Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Bendra informacija

Nuo 2024 m. sausio 1 d. bepilotis orlaivis (BO), neturintis C klasės ženklo ( Drones_0Drones_1Drones_2Drones_3Drones_4), gali būti skraidinamas apribotoje atviroje kategorijoje:

 • A1 pakategorė, jei BO svoris yra iki 250 g;
 • A3 pakategorė, jei BO svoris yra iki 25 kg.
 • Skirtingos sąvokos: bepiločio orlaivio (UAS) naudotojas (t.y. savininkas) ir nuotolinis pilotas (t.y. asmuo, kuris skraidina bepilotį orlaivį). Tai gali būti vienas ir tas pats asmuo.
 • Visi bepiločių orlaivių naudotojai (kurių įrenginys turi kamerą arba sveria daugiau negu 250 g) turi registruotis specialioje TKA sistemoje >> ir gautu unikaliu registracijos numeriu pažymėti savo turimą bepilotį ar bepiločius. Bepiločio orlaivio naudotojas registruojasi vieną kartą, nepriklausomai nuo to, kiek bepiločių turi. Registracijos pažymėjimo kaina – 11 Eur.
 • Skrydžiai skirstomi į tris kategorijas: atvirąją (turinčią A1, A2 ir A3 pakategores), specialiąją ir sertifikuotąją – jose skiriasi reikalavimai, keliami skrydžiams ir nuotoliniams pilotams.
 • Norint įgyti leidimą skraidyti bepiločiu orlaiviu Europos Sąjungos gyvenamosiose teritorijose, reikia susipažinti su teorijos žinių kursu TKA internetinėje sistemoje >>, toje pačioje sistemoje išlaikyti internetinį egzaminą ir įgyti tai patvirtinantį pažymėjimą (pažymėjimo kaina – 11 Eur).
 • Norint skraidyti atvirosios kategorijos A1/A3 pakategorėse, užteks išlaikyti internetinį egzaminą ir gauti tai patvirtinantį pažymėjimą (kaina – 11 Eur), A2 pakategorėje papildomai reikės baigti savarankišką praktinį mokymąsi, išlaikyti papildomą teorijos egzaminą TKA klasėje (egzamino laikymo kaina – 18 Eur, registracija >> ) ir gauti Nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimą (A1/A3 & A2).

Nuo 2020 m. gruodžio 31 d. visi asmenys, turintys bepilotį orlaivį (UAS), sveriantį daugiau negu 250 gramų arba naudojantį vaizdo ar garso fiksavimo įrangą, turi užsiregistruoti kaip UAS naudotojai TKA internetinėje sistemoje.

Bepiločio orlaivio naudotojui reikia registruotis vieną kartą, nepriklausomai nuo to, kiek UAS jis turi.

Bepiločio orlaivio naudotoju registruotis gali tiek fizinis, tiek juridinis asmuo.

TKA sistemoje užsiregistravęs asmuo gauna autentišką UAS naudotojo registracijos numerį, kuriuo turi pažymėti visus turimus bepiločius orlaivius. Kodas turi būti įskaitomas be optinių prietaisų pagalbos iš ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo.

Jei dėl objektyvių priežasčių (bepiločio orlaivio dydžio, konstrukcinių ypatumų ar pan.) numerio neįmanoma atvaizduoti reikiamo dydžio, numeris gali būti mažesnis.

UAS naudotojo registracijos pažymėjimo kaina – 11 Eur.

Drone operators & pilots | EASA

Nuo 2024 m. sausio 1 d. nauji bepiločiai orlaiviai žymimi C klasės ženklais ( Drones_0Drones_1Drones_2Drones_3Drones_4). Turint bepilotį orlaivį su C1-4 klasės ženklu naudotojo registracijos numerį papildomai reikia įvesti į bepiločio orlaivio tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemą (vadovautis gamintojo instrukcija).

Nuo 2024 m. sausio 1 d. bepiločiai orlaiviai yra skirstomi į klases. Įsigyjant bepilotį orlaivį, reikia atkreipti dėmesį į jo C klasės žymėjimą ( Drones_0Drones_1Drones_2Drones_3Drones_4).

