Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos saugumo nuotolinis mokymas

UAB „Dialogus“

Įmonės kodas – 302421346

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Tomas Montvila

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja iki 2027-12-06);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja iki 2027-12-06);
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja iki 2027-12-06);
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja iki 2027-12-06);
6 modulis. Oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės patekimo kontrolė (teisė galioja iki 2027-12-06);
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja iki 2027-12-06);
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja iki 2027-12-06);
9 modulis. Pranešimų tvarka (teisė galioja iki 2027-12-06);
17 modulis. Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja iki 2027-12-06);
19 modulis. Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja iki 2027-12-06);
23 modulis. Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja iki 2027-12-06);
24 modulis. Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja iki 2027-12-06);
25 modulis. Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja iki 2027-12-06);
26 modulis. Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja iki 2027-12-06).

El. p. [email protected]

 

VĮ Lietuvos oro uostai 

Įmonės kodas – 120864074

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Dainius Reivytis

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja iki 2027-12-06);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama 
grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja iki 2027-12-06);
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja iki 2027-12-06);
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja iki 2027-12-06);
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja iki 2027-12-06);
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja iki 2027-12-06);
9 modulis. Pranešimų tvarka (teisė galioja iki 2027-12-06).

El. p. [email protected]

 

UAB „Baltic Ground  Services“

Įmonės kodas – 300136658

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Ričardas Martinaitis

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja iki 2025-07-08);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama 
grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja iki 2025-07-08);
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja iki 2025-07-08);
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja iki 2025-07-08);
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja iki 2025-07-08);
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja iki 2025-07-08);
9 modulis. Pranešimų tvarka (teisė galioja iki 2025-07-08);
23 modulis. Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja iki 2025-07-08).

El. p. [email protected]