X

Nuo gruodžio 1 dienos keičiasi dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykus atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite nurodytu numeriu telefonspynėje ant durų.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registras

Žemiau esanti informacija yra bendrinė ir skirta konsultaciniais tikslais. Išsami informacija yra skelbiama galiojančiuose teisės aktuose.

 1. Civilinių orlaivių registravimo taisyklėse nustatytos formos paraiška;
 2. Nuosavybės teisę į orlaivį patvirtinantis dokumentas (orlaivio pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų sutartis ar kiti dokumentai, įrodantys teisėtą orlaivio įgijimą);
 3. Orlaivio perdavimo ir priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas;
 4. Orlaivio išregistravimo / neregistravimo pažymėjimas;
 5. Savininko ir naudotojo įmonės pažymėjimo / asmens dokumento kopija;
 6. Orlaivio valdymo ir (arba) naudojimo teisę patvirtinančio dokumento (nuomos, panaudos sutarties ir kt.);
 7. Dokumentus įregistruoti orlaivį teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 8. Įgaliojimas konkrečiam asmeniui, leidžiantis jam atlikti orlaivio savininko veiksmus registruojant orlaivį;
 9.  Dokumentai, patvirtinantys, kad orlaivis pažymėtas nacionaliniu ir registracijos ženklais;
 10. Dokumentai, patvirtinantys, kad orlaivis turi Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklėse nurodytą “orlaivio atpažinimo lentelę”;
 11. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už TKA teikiamas paslaugas.