Jei bepilotis orlaivis nepriskiriamas prie vienos iš Deleguotajame reglamente (ES) 2019/945 nustatytų klasių arba yra privačiai sukonstruotas, galima vykdyti skrydžius tik apribotoje atvirojoje kategorijoje.

Apribotoje atviroje kategorijoje (bepiločiai orlaiviai be C klasės ženklinimo arba privačiai sukonstruoti):

 • galima vykdyti skrydžius A1 pakategorėje, jei bepiločio orlaivio didžiausioji kilimo masė, įskaitant krovinį, yra mažesnė nei 250 g;
 • galima vykdyti skrydžius A3 pakategorėje, jei bepiločio orlaivio didžiausioji kilimo masė, įskaitant degalus ir krovinį, yra mažesnė nei 25 kg.

Pavyzdys: jei bepilotis orlaivis neturi C klasės ženklo, sveria 2 kg ir skrydis vykdomas tankiai apgyvendintoje aplinkoje – visais atvejais reikalingas specialiosios kategorijos naudojimo leidimas.

Oficialiai patvirtintų C klasės bepiločių orlaivių sąrašą galite rasti čia: https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background/open-category-civil-drones

Bepiločių orlaivių klasių pavyzdžiai:

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6
 < 250 g (įskaitant krovinį), varomas elektra.

Pvz., DJI Mavic Mini 3).

 

< 900 g (įskaitant krovinį), varomas elektra, turi būti įdiegtas tiesioginio nuotolinio identifikavimo įtaisas, kuris realiuoju laiku transliuoja informaciją: naudotojo registracijos numerį, bepiločio serijos numerį, jo geografinę padėtį, aukštį virš žemės  paviršiaus ir pakilimo vietos, bepiločio kursą ir nuotolinio piloto geografinę padėtį.

Pvz., DJI Mavic 3 cine/ classic/ Air 3, ).

 

< 4kg, (įskaitant krovinį), turi būti varomas elektra, turėti nuotolinio identifikavimo įtaisą ar priedėlį.

Pvz., DJI M30, Mavic 3E).

 

 < 25 kg (įskaitant krovinį), didžiausias būdingas matmuo turi būti mažesnis nei 3 metrai, varomas elektra. Pvz., DJI Matrice 350 RTK).  < 25 kg (įskaitant krovinį), bet šiai klasei yra mažiau reikalavimų nei C3 klasei. Ji skirta modeliniams bepiločiams orlaiviams. < 25 kg (įskaitant krovinį). Šie orlaiviai skirti skrydžiuose pagal standartinius scenarijus (STS).

1) C5 klasė turi atitikti visus C3 klasei keliamus reikalavimus, išskyrus šiuos – orlaivio didžiausias pasiekiamas aukštis turi būti apribotas iki 120 metrų ir nereikia geografinio orientavimo funkcijos.

2) C6 klasė turi atitikti visus C3 klasei keliamus reikalavimus, išskyrus – orlaivio didžiausias pasiekiamas aukštis turi būti apribotas iki 120 metrų, nereikia geografinio orientavimo funkcijos, bepilotis orlaivis neprivalo būti varomas tik elektra.

 

Bepiločio orlaivio savininkas (UAS naudotojas) gali savo bepilotį orlaivį perleisti valdyti tik tam asmeniui, kuris turi reikiamą kompetenciją ir visus privalomus leidimus valdyti bepilotį orlaivį.

Nutikus įvykiui, atsakomybė už jį tenka bepiločio orlaivio savininkui.

Jei bepilotis orlaivis nuomojamas arba perduodamas, reikalingi perdavimo dokumentai ar sutartis.

