Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Kiti transporto projektai

Transporto kompetencijų agentūra (TKA), vykdydama Energetikos ministerijos pavedimą, Lietuvos savivaldybėms neatlygintinai naudoti perduos šimtą 22 kW elektromobilių įkrovimo stotelių.

Stotelės savivaldybėms paskirstytos vadovaujantis proporciniu principu pagal didžiausią savivaldybių gyventojų skaičių, nustatytą pagal oficialios statistikos duomenis. Savivaldybei perduodamų stotelių skaičius negali viršyti TKA vykdytoje poreikių nustatymo apklausoje savivaldybės atstovų nurodyto skaičiaus.

Galutinis stotelių paskirstymas savivaldybėms. 

Savivaldybės, priėmusios stoteles, įsipareigoja:

  • savo sąskaita parengti reikalingus stotelių įrengimo projektus, gauti reikalingus įrengimo leidimus ir įrengti stoteles viešajam naudojimui ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo stotelės perėmimo;
  • prižiūrėti stoteles, teikti jų operatoriaus paslaugą;
  • visas su stotelių įrengimu, eksploatavimu ir operavimu susijusias išlaidas ir kaštus dengti savo lėšomis ir rizika;
  • po 5 metų, pasibaigus numatytam stotelių naudojimo terminui, demontuoti stoteles ir jas grąžinti TKA. Stotelių naudojimo terminas, esant poreikiui, gali būti pratęstas bendru susitarimu.

Įrengtos stotelės turi būti prieinamos vartotojams 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę

Elektromobilių įkrovimo stotelių perdavimo savivaldybėms tvarka

Transporto kompetencijų agentūros direktorės įsakymas dėl elektromobilių įkrovimo stotelių perdavimo savivaldybėms tvarkos

Paskelbus pirminį elektromobilių įkrovimo stotelių paskirstymo savivaldybėms sąrašą, kelios savivaldybės atsisakė priimti stoteles, tad sąrašas buvo koreguojamas.

Galutinis stotelių paskirstymas savivaldybėms

Stotelių skirstymo tvarkos įsakymas

Pirminis stotelių skirstymas savivaldybėms:

Stotelių paskirstymo žingsniai

Stotelių paskirstymo skaičiavimai

 

Ar bus pasirašoma TKA ir savivaldybės sutartis?
Ne. Pasiimant elektromobilių įkrovimo stoteles bus pasirašomas stotelių perdavimo-priėmimo aktas. Savivaldybės atstovas parašu patvirtins, kad yra susipažinęs su TKA direktorės įsakymu patvirtinta Elektromobilių įkrovimo stotelių perdavimo savivaldybėms tvarka ir įsipareigoja vykdyti jos nuostatus.

Kaip pasiimti savo stoteles?
Parašykite elektroninį laišką su pageidaujamu atsiėmimo laiku kolegai Gediminui Rudžiui – [email protected]. Stoteles pasiimti reikės Kaune, I. Kanto g. 25.

Taip pat atsiųskite savo rekvizitus – pavadinimą, adresą, kodą, el. pašto adresą ir telefono numerį.

El. paštu atgal gausite atvykimo laiko patvirtinimą ir užpildytą stotelių perdavimo-priėmimo aktą, kurį pasirašyti turės savivaldybės administracijos direktorius ar kitas įgaliotas asmuo.

Pasirašytą dokumentą (2 egzempliorius) pasiimkite atvažiuodami pasiimti stotelių, tuomet jį pasirašys ir mūsų atstovas.

Kokios yra savivaldybių galimybės rinkti rinkliavas už įsikrovimą?
Bendroje Lietuvos praktikoje yra įvairių rinkliavų variantų. Mokestį galima imti už stovėjimo laiką, už įsikrovimo metu sunaudotą energijos kiekį, už vienkartinį įsikrovimą ir t.t.

Pati stotelė yra techniškai pritaikyta priimti mokestį iš kliento naudojant mobiliąsias programėles (angl. – apps). Stotelėse nėra integruotų kortelių skaitytuvų. Dėl techninių rinkliavų priėmimo galimybių rekomenduojame konsultuotis tiesiogiai su stotelės gamintoju – „Elinta charge“.

Kas gali operuoti stoteles ir gauti pelną iš rinkliavų?
Stotelės perduodamos savivaldybėms naudotis jomis neatlygintinai, tad stotelių eksploatavimo rinkliavų naudos gavėju turi būti savivaldybė. Operatoriaus paslaugų tiekėją savivaldybė gali rinktis savarankiškai, tačiau stotelės negali būti perleistos privatiems asmenis ar įmonėms eksploatuoti ir gauti pelną iš rinkliavų.

Turiu daugiau techninių klausimų apie stoteles. Kas galėtų man atsakyti?
Dėl visų techninių klausimų, susijusių su pačiomis stotelės ar jų sumontavimu, rekomenduojame kreiptis į stotelių gamintoją – lietuvišką įmonę „Elinta charge“.