Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Dažniausiai užduodami klausimai (Oro navigacijos paslaugos)

Dokumentai, kuriuos turite pateikti skrydžių vadovo mokinio licencijai gauti:

 

Skrydžių vadovo mokinio licencijos gavimui pakanka pateikti anglų kalbos mokėjimo lygio pažymėjimą. Tačiau, jeigu tolesnį mokymą Padalinio patvirtinimo gavimui ketinate atlikti Lietuvos Respublikoje, Jums yra būtinas lietuvių kalbos mokėjimo lygio patvirtinimas ir turite pateikti lietuvių kalbos mokėjimo lygio pažymėjimą.

 

Dokumentus turite pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pradinio mokymo baigimo.

 

Dokumentai, kuriuos turite pateikti įrenginio tinkamumo naudoti pažymėjimui gauti:

 • Paraišką (Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių 2 priedas);
 • Parametrų patikrinimo protokolą;
 •  Įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti aktą;
 • LR Ryšių reguliavimo tarnybos išduotą leidimą dažniui;
 • Radijo stoties veikimo nuotolio grafiką;
 • Elektros teikimo schemą;

Pratęsiant įrenginio tinkamumo naudoti pažymėjimą, likus 30 d.  iki įrenginio tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo pabaigos, pateikti:

 • Paraišką (Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių 2 priedas);
 • Parametrų patikrinimo protokolą;
 • Įrenginio būkles įvertinimo aktą;
 • LR Ryšių reguliavimo tarnybos išduotą leidimą dažniui.

 

Jeigu tolesnį mokymą Padalinio patvirtinimo gavimui ketinate atlikti Lietuvos Respublikoje skrydžių vadovo mokinio licencijos gavimui yra būtinas ne tik anglų kalbos mokėjimo lygio pažymėjimas, bet ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio patvirtinimas. Todėl turite pateikti lietuvių kalbos mokėjimo lygio pažymėjimą kartu su kitais reikalingais dokumentais.

 

Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatyto testas trunka apie 10 15 min ir privalo būti įrašomas (jeigu egzaminuojamasis(-oji) ketina laikyti lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo testą). Prieš testą paprašomas rašytinis (el. laišku) egzaminuojamojo(-osios) sutikimas dėl lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo įrašymo.

 

Lietuvių kalbos mokėjimo lygio vertinimą sudaro 2 dalys (neįskaitant Įvadinės dalies ir egzamino Pabaigos):

 • „ĮVADINĖ“ dalis, kurios metu egzaminuotojas pateikia informaciją apie egzaminuotoją ir vertintoją, ir paprašo prisistatyti egzaminuojamojo(-osios).
 • I Egzamino dalis „POKALBIS“ (3 – 5 minutės), kurio metu užduodami keli klausimai bendromis temomis (bendro pobūdžio) ir keli klausimai, susiję su radijo ryšio vedimu.
 • II Egzamino dalis „PASAKOJIMAS IR DISKUSIJA“ (5 – 7 minutės), kurios metu egzaminuojamajam(-ai) parodomi du paveikslėliai. Egzaminuojamasis(-oji) turi apibūdinti 1 paveikslėlį ir atsakyti į klausimus susijusius su 2 paveikslėliu.
 • Egzamino „PABAIGA“, kurio metu pranešama apie egzamino pabaigą ir sustabdomas lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo įrašymas.

 

Egzaminuojamasis(-oji) laikantys lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo testą vertinami pagal šiuos 6 kriterijus:

 • Tartis,
 • Konstrukcija,
 • Žodynas,
 • Kalbos rišlumas,
 • Suvokimas,

 

Lietuvių kalbos mokėjimo lygiai yra trijų tipų ir jų galiojimas yra toks:

 • Egzaminuojamieji, išlaikę egzaminą ir atitinkantys 6 lygį, neprivalo daugiau laikyti šio egzamino;
 • Egzaminuojamieji, išlaikę egzaminą ir atitinkantys 5 lygį, privalo laikyti egzaminą ne vėliau kaip po šešerių metų;
 • Egzaminuojamieji, išlaikę egzaminą ir atitinkantys 4 lygį, privalo laikyti egzaminą ne vėliau kaip po trejų metų;
 • Egzaminuojamiesiems, išlaikiusiems egzaminą ir atitinkantiems 3 lygį, rekomenduojama laikyti egzaminą dar kartą ne anksčiau kaip po 1 mėnesio nuo pastarojo egzamino laikymo;
 • Egzaminuojamiesiems, išlaikiusiems egzaminą ir atitinkantiems 2 lygį, rekomenduojama laikyti egzaminą dar kartą ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo pastarojo egzamino laikymo;
 • Egzaminuojamiesiems, išlaikiusiems egzaminą ir atitinkantiems 1 lygį, rekomenduojama laikyti egzaminą dar kartą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pastarojo egzamino laikymo.

 

Lietuvių kalbos mokėjimo lygio pažymėjimas išduodamas arba informacija apie atsisakymą išduoti lietuvių kalbos mokėjimo lygio pažymėjimą pateikiama ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo egzamino laikymo dienos.