kai keičiasi orlaivių naudotojo, nurodyto šio sąrašo 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose, informacija, nereikalaujanti įvertinimo saugos požiūriu (pvz., pavadinimas, adresas), taip pat kai išbraukiamas orlaivis, kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą 37
6.7.3. 6.7.3 pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai (stataus artėjimo tūpti procedūra (angl. STEEP APPROACH), trumpojo tūpimo procedūra (angl. SHORT landing), procedūra taikant padidintus posvyrio kampus (angl. increased bank angles at take-off), didžiausio nuotolio nuo tinkamo aerodromo dviejų variklių lėktuvams, neturintiems ETOPS patvirtinimo (angl. maximum distance from an adequate aerodrome for two-engined aeroplanes without an ETOPS approval), ir kt.) 1 889
6.7.4. 6.7.4 pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai ir reikalingas pereinamasis laikotarpis (elektroninis skrydžių dokumentacijos rinkinys EFB ir kt.) 3 810
6.7.5. 6.7.5 kopijos patvirtinimą 23
6.7.6. 6.7.6 dublikato išdavimą 37
6.8. 6.8 už padidinto nuotolio skrydžių dviejų variklių lėktuvais (ETOPS):
6.8.1. 6.8.1 pirmojo tipo įtraukimą į paraišką 6 460
6.8.2. 6.8.2 kiekvieno papildomo tipo įtraukimą į paraišką 3 247
6.9. 6.9 už individualių darbo ir poilsio laiko schemų patvirtinimą pagal 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, ARO.OPS.235 dalį ir ORO.FTL.125 dalies b punktą 655
6.10. 6.10 už nuovargio rizikos valdymo sistemos patvirtinimą 6 400
6.11. 6.11 už orlaivio be įgulos nuomos:
6.11.1. 6.11.1 kai orlaivis išnuomojamas:
6.11.1.1. 6.11.1.1. iš Europos Sąjungos vežėjo:
6.11.1.1.1. 6.11.1.1.1 sutarties patvirtinimą 1 942
6.11.1.1.2. 6.11.1.1.2 sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 642
6.11.1.1.3. 6.11.1.1.3 sutarties pratęsimo patvirtinimą 630
6.11.1.2. 6.11.1.2 iš ne Europos Sąjungos vežėjo:
6.11.1.2.1. 6.11.1.2.1 sutarties patvirtinimą 3 213
6.11.1.2.2. 6.11.1.2.2 sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 1 239
6.11.1.2.3. 6.11.1.2.3 sutarties pratęsimo patvirtinimą 745
6.11.2. 6.11.2 kai orlaivis išnuomojamas:
6.11.2.1. 6.11.2.1 Europos Sąjungos vežėjui:
6.11.2.1.1. 6.11.2.1.1 sutarties patvirtinimą 1 206
6.11.2.1.2. 6.11.2.1.2 sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 645
6.11.2.1.3. 6.11.2.1.3 sutarties pratęsimo patvirtinimą 632
6.11.2.2. 6.11.2.2 ne Europos Sąjungos vežėjui:
6.11.2.2.1. 6.11.2.2.1 sutarties patvirtinimą 5 825
6.11.2.2.2. 6.11.2.2.2 sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 794
6.11.2.2.3. 6.11.2.2.3 sutarties pratęsimo patvirtinimą 761
6.12. 6.12 už orlaivio su įgula nuomos:
6.12.1. 6.12.1 iš Europos Sąjungos vežėjo:
6.12.1.1. 6.12.1.1 sutarties patvirtinimą 308
6.12.1.2. 6.12.1.2 sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 124
6.12.1.3. 6.12.1.3 sutarties pratęsimo patvirtinimą 78
6.12.2. 6.12.2 iš ne Europos Sąjungos vežėjo:
6.12.2.1. 6.12.2.1 sutarties patvirtinimą 5 190
6.12.2.2. 6.12.2.2 sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis 1 306
6.12.2.3. 6.12.2.3 sutarties pratęsimo patvirtinimą 637
6.13. 6.13 už orlaivių naudotojų, kurie privalo pateikti deklaracijas pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus;

už orlaivių naudotojų, kurie vykdo komercinius specialiuosius skrydžius eksperimentinės kategorijos orlaiviais ir privalo pateikti deklaraciją:

