Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Kelių saugumo patikrinimai

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros specialistai kiekvienais metais atlieka valstybinės reikšmės kelių ir jų tęsinių kelių saugumo patikrinimus šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu. Patikrinimai atliekami vadovaujantis Valstybinės reikšmės kelių reguliarių saugumo patikrinimų procedūra. Kiekvienais metais patikrinama virš 3800 km valstybinės reikšmės kelių. Patikrinimai atliekai pasitelkus naujausią ir pažangiausią programinę bei vaizdo fiksavimo įrangą. 

Kas reglamentuoja kelių saugumo patikrinimą Lietuvoje? 

Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas; 

Valstybinės reikšmės kelių reguliarių saugumo patikrinimų procedūra. 

Kas yra reguliarus kelių saugumo patikrinimas (inspekcija)?  

Reguliarus kelio saugumo patikrinimas – periodinis patikrinimas, ar kelias ir jo elementai atitinka eismo saugumo reikalavimus ir ar nėra saugumo tikslais šalintinų defektų. Tai procesas, kurio metu eismo specialistai patikrina esamo kelio būklę. Kelių saugumo patikrinimo metu identifikuojami eismo saugos trūkumai, kuriuos nesunku pašalinti kelio priežiūros darbų procese: ženklinimo defektai, matomumą ribojančios kliūtys, kelio statinių saugos defektai ir t.t. 

Kokiu laiko intervalu reikalinga atlikti kelių saugumo patikrinimą (inspekciją)?  

Magistraliniuose keliuose ne rečiau kaip kas 3 metus (šviesiu ir tamsiu paros metu); 

Krašto keliuose ne rečiau kaip kas 5 metus (šviesiu ir tamsiu paros metu); 

Rajoniniuose keliuose ne rečiau kaip kas 7 metus (šviesiu paros metu privaloma, gali būti atliekami ir tamsiu paros metu). 

Kas yra atsakingas už kelių saugumo patikrinimo procedūros vykdymą?  

Reguliarių kelių saugumo patikrinimus vykdo ir trūkumus nustato TKA specialistai. 

Už nustatytų trūkumų šalinimą atsakingas kelio savininkas. 

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros specialistai nuo 2021 metų atlieka automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo patikrinimus. Patikrinimai atliekami šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu. Patikrinimai atliekami siekianti užtikrinti eismo saugą valstybinės reikšmės keliuose, kuriuose vykdomi rekonstrukcijos, remonto ar priežiūros darbai. Patikrinimai atliekami pasitelkus naujausią ir pažangiausią programinę, matavimo bei vaizdo fiksavimo 360o kampu įrangą. 

Valstybinės reikšmės kelių darbo vietų aptvėrimo saugumo patikrinimų procedūra 

Nuo 2023 m. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros specialistai pradeda atlikti dviračių infrastruktūros saugumo patikrinimus. Jų metu bus renkama informacija apie dviratininkų važiavimo greičius, eismo intensyvumus, įpročius ir santykį su kitais eismo dalyviais bei eismo įvykius. Taip pat bus renkama vaizdinė medžiaga, kuria remiantis bus atliekami esamos dviračių infrastruktūros būklės tyrimai, infrastruktūros visumos bei jos kokybės įtaka bevariklio transporto eismo saugai. Atlikus šiuos tyrimus bus parengta dviračių infrastruktūros saugumo patikrinimo procedūra.