Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimai

Rekomenduojama susipažinti: dokumentų, patvirtinančių nuotolinio piloto kvalifikaciją, išdavimo tvarka >>

TKA internetinėje sistemoje >> publikuojamas teorijos žinių mokymosi kursas, kurį perėjus galima laikyti internetinį egzaminą. Jo trukmė – 40 minučių, per kurias reikia atsakyti į 40 testinių klausimų. Egzaminas bus išlaikytas teisingai atsakius į 75 proc. visų klausimų.

Egzaminas susideda iš:

 • Skrydžių sauga;
 • Oro erdvės apribojimai;
 • Aviacijos reguliavimas;
 • Žmogaus galimybių ribos;
 • Veiklos procedūros;
 • Bendrosios žinios apie UAS;
 • Privatumo ir duomenų apsauga;
 • Draudimas;
 • Saugumas. 

Ką reikėtų žinoti nuotoliniam pilotui, laikančiam internetinį teorijos egzaminą? >>

Egzamino laikymo kartų skaičius nėra ribojamas, tačiau neišlaikius, reikės iš naujo pereiti visą mokymo kursą. Sėkmingai išlaikius egzaminą išduodamas internetinio mokymo baigimo patvirtinimas, kurio kaina – 11 eurų. Pažymėjimas galioja 5-erius metus.

Jis leidžia vykdyti skrydžius atvirosios kategorijos A1 ir A3 pakategorėse.

Norint skraidyti atvirosios kategorijos A2 pakategorėje, reikia:

 • turint Internetinio mokymo baigimo patvirtinimą (A1/A3), savarankiškai baigti praktinį mokymąsi A3 pakategorei nustatytomis naudojimo sąlygomis pagal programą;
 • išlaikyti papildomą teorijos egzaminą „Nuotolinio piloto žinios apie techninius ir su naudojimu susijusius antžeminės rizikos mažinimo būdus“ (30 klausimų testas) TKA egzaminų klasėje >> (egzamino kaina – 18 Eur). Egzaminas bus išlaikytas teisingai atsakius į ne mažiau 75 proc. visų klausimų;
 • TKA sistemoje >> pateikti elektroninį prašymą, kuriame patvirtinama, jog savarankiškai baigtas praktinis mokymasis ir išlaikytas papildomas teorijos egzaminas klasėje;
 • Susimokėti už A2 pakategorės kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą (kaina – 11 Eur);
 • Daugiau informacijos apie A2 pakategorės teorinius ir praktinius mokymus čia >>

Laikydamas papildomą teorinių žinių egzaminą, nuotolinis pilotas turi pademonstruoti, kad jis:

 • supranta saugos riziką, susijusią su skrydžiu naudojant UAS arti pašalinių žmonių arba su sunkesniu bepiločiu orlaiviu;
 • geba įvertinti antžeminę riziką, susijusią su aplinka, kurioje vyksta skrydis, taip pat su skrydžiu šalia pašalinių žmonių;
 • turi pagrindinių žinių apie tai, kaip planuoti skrydį ir apibrėžti nenumatytų atvejų procedūras; ir
 • supranta, kaip oro sąlygos gali paveikti bepiločio orlaivio veikimą.

Egzaminas klasėje susideda iš tokių temų:

 • Meteorologija;
 • Skrydžio naudojant UAS vykdymas;
 • Techniniai ir su naudojimu susiję antžeminės rizikos mažinimo būdai.

Šiam teorijos egzaminui pasirengti teisės aktai nenumato privalomo teorijos mokymo baigimo reikalavimo, todėl TKA, atitinkamai, nereikalauja pateikti jokių mokymo baigimo sertifikatų. Jam pasirengti galite savarankiškai, pavyzdžiui:

 • skaitant instrukcijas ar bukletus, kuriuos pateikia bepiločio orlaivio gamintojas;
 • skaitant susijusią informaciją arba žiūrint filmuotą instruktažų medžiagą; ir
 • gaunant informaciją iš kitų, kurie jau turi skraidinimo patirties su bepiločiais orlaiviais.

Jei būtų poreikis papildomam mokymui ir pasirengimui, šiuo metu tokius mokymus nuotoliniams pilotams vykdo:

 • asociacija „LBONA“ (http://www.lbona.lt/); ir
 • VGTU A. Gustaičio Aviacijos institutas (https://vilniustech.lt/antanogustaicio-aviacijos-institutas/608).

 

Norint gauti Teorijos žinių pažymėjimą skrydžiams pagal standartinius scenarijus vykdyti (STS), reikia:

 • turint Internetinio mokymo baigimo patvirtinimą (A1/A3), išlaikyti papildomą teorijos egzaminą „Nuotolinio piloto žinios apie techninius ir su naudojimu susijusius rizikos mažinimo būdus“ (40 klausimų testas arba 30 klausimų testas, jei nuotolinis pilotas jau turi ir A2 pažymėjimą) TKA egzaminų klasėje >> (egzamino kaina – 18 Eur). Egzaminas bus išlaikytas teisingai atsakius į ne mažiau 75 proc. visų klausimų.
 • TKA sistemoje >> pateikti elektroninį prašymą, kuriame patvirtinama, jog jau turite galiojantį Internetinio mokymo baigimo patvirtinimą ir išlaikytas papildomas teorijos egzaminas klasėje. Jei šiame prašyme papildomai patvirtinama, jog baigtas savarankiškas praktinis mokymas, Teorijos žinių pažymėjimas (STS) išduodamas su A2 pakategore, t.y. A1/A3 & A2 & STS, jei tokio mokymo nebaigėte – išduodamas A1/A3 & STS pažymėjimas.
 • Susimokėti už STS teorijos žinių pažymėjimo išdavimą (kaina – 11 Eur);
 • Daugiau informacijos apie STS teorinius mokymus čia >>

Egzaminas TKA klasėje susideda iš tokių temų:

 • Aviacijos taisyklės;
 • Žmogaus galimybių ribos;
 • Veiklos procedūros;
 • Techniniai ir su naudojimu susiję antžeminės rizikos mažinimo būdai;
 • Bendrosios žinios apie UAS;
 • Meteorologija;
 • Skrydžio naudojant UAS vykdymas;
 • Techniniai ir su naudojimu susiję rizikos ore mažinimo būdai.

Šiam teorijos egzaminui pasirengti teisės aktai nenumato privalomo teorijos mokymo baigimo reikalavimo, todėl TKA, atitinkamai, nereikalauja pateikti jokių mokymo baigimo sertifikatų. Jam pasirengti galite savarankiškai.

Jei būtų poreikis papildomam mokymui ir pasirengimui, šiuo metu tokius mokymus nuotoliniams pilotams vykdo:

 • asociacija „LBONA“ (http://www.lbona.lt/)

 

 


 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas reikalavimas nuotoliniams pilotams, ketinantiems vykdyti skrydžius pagal standartinius scenarijus, įgyti STS praktinių įgūdžių ugdymo baigimo pažymėjimą. Tokį pažymėjimą galės išduoti tik TKA pripažintos mokymo įstaigos. Šiuo metu tokių pripažintų įstaigų Lietuvoje nėra.