X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Komisijos ir darbo grupės

Tarptautinės komisijos ir darbo grupės, kuriose dalyvauja TKA darbuotojai

 1. Europos centrinio klausimų banko (ECQB) ekspertų darbo grupė
 2. Europos Sąjungos šalių narių skrydžio įgulų licencijavimo reikalavimų įdiegimo (FCL-IF) darbo grupė
 3. Eurokontrolės Europos aviacijos krizių koordinacinė grupė (EACCC- European Aviation Crisis Coordination Cell)
 4. EASA-EU Nacionalinių tęstinės stebėsenos koordinatorių tinklo ( Network of National Continuoues Monitoring Coordinator – NCMC)
 5. Europos Komisijos Aviacijos saugos komitetas
 6. Europos Komisijos EASA komitetas
 7. EASA Valdančiosios tarybos
 8. EASA nacionalinis standartizavimo koordinatorius
 9. Europos Sąjungos šalių narių Aviacijos medicinos skyrių vadovų darbo grupė (European Aviation Authorities‘ Chief Medical Officers‘ Forum)
 10. Europos Sąjungos šalių narių skrydžio įgulų licencijavimo reikalavimų įdiegimo aviacijos medicinoje (MEG – Medical Expert Group) darbo grupė
 11. Europos Sąjungos šalių narių skrydžio įgulų licencijavimo reikalavimų standartizacijos klausimais įdiegimo medicinos srityje Nacionalinių koordinatorių darbo grupė (National Coordinators for Flight Crew Licensing/Medical Group)
 12. Nuolatinis Europos Komisijos aviacijos saugumo komitetas
 13. ECAC saugumo forumas
 14. Europos Komisijos krovinių ir pašto, gabenamų oru darbo grupė
 15. Bendro dangaus komitetas (single sky committee)
 16. Baltijos funkcinio oro erdvės bloko nacionalinių institucijų koordinacinis komitetas
 17. Baltijos funkcinio oro erdvės bloko taryba
 18. Baltijos funkcinio oro erdvės bloko komitetai
 19. Oro navigacijos informacijos kokybės priežiūros organizacijų (ADQ regulators) darbo grupė
 20. Perėjimo nuo oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo prie oro navigacijos informacijos vadybos link plataus informacijos valdymo darbo (AIM SWIM) darbo grupės
 21. EASA agentūros inicijuota TAG ADR (Tematic Advisory Group – Aerodromes) –Teisėkūros patarėjų aerodromų (teminė) darbo grupė
 22. EASA Thematic Advisory Groups (TAGs)
 23. Teisėkūros patarėjų skrydžių priežiūros (teminė) darbo grupė
 24. European Safety Steering Group (SAFA koordinatorių susitikimai )
 25. Eurokontrolės maršruto rinkliavų biuro darbo grupė (Route Charges Office Working Group)