Populiariausia bepiločių orlaivių skraidymo kategorija, kurioje nereikia gauti leidimo atskirai kiekvienam skrydžiui. Pagrindiniai reikalavimai:

 • Pasitikrinti draudžiamas ir ribojamas zonas, kuriose negalima skraidyti ir neskristi, kol nėra gautas atitinkamos zonos valdytojo leidimas;
 • Nepaleisti skrendančio bepiločio orlaivio iš akių;
 • Išlaikyti saugų atstumą nuo pašalinių žmonių ir gyvūnų;
 • Jei bepilotis orlaivis sužeidė žmogų ar įskrido į draudžiamą zoną, privaloma iš karto informuoti kontroliuojančią instituciją;
 • Laikytis bepiločio orlaivio instrukcijoje nurodytų reikalavimų ir ribojimų.

Nuo 2024 sausio 1d., jei bepilotis orlaivis nepriskiriamas prie vienos iš Deleguotajame reglamente (ES) 2019/945 nustatytų klasių ( Drones_0Drones_1Drones_2Drones_3Drones_4) arba yra privačiai sukonstruotas, galima vykdyti skrydžius tik apribotoje atvirojoje kategorijoje:

 • galima vykdyti skrydžius A1 pakategorėje, jei bepiločio orlaivio didžiausioji kilimo masė, įskaitant krovinį, yra mažesnė nei 250 g;
 • galima vykdyti skrydžius A3 pakategorėje, jei bepiločio orlaivio didžiausioji kilimo masė, įskaitant degalus ir krovinį, yra mažesnė nei 25 kg.

Atviroji kategorija skaidoma į tris pakategores – A1, A2 ir A3, kurioms taikomi skirtingi reikalavimai.

Skrydžių pakategorė A1 A2 A3
Galima skristi virš pavienių pašalinių žmonių, tankiai gyvenamų teritorijų, negalima skristi masinių renginių metu ar virš žmonių susibūrimų.

Reikalavimas pilotui su C1 klasės orlaiviu – Įgyti Internetinio mokymo baigimo patvirtinimo pažymėjimą (A1/A3).

Galima skristi virš tankiai gyvenamų teritorijų.

Reikalavimas pilotui – įgyti Nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimą (A1/A3 & A2).

Galima skristi už tankiai gyvenamų teritorijų ribų, kur nėra pašalinių žmonių.

Reikalavimas pilotui – Įgyti Internetinio mokymo baigimo patvirtinimo pažymėjimą (A1/A3).

Bepiločio orlaivio klasė  C0arba bepilotis be C klasės ženklo, arba privačiai sukonstruotas C1 C2 C3C4arba bepilotis be C klasės ženklo, arba privačiai sukonstruotas
Svoris < 250g < 900g < 4kg < 25kg
Žingsniai, kuriuos reikia padaryti UAS naudotojui ir nuotoliniui pilotui: 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4
Žingsnių aprašymas:

1.      UAS naudotojas turi užsiregistruoti TKA internetinėje sistemoje >>;

2.      Autentiškas UAS naudotojo registracijos numeris turi būti aiškiai atvaizduotas ant bepiločio orlaivio ir įvestas į bepiločio orlaivio tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemą (e-identifikavimo sistemos reikalavimas taikomas nuo 2024-01-01, bepiločiams orlaiviams pažymėtiems C1-4 klasės ženklu);

3.      Būtina susipažinti su bepiločio orlaivio gamintojo instrukcija;

4.      Nuotolinis pilotas turi baigti teorinių žinių kursą ir išlaikyti egzaminą TKA internetinėje sistemoje >> ir gauti Internetinio mokymo baigimo patvirtinimo pažymėjimą (A1/A3);

5.      Nuotolinis pilotas turi savarankiškai pasiruošti ir išlaikyti papildomą A2 teorijos egzaminą TKA egzaminų klasėje >> ir gauti Nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimą (A1/A3 & A2).

Papildoma informacija Negalima skristi virš žmonių minios ir kiek įmanoma minimizuoti skrydžius virš pavienių pašalinių žmonių. Galima skristi, kai horizontalus atstumas yra ne mažesnis nei 30 metrų nuo pašalinių žmonių arba atstumas ne mažesnis kaip 5 metrai, kai įjungta mažo greičio režimo funkcija. Kitais atvejais taikyti 1:1 taisyklė. Skristi leidžiama išlaikant saugų atstumą tarp bepiločio orlaivio ir žmonių, gyvūnų bei kitų orlaivių. Išlaikomas nemažiau nei 150 metrų horizontalus atstumas tarp BO ir pašalinių žmonių, gyvenamųjų, komercinių, pramoninių ir poilsio zonų.

