Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Oro transporto keleivių teisės

2005 m. vasario 17 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.

Šio teisės akto tikslas – užtikrinti, kad keleiviais būtų tinkamai pasirūpinta iškilus kelionės nesklandumams, t. y. būtų suteikta bent minimali būtina pagalba.

Lietuvos Respublikoje reglamento įgyvendinimo priežiūrą vykdo Lietuvos transporto saugos administracija, į kurią reikėtų kreiptis oro vežėjui pažeidus keleivių teises. Ginčų nagrinėjimo proceso eiga nurodoma čia.

Kitų šalių atsakingų institucijų kontaktus galite rasti čia.

Apie Reglamentą (EB) Nr. 261/2004:

 1. jeigu skrendama iš vienos ES šalies į kitą, o skrydį vykdo ES arba ne ES oro transporto bendrovė,
 2. jeigu skrendama į ES iš ES nepriklausančios šalies, o skrydį vykdo ES oro transporto bendrovė,
 3. jeigu skrendama iš ES į ES nepriklausančią šalį, o skrydį vykdo ES arba ne ES oro transporto bendrovė,
 4. jeigu keleivis dar nepasinaudojo pagalba (kompensacija, nukreipimu kitu maršrutu, kitokia oro transporto bendrovės pagalba), kuri toje kelionėje problemų patiriantiems lėktuvų keleiviams teikiama pagal atitinkamus ES nepriklausančios šalies teisės aktus.

ES šiuo atveju – 28 ES valstybės narės, taip pat Gvadelupa, Prancūzijos Gviana, Martinika, Reunjonas, Majotas, Sen Martenas (Prancūzijos Antilai), Azorų salos, Madeira, Kanarų salos, Islandija, Norvegija, Šveicarija.

Reglamentas nustato, kokias teises turi keleiviai šiose situacijose:

 • jei aviakompanija atsisako vežti keleivį, turintį patvirtintą rezervaciją ir laiku atvykusį registruotis,
 • kai skrydis atšaukiamas,
 • kai skrydis yra atidedamas ilgam laikui (daugiau kaip 2 val.),
 • kai keleivis į galutinę paskirties vietą nuskrenda trimis ar daugiau valandų vėliau, negu planuota,
 • kai keleivis yra perkeliamas į žemesnę ar aukštesnę klasę.

Reglamentas taip pat yra taikomas, jei skrydis yra turizmo paketo dalis, išskyrus atvejus, kai organizuota turistinė kelionė atšaukiama dėl kitų priežasčių nei skrydžio atšaukimas.

Atsisakymo vežti atveju:

 • teisė atgauti už skrydžio bilietą sumokėtą sumą ir skrydį į pradinę išvykimo vietą (jei reikia) arbą į nukreipimą į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu panašiomis kelionės sąlygomis;
 • teisę į rūpinimąsi: maitinimą, gaivinamuosius gėrimus – pagal laukimo laiką, apgyvendinimą viešbutyje, jei kito skrydžio reikia laukti per naktį, ir transportą tarp oro uosto ir nakvynės vietos, bei teisę du kartus nemokamai paskambinti ar išsiųsti pranešimus faksu arba elektroniniu paštu;
 • teisę į kompensaciją pagal Reglamento 7 straipsnį.
 • Keleiviui turi būti suteikta rašytinė informacija apie jo teises pagal Reglamentą.

Skrydžio atšaukimo atveju:

 • teisė atgauti už skrydžio bilietą sumokėtą sumą ir skrydį į pradinę išvykimo vietą (jei reikia) arbą į nukreipimą į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu panašiomis kelionės sąlygomis;
 • teisę į rūpinimąsi: maitinimą, gaivinamuosius gėrimus – pagal laukimo laiką, apgyvendinimą viešbutyje, jei kito skrydžio reikia laukti per naktį, ir transportą tarp oro uosto ir nakvynės vietos, bei teisę du kartus nemokamai paskambinti ar išsiųsti pranešimus faksu arba elektroniniu paštu;
 • teisę į kompensaciją pagal Reglamento 7 straipsnį, jeigu keleiviui apie skrydžio atšaukimą pranešama likus mažiau kaip 14 dienų iki skrydžio. Vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos keleiviui, jeigu skrydis atšaukiamas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nubūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių.
 • Keleiviui turi būti suteikta rašytinė informacija apie jo teises pagal Reglamentą.

