Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Juodosios dėmės

Kas reglamentuoja juodųjų dėmių nustatymą ir tyrimą Lietuvoje? 


Kas yra atsakingas už juodųjų dėmių nustatymą, tyrimą ir šalinimą? 

  • Juodosios dėmės nustatomos, tiriamos ir šalinamos kasmet susisiekimo ministro nustatyta tvarka.  
  • Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra nustato juodąsias dėmes valstybinės reikšmės keliuose ir atlieka jų tyrimą; 
  • Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija organizuoja juodųjų dėmių šalinimą valstybinės reikšmės keliuose; 
  • Savivaldybių administracijos organizuoja juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo atlikimą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse. 


Sąvokos: 

  • Juodoji dėmė – tai kelio arba gatvės ruožas ar sankryža (įskaitant kelius ir gatves su skiriamąja juosta), kurioje per pastaruosius 4 kalendorinius metus yra įvykę 4 arba daugiau įskaitinių eismo įvykių. 
  • Juodosios dėmės pasas – apie juodąją dėmę sukauptos informacijos rinkinys. 
  • Juodosios dėmės tyrimas – tyrimas, kurio metu atliekama kelio arba gatvės apžiūra vietoje ir kuriuo siekiama nustatyti juodojoje dėmėje įvykusių eismo įvykių rizikos veiksnius, susijusius su kelių infrastruktūros saugumo trūkumais, ir parinkti reikalingas eismo saugumo priemones. 

Pagal 2019–2022 m. įskaitinių eismo įvykių duomenis 2023 metais nustatytos 38 juodosios dėmės valstybinės reikšmės keliuose – 21 užmiestyje, 17 gyvenvietėje. 2023 metų juodųjų dėmių valstybinės reikšmės keliuose sąrašas

 

Keliai  2021 m. JD,  2022 m. JD  2023 m. JD 
2017-2020 m. duomenys  2018-2021 m. duomenys  2018-2021 m. duomenys 
JD sk.    Žuvo  Sužeista  JD sk.    Žuvo  Sužeista  JD sk.    Žuvo  Sužeista 
Valstybinės reikšmės užmiesčio keliai  
Sankryžose          13 607 7 101 13  62 10  68 
Kelių ruožuose          5 24 3 30 8 35  2  47 
JD užmiesčio keliuose:  29 137 21 207 18 84  10 131 18  84  10  131 
Valstybinės reikšmės keliai, kertantys gyvenvietes  
Sankryžose  10  49 4 55 15 67 4  76 9  40  1  43 
Gatvių ruožuose  5  21  2  19 9 41 2  41  8  40  3  38 
JD gyvenvietėse:  15  70 6 74 24 108  6  117 17  80  4  81 
Viso JD valstybinės reikšmės kelių tinkle:  44 207 27  281 42 192 16  248  38  177  16  217 

 

Parengtas interaktyvius 2023 metų valstybinės reikšmės kelių juodųjų dėmių žemėlapis visuomenei. Jame yra pateiktos vairuotojams skirtos rekomendacijos kiekvienoje 2022 metų juodojoje dėmėje, kurias parengė ekspertai, atsižvelgiant į juodosios dėmės susidarymo aplinkybes. Šios rekomendacijos gali padėti transporto priemonių vairuotojams suprasti pavojingas situacijas ir į ką vertėtų atkreipti dėmesį važiuojant avaringomis vietomis.

TKA atkreipia dėmesį, kad juodosios dėmės nustatytos ir žemėlapyje pateiktos tik tos juodosios dėmės, kurios susiformavo valstybinės reikšmės keliuose užmiestyje ir šių kelių ruožuose, kurie kerta gyvenvietes, t. y. miestų gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose, kurie nepriklauso valstybinės reikšmės kelių tinklui, susiformavusios juodosios dėmės šiame žemėlapyje nepažymėtos 

Valstybinės reikšmės keliuose nustatytų Juodųjų dėmių žemėlapių archyvas: 

TKA parengė Nacionalinį 2022–2023 m. juodųjų dėmių žemėlapį, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvoje nustatytas juodąsias dėmes valstybinės reikšmės keliuose ir savivaldybių gatvėse. Valstybinės reikšmės keliuose esančias juodąsias dėmes nustatė TKA, savivaldybių buvo prašoma pateikti informaciją individualiai. Iki 2022 m. gruodžio 30 d. informaciją raštu apie 2022 metais nustatytas juodąsias dėmes jų teritorijoje pateikė 52-i iš 60-ies savivaldybių. 2023 metais (iki birželio 15 d.) informaciją pateikė 3 savivaldybės – Kauno m. sav., Panevėžio m. sav. ir Vilniaus m. sav.


Nacionalinis juodųjų dėmių žemėlapis

Žemėlapio naudojimosi INSTRUKCIJA

 

Pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 4 punktą savivaldybių administracijos organizuoja juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo atlikimą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse. Pagal Juodųjų dėmių tyrimo aprašo 7 punktą, savivaldybės turi TKA pateikti informaciją apie savivaldybės vietinės reikšmės keliuose esančias juodąsias dėmes ir jų pasus per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.