A2 pakategorėje reikia taikyti 1:1 taisyklę – jei bepiločio orlaivio skrydis planuojamas 120 m aukštyje, tai minimalus horizontalus atstumas 120 m tarp BO ir pašalinių žmonių.

Vykdydamas skrydį naktį nuotolinis pilotas užtikrina, kad būtų įjungtas bepiločio orlaivio žalias mirksintis žiburys (reikalavimas taikomas nuo 2022 m. liepos 1 d.).

Reikalavimai nuotoliniams pilotams, norintiems skraidyti atvirojoje kategorijoje:

 • Nuotolinis pilotas turi būti ne jaunesnis kaip 16 metų;
 • Visiems nuotoliniams pilotams privaloma susipažinti su bepiločio gamintojo instrukcija, išmokti valdyti bepilotį pagal rekomenduojamas saugos taisykles;
 • A1/A3 pakategorės skrydžiams užtenka baigti teorijos žinių kursą TKA internetinėje sistemoje >> , joje išlaikyti internetinį teorijos egzaminą ir gauti Internetinio mokymo baigimo patvirtinimo pažymėjimą A1/A3 (galiojimas – 5 metai);
 • A1 pakategorės skrydžiams naudojant C0 klasės bepilotį orlaivį, nuotoliniam pilotui internetinio teorijos egzamino laikyti nereikia;
 • A2 pakategorėje siekiantiems skraidyti nuotoliniams pilotams, jau turint Internetinio mokymo baigimo patvirtinimo pažymėjimą A1/A3, reikia baigti savarankišką praktinį mokymąsi ir išlaikyti papildomą teorijos egzaminą TKA egzaminų klasėje >>. Gauti Nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimą (A1/A3 & A2).
 • Visiems nuotoliniams pilotams privalu susipažinti su jo veiklą reglamentuojančiais dokumentais >>.
 • Į specialiąją kategoriją patenka bepiločių orlaivių skrydžiai, kurie neatitinka bent vieno atvirosios kategorijos reikalavimų. Pavyzdžiui, jei:
  • skrendama už matomumo zonos ribų, nuotolinis pilotas nemato bepiločio orlaivio (BVLOS);
  • skrendama aukščiau, nei 120 m nuo žemės ar vandens paviršiaus;
  • skrendama su bepiločiu orlaiviu, kurio didžiausia kilimo masė (MTOM) viršija 25 kg;
  • skrendama tankiai apgyvendintose vietovėse su bepiločiu orlaiviu be C klasės ženklo, sveriančiu > 250g;
  • skrydžio metu mėtomas krovinys ar purškiamos medžiagos;
  • gabenami pavojingieji kroviniai;
  • vienu metu valdomi keli bepiločiai orlaiviai.

   

 • UAS naudotojas prieš skrydį privalo pateikti TKA nustatytos formos prašymą, nurodytą viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 1 d. įsakymo nr. 2-3092 „dėl leidimų vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius naudojant bepiločio orlaivio sistemą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Aprašo 1 priede ir pridėti skrydžio rizikos vertinimą. Prašymas pateikiamas ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki numatomų specialiosios kategorijos skrydžių pradžios TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius ar elektroninių ryšių priemonėmis.
 • TKA išduoda naudojimo leidimą, jeigu po prašymo bei skrydžio rizikos vertinimo padaroma išvada, kad atsižvelgta į veiklos riziką, o rizikos mažinimo priemonių, susijusių su veiklos sąlygomis skrydžiui vykdyti, jį vykdančio personalo gebėjimais ir bepiločio orlaivio techninėmis savybėmis, derinys yra adekvatus ir pakankamai patikimas skrydžio saugai užtikrinti, atsižvelgiant į identifikuotą riziką ant žemės ir ore.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. pagal Reglamento 2019/947 pagal 23 straipsnio 3 dalį UAS naudotojas užtikrina, kad vykdant skrydžius specialiojoje kategorijoje bepilotis orlaivis turi veikiančią ir atnaujintą tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemą.

