X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Paraiškų ir prašymų formos

Dėl veiklos sunkumų (pvz., susijusių su COVID-19 infekcijos plitimu, taip pat dėl kitų priežasčių), siekdamos užtikrinti veiklos tęstinumą aviakompanijos gali būti laikinai atleistos nuo tam tikrų Reglamento 965/2012 reikalavimų taikymo, t.y. TKA gali suteikti laikiną išimtį vadovaudamasi Reglamento 2018/1139 71 straipsnio 1 dalimi

TKA yra parengusi patikros lapus, kurie turi būti užpildyti aviakompanijai kreipiantis į TKA dėl išimties suteikimo vežti krovinius keleivių salone ir dėl išimčių, leidžiančių netaikyti tam tikrus reikalavimus darbo ir poilsio laiko nustatymo srityje (Flight time limitations):

 1. Transport of Cargo in Passenger Compartment Exemption Evaluation Checklist
 2. FTL Exemption Evaluation Checklist

Išimčių suteikimas vertinamas atsižvelgus į EASA parengtą metodinę medžiagą:

 1. EASA Guidelines. Transport of Cargo in Passenger Compartment Exemptions under Article 71(1) of the Basic Regulation (Issue 5.1)
 2. EASA Guidelines. FTL exemptions under Article 71(1) of the Basic Regulation (Issue 2.0)

Formos kandidatui ir pareiškėjui, ketinančiam gauti oro vežėjo pažymėjimą:

 1. Planuojamos veiklos deklaracijos forma;
 2. Paraiškos išduoti oro vežėjo pažymėjimą forma.

Formos oro vežėjui:

 1. Prašymo pakeisti oro vežėjo pažymėjimą / suteikti specialiuosius leidimus forma;
 2. Prašymo išduoti oro vežėjo pažymėjimo dublikatą forma;
 3. Prašymo patvirtinti orlaivio nuomos sutartį / pranešimo apie orlaivio nuomos sutartį forma;
 4. Paraiška gauti / pakeisti ALTMOC.

Kartu su prašymu pakeisti oro vežėjo pažymėjimą / suteikti specialiuosius leidimus, turi būti pateiktas ir vežėjo užpildytas atitinkamas klausimynas:

 1. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: B tipo EFB taikomų programų naudojimo leidimui gauti;
 2. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: skrydžiams prasto matomumo sąlygomis leidimui gauti;
 3. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: įtraukti papildomą jau naudojamo tipo orlaivį;
 4. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: įtraukti papildomą naujo tipo orlaivį;
 5. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: ETOPS leidimui gauti;
 6. Klausimynas OPSPEC pakeitimui: RVSM leidimui gauti.

Vežėjui keičiant paskirtąjį asmenį, dėl kurio turi būti gautas išankstinis VšĮ Transporto kompetencijų agentūros patvirtinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus, prašom pateikti informacijos lentelę dėl keičiamo paskirtojo asmens (paskirtasis asmuo patvirtinamas oro vežėjo Skrydžių vykdymo vadove):

 1. Informacijos lentelė dėl paskirtųjų asmenų.

Prašymo forma  keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimui gauti:

 1. Prašymas keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimui gauti.

Paraiškos keleivių salono įgulos nario pradiniam mokymui organizuoti ir vykdyti bei atitikties patikros forma:

 1. Paraiška keleivių salono įgulos nario pradiniam mokymui organizuoti ir vykdyti bei atitikties patikros forma.

Informacija redaguota 2023-04-22.