Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Praktiniai patarimai keleiviams

Skrydis lėktuvu – patogus ir greitas susisiekimo būdas. Kad tokia kelionė vyktų sklandžiai, ją planuojant reikėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. Deja, dažnai būna taip, kad tik patyrę nuostolių po nenusisekusios kelionės, keleiviai ima rimčiau domėtis taisyklėmis, reglamentuojančiomis jų teises ir skrydžio sąlygas.

Primename keleiviams apie svarbiausias sėkmingo skrydžio lėktuvu sąlygas bei ypatumus.

Skirtingi bilietų tarifai. Kas už jų slypi.

Jei ketinate pasinaudoti aviakompanijos paslaugomis, atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad oro transporte egzistuoja tam tikra bilietų tarifų nustatymo sistema. Skirtingų kainų bilietai gali būti panaudoti tik laikantis nustatytų, konkretų kainų lygį atitinkančių, tarifo taisyklių. Šiose taisyklėse yra apibrėžtos tokios bilieto panaudojimo sąlygos: bilieto galiojimo laikotarpis, ar bilietas gali būti grąžinamas, ar galimas maršruto, skrydžio datos keitimas, ar bilietas gali būti perrašytas kito keleivio vardu ir kt. Paprastai galioja taisyklė, kad kuo bilietas yra pigesnis, tuo daugiau yra apribojimų. Bilietų tarifus ir jų taikymo sąlygas nustato patys vežėjai.

Tam, kad išvengtumėte galimų nuostolių, pavyzdžiui, neatgavę pinigų už negrąžinamą bilietą, jei pasikeitė kelionės planai ar kitais atvejais, patariame tiksliai išsiaiškinti visas sąlygas, kurios yra taikomos Jūsų perkamam bilietui, dar iki jį įsigyjant. Keleivio pareiga yra susipažinti su šiomis sąlygomis, nes, įsigydamas bilietą, keleivis sudaro vežimo sutartį, tai yra, patvirtina, kad sutinka su vežimo sąlygomis.

Galutinė bilieto kaina reiškia, kad yra nurodyta bent: oro susisiekimo kaina ar oro susisiekimo tarifas, mokesčiai, oro uostų mokesčiai ir kitos privalomos bei papildomos rinkliavos, įmokos, pavyzdžiui, susijusios su saugumu ar degalais.

Neprivalomi kainos priedai turi būti aiškiai, skaidriai ir nedviprasmiškai nurodyti bet kurio rezervavimo proceso pradžioje ir vartotojui turi būti suteikta galimybė juos laisvai pasirinkti.

Oro susisiekimo paslaugų, teikiamų iš oro uosto, esančio valstybės narės teritorijoje, oro susisiekimo kainos ir oro susisiekimo tarifai, nustatyti visuomenei, turi būti taikomi nediskriminuojant klientų dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos arba dėl oro vežėjo agento ar kito bilietų pardavėjo įsisteigimo vietos Bendrijoje.

Teisinė informacija. 2008 m. rugsėjo 24 d. pasirašytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)  Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių numato, kad bet kuria forma, įskaitant internetu, visuomenei siūlant ar skelbiant oro susisiekimo kainas ir oro susisiekimo tarifus už oro susisiekimo paslaugas, teikiamas iš oro uosto, esančio valstybės narės teritorijoje, kartu nurodomos taikomos sąlygos. Visada nurodoma galutinė mokėtina kaina, kuri turi apimti taikomą oro susisiekimo kainą ar oro susisiekimo tarifą ir visus taikomus mokesčius, rinkliavas, papildomas rinkliavas ir įmokas, kurių neįmanoma išvengti ir kuriuos galima numatyti skelbimo metu.

 

Praktiniai saugikliai. Mokėjimo už bilietus rekomendacijos ir draudimas

Jei yra galimybė, pravartu už bilietus mokėti kortele, o ne banko pavedimu ar grynais pinigais. Aviakompanijų ar kelionių organizatorių nemokumo atvejais keleiviai, atsiskaitę už bilietus kreditine kortele, turi daugiau galimybių atgauti sumokėtus pinigus ir gali tai padaryti daug greičiau.

Pažymėtina, kad kai kurios mokėjimo kortelės suteikia neįvykusios kelionės draudimą, todėl tokiu atveju visas rizikas susijusias, su atšauktais skrydžiais, prisiima kortelę išdavę bankai ar draudimo bendrovės. Bet kuriuo atveju, neatsižvelgiant į turimos mokėjimo kortelės rūšį, keleiviams rekomenduojame atsiskaityti už bilietus mokėjimo kortelėmis, nes naudojant tokį atsiskaitymo būdą yra daugiau galimybių atgauti pinigus už nesuteiktas paslaugas (pvz. atšauktus skrydžius). Apie kortelės sąlygas ir galiojantį draudimą reikėtų pasitikslinti iš anksto.

Įsigydami lėktuvo bilietus keleiviai taip pat turėtų pasidomėti papildomu neįvykusios ar vėluojančios kelionės draudimu, nes tai šiuo metu yra vienintelė efektyviai veikianti priemonė, kurios pagalba keleiviai gali maksimaliai sumažinti žalą, kilusią aviakompanijai ar kelionių organizatoriui atšaukus skrydžius jų nemokumo atveju.