6.13.1. 6.13.1 deklaracijos atlikti komercinius specialiuosius skrydžius (SPO), nekomercinius skrydžius ir nekomercinius specialiuosius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais (NCC) tikrinimą 92
6.13.2. 6.13.2 metinę priežiūrą, kai naudojami kiti nei sudėtingi varikliu varomi orlaiviai arba eksperimentinės kategorijos orlaiviai:
6.13.2.1. 6.13.2.1 1 orlaivis 146
6.13.2.2. 6.13.2.2 2, 3 orlaiviai 293
6.13.2.3. 6.13.2.3 4–6 orlaiviai 585
6.13.2.4. 6.13.2.4 7–10 orlaivių 878
6.13.2.5. 6.13.2.5 11–15 orlaivių 1 170
6.13.2.6. 6.13.2.6 daugiau nei 15 orlaivių 1 464
6.13.3. 6.13.3 metinę priežiūrą, kai naudojami NCC orlaiviai:
6.13.3.1. 6.13.3.1 1, 2 orlaivių tipai 4 282
6.13.3.2. 6.13.3.2 3–5 orlaivių tipai 5 976
6.13.3.3. 6.13.3.3 daugiau nei 6 orlaivių tipai 8 564
6.14. 6.14 už orlaivių naudotojų, kurie privalo gauti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus:
6.14.1. 6.14.1 paraiškos išduoti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą nagrinėjimą ir leidimo išdavimą 966
6.14.2. 6.14.2 paraiškos pakeisti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą, kai nesikeičia standartinės veiklos procedūros, nagrinėjimą ir leidimo pakeitimą 141
6.14.3. 6.14.3 metinę didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimo priežiūrą

 

Pastaba. Jei taikomas 36 mėn. ar 48 mėn. priežiūros ciklas, šiame papunktyje nurodytas įkainis atitinkamai dauginamas iš 0,66 arba 0,5 koeficiento.

739
6.14.4. 6.14.4 kitų Europos Sąjungos orlaivių naudotojų, siekiančių vykdyti didelės rizikos komercinius specialiuosius skrydžius Lietuvos Respublikos teritorijoje, rizikų vertinimo ir standartinių veiklos procedūrų patikrinimą 689
6.15. 6.15 už ne Europos Sąjungos orlaivių naudotojo paraiškos atlikti komercinius specialiuosius skrydžius Lietuvos Respublikos teritorijoje nagrinėjimą, leidimo suteikimą 1 314
6.16. 6.16 už keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimo:
6.16.1. 6.16.1 išdavimą 106
6.16.2. 6.16.2 pakeitimą, pasikeitus jame įrašytiems duomenims 33
6.16.3. 6.16.3 dublikato išdavimą 35
6.17. 6.17 už pradinio mokymo organizacijos:
6.17.1. 6.17.1 paraiškos suteikti leidimą vykdyti pradinį keleivių salono įgulos mokymą nagrinėjimą ir sertifikato išdavimą 1 225
6.17.2. 6.17.2 sertifikato dublikato išdavimą 37
6.17.3. 6.17.3 pradinio keleivių salono įgulos mokymo organizacijos metinę priežiūrą 1 019
6.17.4. 6.17.4 keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizacijos mokymo vykdymo veiklos vadovo naujo leidimo tvirtinimą, kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. veiklos vadovo skyrių 339
6.17.5. 6.17.5 keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizacijos mokymo vykdymo veiklos vadovo revizijos tvirtinimą 154
6.18. 6.18 už orlaivių naudotojų, kurie privalo pateikti deklaracijas pagal 2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentą (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės:
6.18.1. 6.18.1 deklaracijos pateikimą 48
6.18.2. 6.18.2 metinę priežiūrą, kai naudojamasi:
6.18.2.1. 6.18.2.1 1–3 balionais 242
6.18.2.2. 6.18.2.2 4–6 balionais 323
6.18.2.3. 6.18.2.3 7–10 balionų 485
6.18.2.4. 6.18.2.4 11–15 balionų 646
6.18.2.5. 6.18.2.5 daugiau nei 15 balionų 808
6.19. 6.19 už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą 1 664