Daugiau informacijos rasite apie nuotolinio identifikavimo priedėlius galite rasti puslapio apačioje https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background/open-category-civil-drones

 

Juridiniai asmenys dažnai vykdantys skirtingų sąlygų skrydžius specialiojoje kategorijoje, gali gauti lengvosios UAS naudotojo pažymėjimą (LUC). LUC pažymėjimas išduodamas, kai juridinis asmuo įrodo esantis brandus vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius, turi tinkamą organizacinę struktūra užtikrinančią veiklą pagal įmonės naudojimo vadovą. Įmonė turinti LUC pažymėjimą gali suteikti leidimus, savo veiklos skrydžiams specialiojoje kategorijoje, be TKA įsikišimo.

 

Norint skraidyti specialiojoje kategorijoje, nuotoliniam pilotui reikia:

 • Turint Internetinio mokymo baigimo patvirtinimą (A1/A3), reikia papildomai baigti savarankišką praktinį mokymąsi ir pasiruošti papildomam teorijos egzaminui TKA egzaminų klasėje >> (egzamino kaina – 18 Eur) ir jį išlaikyti.
 • Per egzaminą klasėje pateikiama 40 klausimų (arba 30 klausimų, jei nuotolinis pilotas jau turi A2 pažymėjimą) su keliais atsakymo variantais. Egzaminas bus išlaikytas teisingai atsakius į ne mažiau 75 proc. visų klausimų. Siekiama įvertinti nuotolinio piloto žinias apie aviacijos taisykles, žmogaus galimybių ribas, veiklos procedūras, techninius ir su naudojimu susijusius antžeminės rizikos mažinimo būdus, bendrąsias žinias apie UAS, meteorologiją, skrydžio naudojant UAS vykdymo ir techninių ir su naudojimu susijusių rizikos ore mažinimo būdus.
 • TKA sistemoje >> pateikti elektroninį prašymą, kuriame patvirtinama, jog jau turite galiojantį Internetinio mokymo baigimo patvirtinimą ir išlaikytas papildomas teorijos egzaminas klasėje. Jei šiame prašyme papildomai patvirtinama, jog baigtas savarankiškas praktinis mokymas, Teorijos žinių pažymėjimas (STS) išduodamas su A2 pakategore, t.y. A1/A3 & A2 & STS, jei tokio mokymo nebaigėte – išduodamas A1/A3 & STS pažymėjimas.
 • Susimokėti už STS teorijos žinių pažymėjimo išdavimą (kaina – 11 Eur).

 

Sertifikuota kategorija skirta skrydžiams, kuriems keliamas didesnis rizikos lygis, nei nustatyta specialiojoje kategorijoje.

Sertifikuotos katrogorijos skrydžių pavyzdžiai:

 • bepiločių orlaivių skrydžiai su keleiviais;
 • tam tikrais atvejais skrydžiai virš minios ar žmonių susibūrimų;
 • didelio svorio bepiločių orlaivių skrydžiai (orlaivis pritaikytas veikti be piloto viduje).

Sertifikuotosios kategorijos reikalavimai:

 • Bepiločio orlaivio savininkui privaloma užsiregistruoti TKA internetinėje sistemoje.
 • Sertifikuotą orlaivį privaloma registruoti TKA – taikomi tinkamumo skraidyti reikalavimai, o bepiločiai registruojami Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre.
 • Nuotolinis bepiločio orlaivio pilotas prieš skrydį privalo internetinėje sistemoje pateikti TKA prašymą ir pridėti skrydžio rizikos vertinimą.
 • TKA išduoda naudojimo leidimą, jeigu po prašymo ir skrydžio rizikos vertinimo padaroma išvada, kad atsižvelgta į veiklos riziką, o rizikos mažinimo priemonių, susijusių su veiklos sąlygomis skrydžiui vykdyti, jį vykdančio personalo gebėjimais ir bepiločio orlaivio techninėmis savybėmis, derinys yra adekvatus ir pakankamai patikimas skrydžio saugai užtikrinti, atsižvelgiant į identifikuotą riziką ant žemės ir ore.

