X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Eismo sauga

Kas yra kelių saugumo auditas?
Kelių saugumo auditas – procesas, kurio metu eismo specialistai patikrina kelio projektą, ieškodami eismo saugos požiūriu netinkamų sprendimų. Kelių saugumo audito tikslas – eismo saugos problemas aptikti ir pašalinti, kol projekto sprendiniai nėra įgyvendinti ir kol trūkumus pašalinti kainuoja nedaug.

Kada reikia atlikti kelių saugumo auditą?
Didžiausia nauda bus pasiekta ir trūkumus pašalinti kainuos mažiausiai, kai projektas bus patikrintas kiekviename jo gyvavimo etape – nuo planavimo iki ankstyvosios kelio eksploatacijos. Tokiu atveju planavimo klaidos bus ištaisytos planavimo etape, techninės klaidos – techniniame projekte, statybos klaidos – prieš užbaigiant statybą ir t. t.
Akivaizdu, kad planavimo ar projektavimo klaidų nebeišeis ištaisyti užbaigus statybą arba tai kainuos labai daug.

Jeigu kelio projekto gyvavimo ciklas yra prasidėjęs, o ankstesniuose etapuose kelių saugumo auditas atliktas nebuvo, kelių saugumo auditą būtina atlikti vėlesniuose projekto vystymo etapuose.

Kas yra atsakingas už kelių saugumo audito procedūros vykdymą?
Kelių saugumo audito procedūrą inicijuoti turi kelio savininkas.

Kas reglamentuoja kelių saugumo auditą Lietuvoje?

Informacija atnaujinama.

Kas yra kelių saugumo patikrinimas (inspekcija)?
Kelių saugumo patikrinimas – procesas, kurio metu eismo specialistai patikrina esamo kelio būklę. Kelių saugumo patikrinimo metu identifikuojami eismo saugos trūkumai, kuriuos nesunku pašalinti kelio priežiūros darbų procese: ženklinimo defektai, matomumą ribojančios kliūtys, kelio statinių saugos defektai ir t.t.

Prireikus gali būti atliekami tiksliniai patikrinimai (pvz., ženklinimo) arba naktiniai patikrinimai.

Kada reikia atlikti kelių saugumo patikrinimą (inspekciją)?
Kelių saugumo patikrinimą reikia atlikti ne rečiau kaip kas 3 metus.

Kas yra atsakingas už kelių saugumo patikrinimo procedūros vykdymą?
Kelių saugumo patikrinimą inicijuoti turi kelio savininkas.

Kas reglamentuoja kelių saugumo patikrinimą Lietuvoje?

Kas yra kelių tinklo saugumo lygiai?
Kelių tinklo saugumo lygiai – tai informacija apie kelių ruožų avaringumo lygį. Šio proceso metu eismo specialistai nustato avaringumo lygius kelių tinkle ir ieško priežasčių, kodėl tarpusavyje labai panašių kelio ruožų grupėje vieni yra avaringesni už kitus.

Kada reikia atlikti kelių tinklo saugumo lygių nustatymą?
Kelių tinklo saugumo lygių nustatymą magistraliniuose ir krašto keliuose bei A ir B kategorijų gatvėse reikia atlikti ne rečiau kaip kas 3 metus.

Kas yra atsakingas už kelių tinklo saugumo lygių nustatymą?
Kelių tinklo saugumo lygių nustatymas yra privalomas valstybinės reikšmės magistraliniams ir krašto keliams bei rekomenduojamas kitiems keliams ir gatvėms. Procedūrą turi inicijuoti kelio savininkas.

Kas reglamentuoja kelių tinklo saugumo lygių nustatymą Lietuvoje?

Jeigu galvojate apie sankryžos rekonstrukciją, bet abejojate dėl sprendinių poveikio eismo laidumui, jums apsispręsti padės eismo inžinerijos specialistai, pažangiomis kompiuterinėmis programomis modeliuojantys įvairius sankryžų rekonstravimo ar statybos scenarijus.

Sankryžų modeliavimo metu prognozuojami įvairūs eismo srautų rodikliai: eismo kokybės lygis, gaištis, susidarysiančių eilių ilgiai, išmetamųjų dujų emisija ir kt.

Teikiame įvairius eismo saugos projektinius pasiūlymus: sankryžoms, takams, inžinerinėms eismo saugos priemonėms ir kt. Informacija naudinga ruošiant projektavimo ar projektavimo su statyba technines specifikacijas.

Gaunate skundų dėl viršijamo greičio, bet trūksta faktinių duomenų? Svarstote dėl stacionaraus greičio matavimo prietaiso įrengimo, bet trūksta argumentų? Norite patikrinti, kaip vairuotojai laikosi kelio ženklų reikalavimų? Planuojate kitas eismo saugos priemones?

Transporto kompetencijų agentūros specialistai gali specialia įranga atlikti statistinius važiavimo greičio matavimus ir nustatyti kiekvieno pravažiavusio automobilio greitį, maksimalų užfiksuotą važiavimo greitį, vidutinį važiavimo greitį, greitį V85 ir kitokius važiavimo greičio ir eismo intensyvumo rodiklius.

Transporto kompetencijų agentūros specialistai teikia įvairias eismo planavimo ir organizavimo konsultacijas.

Kontaktinis asmuo: Transporto paslaugų skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas, el. paštas [email protected], tel.nr. +370 605 11242

Transporto kompetencijų agentūros specialistai veda seminarus ir mokymus įvairiomis eismo organizavimo ir eismo saugos temomis.

Remiamės nuolat stebima Lietuvos ir Vakarų Europos gerąja patirtimi, normatyviniais dokumentais, prie kurių rengimo dažnai prisidedame, bei mokslinių tyrimų išvadomis.

Galime atvykti į Jūsų miestą ar į Jūsų įmonę ir mokymo programą parengti pagal individualius poreikius.

Kontaktinis asmuo: Transporto paslaugų skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas, el. paštas [email protected], tel.nr. +370 605 11242