6.20. 6.20 už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 3 328
6.21. 6.21 už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 papildymą 523
6.22. 6.22 už išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 sąlygų pakeitimą 1 170
6.23. 6.23 už skrydžių vykdymo vadovo dalies ar atskiro skyriaus, kai jis yra parengtas atskiru dokumentu, pakeitimo (leidimo, revizijos (įskaitant laikiną) vertinimą, kai pakeitimas atliekamas siekiant įgyvendinti naujus teisės aktų reikalavimus arba kitaip reikalauja atitikties naujiems teisės aktų reikalavimams įvertinimo, kai saugos sumetimais pakeitimą būtina atlikti nedelsiant, keičiamas vežėjo veiklos pobūdis, suteikiamas naujas specialusis leidimas, pradedamas naujo orlaivio tipo naudojimas, pateikiamas naujas dokumento leidimas, kuriuo iš esmės pakeičiama dokumento struktūra, ir visais atvejais, kai reikalingas išankstinis patvirtinimas; taip pat už pirminio vežėjo sertifikavimo metu atliekamą skrydžių vykdymo vadovo dalies ar atskiro skyriaus, kai jis yra parengtas atskiru dokumentu, vertinimą:
6.23.1. 6.23.1 0–10 p. 142
6.23.2. 6.23.2 11–25 p. 326
6.23.3. 6.23.3 26–50 p. 527
6.23.4. 6.23.4 51–100 p. 819
6.23.5. 6.23.5 101–200 p. 1 571
6.23.6. 6.23.6 201–500 p. 3 573
6.23.7. 6.23.7 daugiau kaip 500 p. 6 077
6.24. 6.24 už pakeitimo vertinimą kitais atvejais (išskyrus nurodytus šio sąrašo 6.25 ir 6.26 papunkčiuose):
6.24.1. 6.24.1 0–10 p. 80
6.24.2. 6.24.2 11–25 p. 191
6.24.3. 6.24.3 26–50 p. 324
6.24.4. 6.24.4 51–100 p. 570
6.24.5. 6.24.5 101–200 p. 1 072
6.24.6. 6.24.6 201–500 p. 2 405
6.24.7. 6.24.7 daugiau nei 500 p. 4 076
6.25. 6.25 už skrydžių vykdymo vadovo dalies ar atskiro skyriaus, kai jis yra parengtas atskiru dokumentu, pakeitimo (leidimo ar revizijos) vertinimą šio sąrašo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaiviams:
6.25.1. 6.25.1 0–10 p. 46
6.25.2. 6.25.2 11–25 p. 92
6.25.3. 6.25.3 26–50 p. 154
6.25.4. 6.25.4 51–100 p. 277
6.25.5. 6.25.5 101–200 p. 539
6.25.6. 6.25.6 201–500 p. 1 202
6.25.7. 6.25.7 daugiau nei 500 p. 2 033
6.26. 6.26 už pakeitimus, nedarančius įtakos reikšmingai saugos informacijai ir nereikalaujančius vertinimo dėl atitikties teisės aktams, pvz., pavadinimų, kontaktinės informacijos, logotipo, spalvinės gamos,  puslapių numeracijos keitimas, korektūros klaidų taisymai ir pan. 62
6.27. 6.27 už UAS naudotojų registraciją ir registracijos pažymėjimo išdavimą / atnaujinimą; UAS naudotojų deklaracijų tvirtinimą 11
6.28. 6.28 už UAS naudotojo leidimo išdavimą 225
6.29. 6.29 už lengvosios UAS naudotojo pažymėjimo (LUC) išdavimą 450
6.30. 6.30 už LUC keitimą 225
6.31. 6.31 už LUC turėtojo metinę priežiūrą 225
Eil. Nr. Paslaugos kodas Administracinės paslaugos pavadinimas Dydis, eurais
7.1. 7.1 už piloto:
7.1.1. 7.1.1 avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL), komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) ar skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) teorijos žinių egzamino laikymą ir perlaikymą 42
7.1.2. 7.1.2 piloto mėgėjo licencijos (PPL), oro baliono piloto licencijos (BPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL), nuotolinio piloto ir bet kokio kito teorijos žinių egzamino laikymą ir perlaikymą 18
7.1.3. 7.1.3 teorijos egzaminų rezultatų suvestinės išdavimą 15
7.2. 7.2