Nuo 2024 m. sausio 1d. įsigalioja Standartiniai scenarijai (STS).

Nuo 2024 m. sausio 1d. pagal Reglamento 2019/947 pagal 23 straipsnio 3 dalį UAS naudotojas užtikrina, kad vykdant skrydžius specialiojoje kategorijoje bepilotis orlaivis turi veikiančią ir atnaujintą tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemą.

UAS naudotojas gali pradėti vykdyti skrydžius pagal STS-01 arba STS-02 tik gavęs TKA patvirtinimą, kad deklaracija gauta, yra išsami ir, kai:

 • Prie bepiločio orlaivio arba prie pagalbinių įrenginių rinkinio turi būti pritvirtintas C5 klasės identifikavimo ženklas, arba prie bepiločio orlaivio turi būti pritvirtintas C6 klasės identifikavimo ženklas ir turi atitikti tai klasei keliamus reikalavimus;
 • Nuotolinis pilotas turi Nuotolinio piloto teorijos žinių pažymėjimą (STS) skrydžiams pagal standartinius scenarijus, kurį išduoda TKA (Reglamento (ES) 2019/947 UAS.STS-01.020 1(e)(i) ir UAS.STS-02.020 7(a));
 • Nuotolinis pilotas turi užbaigto STS-01 ir/arba STS-02 praktinių įgūdžių ugdymo pažymėjimą, išduotą TKA pripažintos mokymo įstaigos (Reglamento (ES) 2019/947 UAS.STS-01.020 1(e)(ii) ir UAS.STS-02.020 7(b)).

Įsigaliojus Reglamentui (ES) 2019/947 ir pasibaigus numatytam pereinamam dviejų metų laikotarpiui deklaracijų pateikimas baigėsi 2023 m. gruodžio 31d. Deklaracijos galioja 2 metus nuo pateikimo datos.

NSTS skrydžių klasės:

 • Nsts-01 dalis – skrydžiams tankiai apgyvendintoje aplinkoje bepiločiu orlaiviu, sveriančiu nuo 500 g iki 2 kg;
 • Nsts-02 dalis – skrydžiams tankiai apgyvendintoje aplinkoje bepiločiu orlaiviu, sveriančiu nuo 2 kg iki 4 kg;
 • Nsts-03 dalis – skrydžiams tankiai apgyvendintoje aplinkoje bepiločiu orlaiviu, sveriančiu nuo 4 kg iki 15 kg;
 • Nsts-05 dalis – skrydžiams tankiai apgyvendintoje aplinkoje bepiločiu orlaiviu, sveriančiu nuo 15 kg iki 25 kg;
 • Nsts-06 dalis – bvlos skrydis retai apgyvendintoje aplinkoje ne didesniame kaip 120 m aukštyje nuo žemės paviršiaus nekontroliuojamoje oro erdvėje bepiločiu orlaiviu, sveriančiu iki 25 kg.

Nuo 2024 m. sausio 1d. pagal Reglamento (ES) 2019/947 23 straipsnio 3 dalį UAS naudotojas užtikrina, kad vykdant skrydžius specialiojoje kategorijoje bepilotis orlaivis turi veikiančią ir atnaujintą tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemą.

Gavęs patvirtinimą jog deklaracija priimta, UAS naudotojas gali vykdyti skrydžius nacionaliniame standartiniame scenarijuje numatytomis sąlygomis be atskiro TKA leidimo kiekvienam skrydžiui. Nuotolinis pilotas privalo turėti galiojantį Teorijos žinių pažymėjimą (STS).

 

 

Bepiločiais orlaiviais draudžiama skraidyti oro uostų ir aerodromų oro eismo zonose, virš strateginės reikšmės objektų, pasienio zonoje ir kitose ribojamose zonose.

