Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Pilotų licencijavimo informacija

Personalo licencijavimo skyriaus lankytojų (pilotų licencijų klausimais) priėmimo valandos:
Darbo dienomis
10:00 – 16:00 val.

Teirautis telefonais:
+ 370 5 2739 256
+ 370 610 38 927

Teirautis licencijavimo klausimais el.paštu: [email protected]

 


STEPS to become a PILOT


Training STEPS


Mažiausias leistinas amžius licencijai gauti:
16 metų – ORO BALIONO PILOTO LICENCIJA (BPL), SKLANDYTUVO PILOTO LICENCIJA (SPL);
17 metų – LENGVOJO ORLAIVIO PILOTO LICENCIJA (LAPL), PILOTO MĖGĖJO LICENCIJA (PPL);
18 metų – KOMERCINĖS AVIACIJOS PILOTO LICENCIJA (CPL), DAUGIANARĖS ĮGULOS PILOTO LICENCIJA (MPL);
21 metų – AVIALINIJŲ TRANSPORTO PILOTO LICENCIJA (ATPL).

Sveikata: sveikatos pažymėjimas būtinas, norint naudotis piloto licencija suteiktomis arba piloto mokinio teisėmis!
Sveikatos pažymėjimai išduodami Aviacijos medicinos centruose. Daugiau info.

BPL mokymo programa
SPL mokymo programa
LAPL(A) mokymo programa
LAPL(H) mokymo programa
PPL(A) mokymo programa
PPL(H) mokymo programa

Mokomųjų dalykų detali programa ATPL, CPL, IR:

SUBJECT 010 – AIR LAW
SUBJECT 021 – AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – AIRFRAME, SYSTEMS AND POWER PLANT
SUBJECT 022 – AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – INSTRUMENTATION
SUBJECT 031 – FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING: MASS AND BALANCE – AEROPLANES/HELICOPTERS
SUBJECT 032 – FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING – PERFORMANCE – AEROPLANES
SUBJECT 033 – FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING – FLIGHT PLANNING AND MONITORING
SUBJECT 034 – FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING – PERFORMANCE – HELICOPTERS
SUBJECT 040 – HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATIONS
SUBJECT 050 – METEOROLOGY
SUBJECT 061 – NAVIGATION – GENERAL NAVIGATION
SUBJECT 062 – NAVIGATION – RADIO NAVIGATION
SUBJECT 070 – OPERATIONAL PROCEDURES
SUBJECT 081 – PRINCIPLES OF FLIGHT – AEROPLANES
SUBJECT 082 – PRINCIPLES OF FLIGHT – HELICOPTERS
SUBJECT 090 – COMMUNICATIONS

PBN

SP PBN reikalavimų įgyvendinimas Lietuvoje

MP PBN reikalavimų įgyvendinimas Lietuvoje


Transporto kompetencijų agentūra (TKA), pasinaudodama Europos aviacijos saugumo agentūros (EASA) rekomendacija paskelbė išimtį, naudingą pilotams, turintiems skrydžių pagal prietaisus (angl. instrument rating (IR)) kvalifikaciją.

Dėl COVID-19 infekcijos plitimo ir daugelyje pasaulio šalių įvestų karantino sąlygų, iki 2021 m. balandžio 25 d. pratęsiamas laikotarpis, per kurį atnaujinant IR kvalifikaciją, iš pilotų nebus reikalaujama būti perėjus nustatytų charakteristikų navigacijos (angl. performance-based navigation (PBN)) teisių įgijimo mokymus.

Iki šios datos pilotai, turintys IR kvalifikaciją be PBN teisių, gali skraidyti tik tokiais maršrutais ir vykdyti tik tokias artėjimo tūpti operacijas, kurioms PBN teisių nereikia.

Nuo 2021 m. balandžio 25 d. PBN teises turėti bus reikalaujama prieš suteikiant arba pratęsiant kiekvieną IR kvalifikaciją.

Išimtis įsigaliojo 2020 m. gegužės 6 d. paskelbus TKA direktorės įsakymą.

Europos Sąjungos
 1. Bazinis reglamentas – 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra
 2. Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011)
 3. Easy Access Rules for Flight Crew Licencing (Part-FCL)
 4. Easy Access Rules for Authority Requirements for Aircrew (Part-ARA)
 5. Easy Access Rules for Organisation Requirements for Aircrew (Part-ORA)
 6. Easy Access Rules for Medical Requirements
 7. DTO – Easy Access Rules for Declared Training Organisations (Part-DTO)
 8. Easy Access Rules for Aeroplane Flight Simulation Training Devices (CS-FSTD(A))
 9. Easy Access Rules for Helicopter Flight Simulation Training Devices (CS-FSTD(H))
 10. Oro balionų pilotams – KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/395
 11. Oro balionų taisyklių knyga – Balloon Rule Book – Easy Access Rules  (Regulation (EU) 2018/395)
 12. Sklandytuvo pilotams – KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1976
 13. Sklandytuvų taisyklių knyga – Sailplane Rule Book – Easy Access Rules (EU) 2018/1976)
 14. 2020 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/723, kuriuo nustatomos trečiosios valstybės išduotų pilotų pažymėjimų pripažinimo išsamios taisyklės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011

Lietuvos Respublikos įstatymas

 1. Lietuvos Respublikos Aviacijos Įstatymas, 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2066, Suvestinė redakcija nuo 2022-01-02

TKA direktoriaus įsakymai

 1. Dėl kalbos mokėjimo lygio įvertinimo, 2020 m. liepos 9 d. Nr. 2-185
 2. Dėl pilotų mokymo organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VII priedo (ORA dalies) reikalavimus procedūros aprašo patvirtinimo, 2021 m. gegužės 14 d. Nr. KVS-2
 3. Dėl Karinės aviacijos pilotų licencijų keitimo į licencijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) tvarkos aprašo patvirtinimo. 2024 m. balandžio 5 d. Nr. 2-48

Kodėl reikia laikyti testą?

