X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Poveikio kelių saugumui vertinimas

Poveikio kelių saugumui vertinimas – tai strateginė lyginamoji naujo kelio ar esamo kelių tinklo pakeitimo poveikio gretimo kelių tinklo saugumui analizė. Poveikio kelių saugumui vertinimas – tai procesas, kurio metu eismo specialistai patikrina, kuri kelio projekto alternatyva yra patraukliausia. Poveikio kelių saugumui vertinimo tikslas – dar kelių planavimo stadijoje aptikti ir pašalinti esminius eismo saugos trūkumus.

Poveikio kelių saugumui vertinimą Lietuvoje reglamentuoja: 

Poveikio kelių saugumui vertinimo procese, palygintu su ankstesniąja tvarka, atsirado šie esminiai pokyčiai: 

 • Dėl poveikio kelių saugumui vertinimo besikreipiančiam subjektui nustatyta pareiga sukaupti ir pateikti išsamią eismo srautų informaciją. 
 • Nustatyti atvejai, kuomet reikia atlikti eismo srautų modeliavimą. 

Norint gauti poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugą, bendruoju atveju reikia atlikti šiuos veiksmus: 

 • VšĮ Transporto kompetencijų agentūros elektroninio pašto adresu [email protected] pateikti statytojo prašymą atlikti poveikio kelių saugumui vertinimą, apmokėjimą už paslaugas patvirtinantį dokumentą ir kitus Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos apraše nurodytus dokumentus. 
 • Jeigu VšĮ Transporto kompetencijų agentūra prašo patikslinti pateiktus dokumentus, tai padaryti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. 
 • Gautą poveikio kelių saugumui vertinimo išvadą pateikti kelio valdytojui. 
 • Poveikio kelių saugumui vertinimo išvadą aptarti bendrame VšĮ Transporto kompetencijų agentūros, statytojo ir kelio valdytojo posėdyje. VšĮ Transporto kompetencijų agentūra posėdį organizuoja statytojui arba kelio valdytojui paprašius. Posėdyje yra privalomas kelio valdytojo dalyvavimas. 
 • Tuomet kelio valdytojas pateikia reikalavimą statytojui vadovautis visa poveikio kelių saugumui vertinimo išvada arba ta vertinimo išvados dalimi, kuriai kelio valdytojas pritarė. 

Užsakant poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugą elektroninio pašto adresu [email protected] reikia pateikti šiuos dokumentus: 

 • Laisvos formos prašymą atlikti poveikio kelių saugumui vertinimą. 
 • Apmokėjimą už poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugas patvirtinantį dokumentą (išskyrus atvejus, kai yra sudaryta poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugų sutartis). 
 • Ne mažiau kaip dvi pavadintas, sunumeruotas ir pasirašytas kelio projekto alternatyvas (aiškinamuosius raštus ir brėžinius). 
 • Eismo srautų duomenis. 
 • Eismo srautų modelio darbinį failą (kai modeliavimą atlikti reikalinga). 

Dėl papildomos informacijos poveikio kelių saugumui vertinimo klausimais prašome kreiptis į Transporto paslaugų skyriaus vadovą Evaldą Morkūną tel. +370 605 11242 arba el. p. [email protected].

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros eismo saugos specialistai parengė informacinę atmintinę apie atvejus, kuomet reikalinga atlikti Poveikio kelių saugumui vertinimą. Atmintinėje rasite visus atvejus apibūdintus vaizdine medžiaga. 

Poveikio kelių saugumui vertinimo atmintinė

Už poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugą galite sumokėti banko pavedimu, mokėjimo paskirtyje nurodydami administracinės paslaugos kodą pagal vertinimo atvejo numerį: 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 ar 8.1.8.
žr. Atsiskaitymas už TKA paslaugas

Už vienkartines poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugas mokama iš anksto. 

Daugkartinėms poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugoms galite sudaryti paslaugų teikimo sutartį – šiuo atveju būtų mokama už jau suteiktas paslaugas. Dėl sutarties sudarymo prašome kreiptis į Transporto paslaugų skyriaus vadovą Evaldą Morkūną tel. +370 605 11242 arba el. p. [email protected]