Draudžiamose zonose skristi galima tik gavus draudžiamos zonos savininko leidimą. Neturint leidimo skraidyti oro uostų teritorijose, tokie skrydžiai laikomi šiurkšiu skrydžių saugos pažeidimu. Už tokį pažeidimą pirmą kartą skiriama bauda, antrą kartą – bauda ir privalomas bepiločio orlaivio konfiskavimas.

Net ir gavus leidimą galioja taisyklė, kad pilotuojamas orlaivis visuomet turi pirmenybę prieš bepilotį.

Norint matyti tik bepiločiams orlaiviams aktualią informaciją, atsidarę žemėlapį turite pasirinkti šiuos filtrus:

1

Informaciją dėl karinių paskirties zonų (EYURM), kuriose bepiločių orlaivių skrydžiai yra draudžiami, galite rasti žemėlapyje.

Norint skraidyti atvirosios kategorijos A1/A3 pakategorėse, reikia įgyti Internetinio mokymo baigimo patvirtinimą TKA internetinėje sistemoje >>

Norint skraidyti A2 pakategorėje, jau turint Internetinio mokymo baigimo pažymėjimą (A1/A3) reikia papildomai savarankiškai baigti praktinį mokymąsi ir išlaikyti papildomą teorijos egzaminą TKA egzaminų klasėje >>. Visa tai deklaravus teikiamame prašyme, jums bus išduotas Nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimas (A1/A3 & A2).

Norint skraidyti specialiojoje kategorijoje, taip pat reikia turėti Internetinio mokymo baigimo pažymėjimą (A1/A3) arba Nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimą (A1/A3 & A2) ir išlaikyti papildomą teorijos egzaminą TKA egzaminų klasėje >>. Visa tai deklaravus teikiamame prašyme, jums bus išduotas Nuotolinio piloto teorijos žinių pažymėjimas (A1/A3 & A2 & STS).

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas reikalavimas nuotoliniams pilotams, ketinantiems vykdyti skrydžius pagal standartinius scenarijus, įgyti užbaigto STS praktinių įgūdžių ugdymo baigimo pažymėjimą. Tokį pažymėjimą galės išduoti tik TKA pripažintos mokymo įstaigos. Šiuo metu yra rengiami reikalavimai įgyti TKA pripažintos įstaigos statusą.

Daugiau informacijos ieškokite čia >>

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso įstatymo 393 straipsnis numato šias baudas už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimus:

 1. Bepiločių orlaivių ir bepiločių orlaivių sistemų (toliau – UAS) naudojimo taisyklių, nustatytų 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos, pažeidimas užtraukia baudą nuo 500 iki 1000 eurų, o nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 1000  iki 1500 eurų ir gali būti skiriamas bepiločio orlaivio ir (ar) jo nuotolinio valdymo įrangos konfiskavimas.
 2. Naudojant UAS, virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės užtraukia baudą nuo 400 iki 800 eurų ir gali būti skiriamas bepiločio orlaivio ir (ar) jo nuotolinio valdymo įrangos konfiskavimas, o nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 800  iki 1200 eurų ir privalomas bepiločio orlaivio ir (ar) jo nuotolinio valdymo įrangos konfiskavimas.
 3. Už UAS naudotojų ir sertifikuotų UAS registracijos reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) 2019/947 14 straipsnyje, pažeidimą užtraukia baudą nuo 100 iki 300 eurų, o nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 300  iki 800 eurų ir gali būti skiriamas bepiločio orlaivio ir (ar) jo nuotolinio valdymo įrangos konfiskavimas.
 4. Už UAS naudojimo sąlygų geografinėse zonose pažeidimą užtraukia baudą nuo 400 iki 800 eurų ir gali būti skiriamas bepiločio orlaivio ir (ar) jo nuotolinio valdymo įrangos konfiskavimas, o nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 800  iki 1200 eurų ir privalomas bepiločio orlaivio ir (ar) jo nuotolinio valdymo įrangos konfiskavimas.