X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Orlaivių ir jų komponentų gamybos organizacijoms

Gamybinių organizacijų patvirtinimo pažymėjimų išdavimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) G poskyrio reikalavimus tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7f88b90513311edbc04912defe897d1