 

už aviacijos saugumo darbuotojo:
7.2.1. 7.2.1 teorijos egzamino laikymą ir perlaikymą 21
7.2.2. 7.2.2 praktikos egzamino laikymą ar perlaikymą 12
7.2.3. 7.2.3 vaizdų atpažinimo egzamino laikymą ar perlaikymą 30
7.3. 7.3 už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos pagrindinių žinių egzamino laikymą ir perlaikymą 42
7.4. 7.4 už nepertraukiamojo tinkamumo organizacijų paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ar egzamino (raštu) perlaikymą 42
7.5. 7.5 už nepertraukiamojo tinkamumo organizacijų paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ar egzamino (raštu) perlaikymą skubos tvarka per 5 darbo dienas 84
Eil. Nr. Paslaugos kodas Administracinės paslaugos pavadinimas Dydis, eurais
8. 8 Už kelių eismo paslaugas:
8.1. 8.1 už poveikio kelių saugumui vertinimą:
8.1.1. 8.1.1 kai tiesiamas naujas valstybinės reikšmės kelias, kai keičiama valstybinės reikšmės kelio kategorija, kai keičiama valstybinės reikšmės kelio trasa, kai valstybinės reikšmės kelias ardomas arba uždaromas neribotam laikui (taikoma kiekvienai 0–10 km ilgio kelio atkarpai) 4 212
8.1.2. 8.1.2 kai tiesiama arba rekonstruojama žemės sklype esanti jungtis su keliu arba kai tiesiama ar rekonstruojama kelių infrastruktūra prie kelio prijungtame žemės sklype 2 106
8.1.3. 8.1.3 kai tiesiama arba rekonstruojama žemės sklype esanti jungtis su keliu arba kai tiesiama ar rekonstruojama kelių infrastruktūra prie kelio prijungtame žemės sklype skubos tvarka per 5 d. d. 4 212
8.1.4. 8.1.4 kai keičiamas valstybinės reikšmės magistralinio arba krašto kelio sankryžos tipas iš vieno lygio į skirtingo lygio ir atvirkščiai, iš nereguliuojamos į reguliuojamą ir atvirkščiai, iš nežiedinės į žiedinę ir atvirkščiai arba kai keičiamas skirtingų lygių sankryžos planas 2 106
8.1.5. 8.1.5 kai keičiamas valstybinės reikšmės magistralinio arba krašto kelio sankryžos tipas iš vieno lygio į skirtingo lygio ir atvirkščiai, iš nereguliuojamos į reguliuojamą ir atvirkščiai, iš nežiedinės į žiedinę ir atvirkščiai arba kai keičiamas skirtingų lygių sankryžos planas skubos tvarka per 5 d. d. 4 212
8.1.6. 8.1.6 kitais atvejais (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai ar vienai sankryžai) 2 106
8.1.7. 8.1.7 kitais atvejais (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai ar vienai sankryžai) skubos tvarka per 5 d. d. 4 212
8.2. 8.2 už kelių saugumo auditorių priežiūrą:
8.2.1. 8.2.1 auditoriaus kompetencijos egzamino laikymą ir perlaikymą 133
8.2.2. 8.2.2 auditoriaus kompetencijos tobulinimo egzamino laikymą ir perlaikymą 111
8.2.3. 8.2.3 auditorių kompetencijos įgijimo kursų programos tikrinimą ir derinimą 1 108
8.2.4. 8.2.4 atnaujintos auditorių kompetencijos įgijimo kursų programos tikrinimą ir derinimą 222
8.2.5. 8.2.5 auditorių kompetencijos tobulinimo kursų programos tikrinimą ir derinimą 555
8.2.6. 8.2.6 atnaujintos auditorių kompetencijos tobulinimo kursų programos tikrinimą ir derinimą 111

Susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3-12 buvo patvirtinti atlyginimo už Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) teikiamas paslaugas dydžiai.

TKA direktorius 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr.2-135 „Dėl atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas apskaitos ir mokėjimo tvarkos“ patvirtino TKA teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarką:

  1. paslaugų gavėjai atlyginimą už TKA teikiamas paslaugas turi sumokėti iš anksto, dar iki paslaugos suteikimo momento, išskyrus atvejus, kai yra sudarytas susitarimas su TKA dėl atlyginimo už atitinkamas administracines paslaugas;
  2. atlyginimą už TKA teikiamas metinės priežiūros paslaugas reikia mokėti kas metus ir jis turi būti sumokamas iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
  3. atlyginimas už TKA teikiamas paslaugas mokamas į įstaigos sąskaitą Nr. LT757044090100659769, esančią AB SEB banke, banko kodas 70440. Mokėjimo pavedimo skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą;
  4. atlyginimas už TKA teikiamas paslaugas mokėtojui grąžinamas pagal jo rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytos sumokėto atlyginimo grąžinimo priežastys. Atlyginimas grąžinamas šiais atvejais:
    • kai sumokėta daugiau negu nustatytas atlyginimo dydis;
    • jeigu prašymas dėl atitinkamos paslaugos suteikimo TKA nebuvo pradėtas nagrinėti;
    • jeigu paslauga (išskyrus metinio palaikymo paslaugas) dėl TKA kaltės nebuvo suteikta per teisės aktų nustatytus terminus ir iki paslaugos suteikimo dienos gautas ūkio subjekto prašymas grąžinti sumokėtą atlyginimą ir nutraukti paslaugos teikimą.

TKA paslaugas gali suteikti ir skubos tvarka.
Atnaujintos sąlygos patvirtintos 2021 m. kovo 26 d. TKA direktoriaus įsakyme: Skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašas.

Turėdami klausimų kreipkitės el. paštu [email protected] arba telefonu +370 700 35045.


Mokėjimo rekvizitai

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
AB SEB, banko kodas 70440
Sąskaita paslaugų įmokoms: LT757044090100659769

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.


Sąskaita faktūra

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi tai nurodyti darbuotojui, suteikusiam tam tikrą paslaugą.
Visos sąskaitos išrašomos už praeitą mėnesį iki einamojo mėn. 10 d.
Sąskaitos faktūros išrašomos tik tam asmeniui, kuris atliko mokėjimą už tam tikrą paslaugą.

Apgailestaujame, tačiau išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.