Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos saugumo instruktoriai ir nuotolinius aviacijos saugumo mokymus vykdančios įmonės

Vytautas Akstinas
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
26) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13).
El. p.  [email protected]

Idris Elmas
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13);
26) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2023-03-13 iki 2028-03-13).
El. p.  [email protected]

Aloyzas Knipas
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2015-10-14 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
26) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2012-06-26 iki 2027-12-06);
27) Vadovavimas darbuotojams (teisė galioja nuo 2015-10-14 iki 2027-12-06);
28) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui (teisė galioja nuo 2015-10-14 iki 2027-12-06).
El. p.  [email protected]

Rolandas Bilvais
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
21) Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06);
26) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2012-08-16 iki 2027-12-06).
El. p.  [email protected]

Ričardas Martinaitis
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
5) Oro uostą valdančios įmonės vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
10) Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
11) Krovinių skyriaus bagažo ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinių skyriaus bagažas, saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
12) Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
14) Bagažo tikrinimo rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
15) Tikrinimas sprogmenų ieškikliu (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
18) Oro uosto atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
19) Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
20) Orlaivio atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
21) Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
22) Transporto priemonių tikrinimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
23) Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2027-12-06);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2027-12-06);
26) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2017-03-02 iki 2027-12-06);
27) Vadovavimas darbuotojams (teisė galioja nuo 2014-06-02 iki 2027-12-06);
28) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumu (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
31) Kibernetinio saugumo valdymas (teisė galioja nuo 2022-09-08 iki 2027-12-06).
El. p.  [email protected]

Dainius Reivytis
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
5) Oro uostą valdančios įmonės vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
10) Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
11) Krovinių skyriaus bagažo ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinių skyriaus bagažas, saugumas (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
12) Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
14) Bagažo tikrinimo rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika (teisė galioja nuo 2013-02-01 iki 2027-12-06);
15) Tikrinimas sprogmenų ieškikliu (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
18) Oro uosto atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
19) Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
20) Orlaivio atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
21) Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-01-17 iki 2027-12-06);
22) Transporto priemonių tikrinimas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
23) Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2027-12-06);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-09-09 iki 2027-12-06);
27) Vadovavimas darbuotojams (teisė galioja nuo 2014-06-02 iki 2027-12-06);
28) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumu (teisė galioja nuo 2012-08-30 iki 2027-12-06);
29) Krizės valdymas (teisė galioja nuo 2014-06-02 iki 2027-12-06).
El. p.  [email protected]

Mantas Felneris
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-10-11 iki 2027-12-06);
12) Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis (teisė galioja iki 2027-12-06);
15) Tikrinimas sprogmenų ieškikliu (teisė galioja iki 2027-12-06);
16) Krovinių ir pašto bei oro vežėjų pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip kroviniai, saugumas (teisė galioja nuo 2013-07-30 iki 2027-12-06);
17) Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2013 -10-21 iki 2027-12-06);
28) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui (teisė galioja nuo 2014-01-21 iki 2027-12-06).
El. p.  [email protected]

Žygimantas Jakonis
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06);
6) Oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės patekimo kontrolė (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2013-01-10 iki 2027-12-06).
El. p.  [email protected]

Erikas Morkaitis
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
24) Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
25) Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
26) Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30);
28) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumu (teisė galioja 2022-12-30 iki 2027-12-30);
31) Kibernetinio saugumo valdymas (teisė galioja nuo 2022-12-30 iki 2027-12-30).
El. p.  [email protected]

Tomas Tranauskas
Turi teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede nurodytus mokymo modulius:
1) Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
2) Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
3) Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
4) Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
5) Oro uostą valdančios įmonės vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
7) Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
8) Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2024-05-09 iki 2028-12-29);
9) Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
10) Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas saugumas (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
11) Krovinių skyriaus bagažo ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinių skyriaus bagažas, saugumas (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
12) Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis (teisė galioja nuo 2024-05-09 iki 2028-12-29);
14) Bagažo tikrinimo rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
15) Tikrinimas sprogmenų ieškikliu (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
18) Oro uosto atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2024-05-09 iki 2028-12-29);
19) Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
20) Orlaivio atsargų saugumas (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
21) Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
22) Transporto priemonių tikrinimas (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
23) Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29);
28) Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumu (teisė galioja nuo 2023-12-29 iki 2028-12-29).
El. p.  [email protected]

 

UAB „Dialogus“

Įmonės kodas – 302421346

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Tomas Montvila

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja iki 2027-12-06);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja iki 2027-12-06);
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja iki 2027-12-06);
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja iki 2027-12-06);
6 modulis. Oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės patekimo kontrolė (teisė galioja iki 2027-12-06);
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja iki 2027-12-06);
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja iki 2027-12-06);
9 modulis. Pranešimų tvarka (teisė galioja iki 2027-12-06);
17 modulis. Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja iki 2027-12-06);
19 modulis. Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja iki 2027-12-06);
23 modulis. Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja iki 2027-12-06);
24 modulis. Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja iki 2027-12-06);
25 modulis. Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja iki 2027-12-06);
26 modulis. Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja iki 2027-12-06).
El. p.  [email protected]

 

VĮ Lietuvos oro uostai 

Įmonės kodas – 120864074

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Dainius Reivytis

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja iki 2027-12-06);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja iki 2027-12-06);
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja iki 2027-12-06);
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja iki 2027-12-06);
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja iki 2027-12-06);
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja iki 2027-12-06);
9 modulis. Pranešimų tvarka (teisė galioja iki 2027-12-06).
El. p.  [email protected]

 

UAB „Baltic Ground  Services“

Įmonės kodas – 300136658

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Ričardas Martinaitis

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja iki 2025-07-08);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja iki 2025-07-08);
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja iki 2025-07-08);
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja iki 2025-07-08);
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja iki 2025-07-08);
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja iki 2025-07-08);
9 modulis. Pranešimų tvarka (teisė galioja iki 2025-07-08);
23 modulis. Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja iki 2025-07-08).
El. p.  [email protected]