Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Juodosios dėmės

Kas reglamentuoja juodųjų dėmių nustatymą ir tyrimą Lietuvoje? 


Kas yra atsakingas už juodųjų dėmių nustatymą, tyrimą ir šalinimą? 

  • Juodosios dėmės nustatomos, tiriamos ir šalinamos kasmet susisiekimo ministro nustatyta tvarka.  
  • Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra nustato juodąsias dėmes valstybinės reikšmės keliuose ir atlieka jų tyrimą; 
  • Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija organizuoja juodųjų dėmių šalinimą valstybinės reikšmės keliuose; 
  • Savivaldybių administracijos organizuoja juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo atlikimą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse. 


Sąvokos: 

  • Juodoji dėmė – tai kelio arba gatvės ruožas ar sankryža (įskaitant kelius ir gatves su skiriamąja juosta), kurioje per pastaruosius 4 kalendorinius metus yra įvykę 4 arba daugiau įskaitinių eismo įvykių. 
  • Juodosios dėmės pasas – apie juodąją dėmę sukauptos informacijos rinkinys. 
  • Juodosios dėmės tyrimas – tyrimas, kurio metu atliekama kelio arba gatvės apžiūra vietoje ir kuriuo siekiama nustatyti juodojoje dėmėje įvykusių eismo įvykių rizikos veiksnius, susijusius su kelių infrastruktūros saugumo trūkumais, ir parinkti reikalingas eismo saugumo priemones. 

Pagal 2018–2021 m. įskaitinių eismo įvykių duomenis 2022 metais nustatytos 42 juodosios dėmės valstybinės reikšmės keliuose – 18 užmiestyje, 24 gyvenvietėje. 2022 metų juodųjų dėmių valstybinės reikšmės keliuose sąrašas

Keliai  2020 m. JD,  2021 m. JD  2022 m. JD 
2016-2019 m. duomenys  2017-2020 m. duomenys  2018-2021 m. duomenys 
JD sk.    Žuvo  Sužeista  JD sk.    Žuvo  Sužeista  JD sk.    Žuvo  Sužeista 
Valstybinės reikšmės užmiesčio keliai  
Sankryžose                  13  60  7  101 
Kelių ruožuose                  5  24  3  30 
JD užmiesčio keliuose:  30  149  27  196  29  137  21  207  18  84  10  131 
Valstybinės reikšmės keliai, kertantys gyvenvietes  
Sankryžose  10  50  3  60  10  49  4  55  15  67  4  76 
Gatvių ruožuose  5  21  2  21  5  21  2  19  9  41  2  41 
JD gyvenvietėse:  15  71  5  81  15  70  6  74  24  108  6  117 
Viso JD valstybinės reikšmės kelių tinkle:  45  220  32  277  44  207  27  281  42  192  16  248 

Parengtas interaktyvius 2022 metų valstybinės reikšmės kelių juodųjų dėmių žemėlapis visuomenei. Jame yra pateiktos vairuotojams skirtos rekomendacijos kiekvienoje 2022 metų juodojoje dėmėje, kurias parengė ekspertai, atsižvelgiant į juodosios dėmės susidarymo aplinkybes. Šios rekomendacijos gali padėti transporto priemonių vairuotojams suprasti pavojingas situacijas ir į ką vertėtų atkreipti dėmesį važiuojant avaringomis vietomis.

TKA atkreipia dėmesį, kad juodosios dėmės nustatytos ir žemėlapyje pateiktos tik tos juodosios dėmės, kurios susiformavo valstybinės reikšmės keliuose užmiestyje ir šių kelių ruožuose, kurie kerta gyvenvietes, t. y. miestų gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose, kurie nepriklauso valstybinės reikšmės kelių tinklui, susiformavusios juodosios dėmės šiame žemėlapyje nepažymėtos 

Valstybinės reikšmės keliuose nustatytų Juodųjų dėmių žemėlapių archyvas: 

TKA parengė Nacionalinį 2022 m. juodųjų dėmių žemėlapį, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvoje nustatytas juodąsias dėmes valstybinės reikšmės keliuose ir savivaldybių gatvėse. Valstybinės reikšmės keliuose esančias juodąsias dėmes nustatė TKA, savivaldybių buvo prašoma pateikti informaciją individualiai. Iki 2022 m. gruodžio 30 d. informaciją raštu apie nustatytas juodąsias dėmes jų teritorijoje pateikė 52-i iš 60-ies savivaldybių: 

Informacijos raštu nepateikė  Informaciją pateikė raštu 
Nustatytos juodosios dėmės  Juodųjų dėmių nenustatyta 
 

8 savivaldybės: 

 

Alytaus raj. sav., 

Kauno raj. sav., 

Molėtų raj. sav., 

Radviliškio raj. sav., 

Šalčininkų raj. sav., 

Šilalės raj. sav., 

Švenčionių raj. sav., 

Utenos raj. sav. 

 

 

 

8 (+2) savivaldybės: 

 

Kauno m. sav., 

Klaipėdos m. sav., 

Šiaulių m. sav., 

Panevėžio m. sav., 

Marijampolės sav., 

Jonavos raj. sav., 

Kretingos raj. sav., 

Šilutės raj. sav., 

Vilniaus m. sav. (pateiks vėliau), 

Mažeikių raj. sav. (pateiks vėliau) 

 

 

42 savivaldybės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nacionalinis juodųjų dėmių žemėlapis

Žemėlapio naudojimosi INSTRUKCIJA

 

Pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 4 punktą savivaldybių administracijos organizuoja juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo atlikimą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse. Pagal Juodųjų dėmių tyrimo aprašo 7 punktą, savivaldybės turi TKA pateikti informaciją apie savivaldybės vietinės reikšmės keliuose esančias juodąsias dėmes ir jų pasus per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.