Tarptautinė Civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO) pripažino, kad kalbos mokėjimas yra labai svarbus faktorius, užtikrinant skrydžių saugą. Dėl šios priežasties ICAO parengė kalbos mokėjimo reikalavimus, kurie išdėstyti Tarptautinės Civilinės Aviacijos Konvencijos (Čikagos konvencija) 1 priede bei ICAO Kalbos įgūdžių reikalavimų įgyvendinimo vadove ir jo prieduose (Doc 9835-AN/453).

Lietuvos Respublika yra ICAO narė ir Transporto kompetencijų agentūra (TKA) savo veikloje vadovaujasi ICAO standartais ir rekomendacijomis, todėl siekdama įgyvendinti ICAO reikalavimus dėl kalbos mokėjimo, TKA patvirtino kalbų mokyklos ,,Lingua perfecta“ parengtą testą pilotų Anglų kalbos mokėjimo lygiui nustatyti, bei Eurokontrolės parengtą testą skrydžių vadovų Anglų kalbos mokėjimo lygiui nustatyti ELPAC.

Kokie įgūdžiai tikrinami testo metu?

Testo metu nustatomi šių šešių gebėjimų lygiai:

tartis (tarimas, kirčiavimas, intonacija, akcentas);
konstrukcijos (gramatinės konstrukcijos ir sakinių sudarymas, struktūra);
žodynas (žodyno apimtis, gebėjimas perfrazuoti);
kalbos rišlumas (kalbėjimo laisvumas, tempas);
suvokimas (kito kalbančiojo minčių supratimas);
bendravimas (laisvumas, reakcija, informatyvumas, pokalbio palaikymas).

Kaip vyksta testavimas? (trumpas testo pilotams aprašymas) 

Testas susideda iš trijų dalių. Visų trijų testo dalių metu bus vertinami visi šeši aukščiau nurodyti gebėjimų lygiai. Pirmosios dalies – pokalbio – metu užduodami keli bendro pobūdžio klausimai apie Jus, Jūsų darbą, Jūsų įpročius, prašoma pateikti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu. Šios dalies trukmė: 4 – 5 minutės. Antrosios dalies – klausymo – metu pateikiamos klausymui nestandartinės radijo ryšio situacijos. Pirmiausia pateikiamos išklausyti 6 situacijos (kiekviena atskirai) ir prašoma šias situacijas pakomentuoti. Po to pateikiamos dar 3 situacijos. Išklausius pastarųjų trijų situacijų (kiekvienos atskirai) pirmąją dalį vėl prašoma pakomentuoti situaciją, užduoti klausimus. Po to Jums bus pateikiama klausymui antroji situacijos dalis ir Jums reikės patarti kaip išspręsti išgirstą problemą. Šios dalies trukmė: apie 10 minučių. Trečiosios dalies – pasakojimo ir diskusijos – metu vienas po kito pateikiami du su aviacija susiję paveikslėliai. Šiuos paveikslėlius reikia apibūdinti, pateikiant kuo daugiau informacijos, bus užduodami klausimai, plėtojama diskusija. Šios dalies trukmė: 5–7 minutės.  Testo metu egzaminuotojas anglų kalba pristatys visas užduotis, nurodys kiekvienos testo dalies pradžią ir pabaigą.

Visas testas įrašomas į garso laikmenas.

Kokį įvertinimą reikės gauti, kad testas būtų išlaikytas?

Kiekvienas gebėjimas vertinamas atskirai balais nuo 1 iki 6. Bendras testo įvertinimo balas, kad testas būtų išlaikytas, turi būti ne žemesnis kaip 4. Bendras testo įvertinimo balas apskaičiuojamas, pagal žemiausią balą, gautą už atskirus gebėjimus. Pavyzdžiui, jei tartis, konstrukcijos, žodynas, kalbos rišlumas bus įvertinti 6, o bendravimas ir suvokimas – 3, tai bendras testo įvertinimo balas bus 3.

TKA patvirtintų anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo egzaminuotojų sąrašas (pilotams):

Ana Melko (egzaminuotoja, vertintoja)
Leonas Judelevičius (egzaminuotojas, vertintojas)
Gabrielė Masiulionienė (egzaminuotoja, vertintoja)
Nijolė Žegūnienė (egzaminuotoja, vertintoja)
Ilona Stankevičiūtė (egzaminuotoja, vertintoja)

 

Pilotų testavimas atliekamas (registruotis iš anksto):

VšĮ „Pilotų mokykla“
Rodūnios kelias 34, LT-02187 Vilnius
Tel./faks. +370 5 232 9485
[email protected]
www.pilotumokykla.lt

http://www.pilotumokykla.lt/lt/icao-anglu-lygis/registracija

 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto Kvalifikacijos tobulinimo centre
Rodūnios kelias 30, LT-02187 Vilnius
Tel.: +370 5 274 4809
Faks. + 370 5 2329321
[email protected]
www.agai.vgtu.lt