Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Planavimo dokumentai

Tikslas Rodiklis Rodiklio aprašas Mato vnt. Papildomas darbo užmokesčio dalies dydis, % 2024 m.
Saugi civilinės aviacijos veikla EASA auditų metu Agentūrai nustatytų D kategorijos trūkumų ištaisymas nustatytais terminais Rodiklis apibrėžia kokia dalis EASA auditų metu nustatytų D kategorijos trūkumų turi būti ištaisyta nustatytais terminais proc. 10 100
Siekti (valstybinės reikšmės) kelių infrastruktūros saugos gerinimo Susisiekimo ministerijos paskirtųjų priemonių programai „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ saugai keliuose gerinti įgyvendinimas Sutartyje su Susisiekimo ministerija numatytų priemonių dalis atlikta per 2024 m. proc. 5 100
Tapti patraukliu darbdaviu transporto srityje TKA darbuotojų įsitraukimo rodiklio tyrimo rezultatas Darbuotojų įsitraukimo tyrimo metu gautas balų kiekis (tyrimas atliekamas 1-ą kartą per metus) proc. 5 2023 m. rezultatas + 1
TKA vykdomų žaliųjų pirkimų vertė TKA vykdomų viešųjų pirkimų dalis priskirtina žaliems pirkimams proc. 5 100
Pagerinti TKA teikiamų paslaugų kokybę TKA klientų pasitenkinimo rodiklio (NPS) tyrimo rezultatas NPS tyrimo metu gautas balų kiekis (tyrimas atliekamas 1-ą kartą per metus) proc. 5 2023 m. rezultatas + 1