Skrydžio atidėjimo ilgam laikui atveju:

 • teisę į rūpinimąsi: maitinimą, gaivinamuosius gėrimus ir teisę du kartus nemokamai paskambinti ar išsiųsti pranešimus faksu arba elektroniniu paštu, jeigu skrydis atidedamas:

a) dvejoms ar daugiau valandoms – 1500 kilometrų ar mažesnio skrydžio atstumo atveju,

b) trims ar daugiau valandoms – visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių atveju ir kitų 1500 – 3500 kilometrų skrydžių atstumo atveju,

c) keturioms ar daugiau valandoms – visų kitų skrydžių atveju;

 • apgyvendinimą viešbutyje, jei kito skrydžio reikia laukti per naktį, ir transportą tarp oro uosto ir nakvynės vietos;
 • teisę atsisakyti skrydžio ir atgauti už bilietą sumokėtą sumą, jeigu skrydis pagal keleivio numatytą planą nebeteko prasmės – tuo atveju, jei skrydis atidedamas penkioms ar daugiau valandoms.
 • Keleiviui turi būti suteikta rašytinė informacija apie jo teises pagal Reglamentą.

Nuvykimo į galutinę paskirties vietą trimis ar daugiau valandų vėliau, negu planuota atveju:

 • teisę į kompensaciją pagal Reglamento 7 straipsnį. Vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos keleiviui, jeigu skrydis vėluoja dėl ypatingų aplinkybių, kurių nubūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių.

Keleivio perkeliamo į aukštesnę ar žemesnę klasę atveju:

 • Jeigu vežėjas perkelia keleivį į aukštesnę klasę, nei nurodytoji skrydžio biliete – jis neturi iš keleivio prašyti papildomo mokesčio;
 • Jeigu vežėjas perkelia keleivį į žemesnę klasę, nei nurodytoji skrydžio biliete – per 7 dienas jis turi grąžinti keleiviui:

a) 30 % bilieto kainos – 1500 kilometrų ar mažesnio skrydžio atstumo atveju,

b) 50 % bilieto kainos – visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių atveju ir kitų 1500 – 3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju,

c) 75 % bilieto kainos – visų kitų skrydžių atveju.

Jei manote, kad aviakompanija ar jos atstovai su Jumis pasielgė netinkamai ir nebuvo užtikrintos Reglamente numatytos Jūsų teisės, Jūs turėtumėte savo teises ginti aktyviais būdais:

 1. Pirmiausia kreiptis į aviakompanijos atsakingą darbuotoją ar įgaliotą atstovą vietoje, nurodydami, kokių teisių, Jūsų manymu, aviakompanija neužtikrino ir reikalauti suteikti Jums priklausančias paslaugas;
 2. Jei nepavyktų šio klausimo išspręsti vietoje, turėtumėte pateikti aviakompanijai raštišką pretenziją (kai kurios aviakompanijos turi parengusios standartines pretenzijos formas). Joje reikėtų išdėstyti įvykio aplinkybes, pažymėti, kokios Jūsų teisės buvo pažeistos ir pateikti savo konkrečius reikalavimus;
 3. Derėtų sulaukti atsakymo iš aviakompanijos. Pastaroji privalo kuo skubiau, bet ne ilgiau kaip per du mėnesius, atsakyti į keleivio pretenziją. Jeigu vežėjo atsakymas yra nepakankamai argumentuotas – reikalaukite jį pagrįsti.

 Jei Jūsų netenkintų aviakompanijos atsakymas arba jo nesulauktumėte ilgiau kaip 2 mėnesius, turite teisę kreiptis į už Reglamento įgyvendinimo priežiūrą atsakingą instituciją. Skrydžių iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių oro uostų atveju ir skrydžių į tokius oro uostus iš ne Europos Bendrijai priklausančių valstybių oro uostų atvejais skundą turėtumėte pateikti Lietuvos transporto saugos administracijai. Jei skundžiatės dėl įvykio, kuris atsitiko kitoje Europos Bendrijos šalyje, turėtumėte kreiptis į tos šalies atitinkamą instituciją.