Pravartu atidžiai susipažinti su vežimo sąlygomis

Pagrindinės vežimo sąlygos – tai informacija apie registravimo skrydžiui pradžios ir pabaigos laiką, išvykimo ir atvykimo į galutinę paskirties vietą laiką; faktinį oro vežėją ar oro vežėjus nepriklausomai nuo to, su kuriuo oro vežėju keleivis sudarė keleivio vežimo sutartį; pagrindines bilieto tarifo sąlygas (bilietas grąžinamas ar ne; keičiamas ar ne; būtinosios grąžinimo ir keitimo sąlygos), taikomus bagažo turinio ir kiekio apribojimus, oro vežėjo atsakomybės ribas, būtinus keleivio kelionės dokumentus, draudžiamų bagaže vežti daiktų sąrašą.

Todėl prieš įsigyjant bilietą rekomenduojame atidžiai perskaityti vežimo sąlygas ir tik tada patvirtinti, kad su jomis susipažinote.

Jeigu bilieto įsigijimo metu keleivis nebuvo tinkamai informuotas apie pagrindines vežimo sąlygas, tuomet galima teigti, kad buvo pažeistos jo teisės susipažinti su sutarties sąlygomis. Tokiu atveju sutartis gali būti pripažinta negaliojanti.

Teisinė informacija. Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklėse numatyta, kad aviakompanija ar bilietų pardavėjas turi užtikrinti, jog keleivis turės galimybę susipažinti su oro vežėjo taisyklėmis, bei raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje pranešti pagrindines vežimo sąlygas, kurios turi būti įteikiamos keleiviui prieš įsigyjant bilietą.

Skrendant su persėdimu yra svarbus reisų jungimo laikas

Jei skrendate su persėdimu, įvertinkite ir pasirinkite optimalų skrydžių jungimo laiką, kad spėtumėte persėsti į kitą lėktuvą tarpiniame oro uoste. Patartina rinktis skrydžius su ta pačia aviakompanija ar jos partneriais (kai visai kelionei išduodamas vienas bendras bilietas – viena vežimo sutartis), nes vėlavimo, skrydžio atšaukimo ar atidėjimo ilgam laikui atveju aviakompanija ar jos partneriai turės Jumis pasirūpinti.

Jei turite atskirus skrydžio bilietus (skirtingas rezervacijas) kiekvienai kelionės atkarpai ir, pavyzdžiui, dėl pirmojo skrydžio vėlavimo ar  atšaukimo nespėjate persėsti į kitą lėktuvą tarpiniame oro uoste, bus laikoma, kad laiku neatvykote registruotis skrydžiui. Dėl to nebus grąžinti už nepanaudotą bilietą sumokėti pinigai ir toliau turėsite patys rūpintis savo kelione. Jei taip atsitiko, išlieka galimybė kompensuoti nuostolius, patirtus dėl vėlavimo pagal Monrealio konvenciją.


Patarimai įsigyjant elektroninius bilietu
s

Nuo 2008 m. birželio 1 d. buvo atsisakyta popierinių lėktuvų bilietų. Juos pakeitė elektroniniai. Elektroninis bilietas (arba e-bilietas) – tai virtuali lėktuvo bilieto forma, kuris išlieka pagrindiniu kelionės dokumentu. Registruoto bagažo kvitas yra sudedamoji bilieto dalis. Keliaujant lėktuvu dažniausiai nebereikalaujama pateikti popierinio ar atspausdinto elektroninio bilieto. Registruojantis į skrydį oro uoste dažniausiai užtenka pateikti tik galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę). Tačiau  keleiviams vis dėlto patariame su savimi visada turėti atspausdintą e-bilietą, kuris, esant sisteminei klaidai ar kitiems nesklandumams, padės Jums įrodyti jūsų teisę skristi. Tai pat rekomenduojame išsaugoti bilietą iki pat  kelionės pabaigos, kol  visi vežėjo įsipareigojimai pagal vežimo sutartį  bus įvykdyti.

Tačiau perkant e-bilietą internetu esama tam tikros rizikos, kad:

 • neteisingai įvedę asmens duomenis negalėsite jų pakeisti;
 • dėl duomenų neatitikimo rizikuojate būti neįlaipinti į lėktuvą;
 • atliekant bilieto apmokėjimą internetu galimi tarpbankiniai pinigų pervedimo sutrikimai;
 • gavę bilieto rezervacijos patvirtinimą, galite negauti paties e-bilieto patvirtinimo;
 • galimi iš anksto pažymėti laukeliai dėl papildomų paslaugų užsakymo, kurių galbūt keleiviui nereikia. Todėl rekomenduojame būti atidiems, darant bilieto užsakymą.

Bilieto rezervacijos patvirtinimas nėra jūsų įsigyto e-bilieto patvirtinimas, todėl rekomenduojame:

 • pasitikrinti, ar rezervavę bilietą ir apmokėję už jį, gavote e-bilieto patvirtinimo pranešimą į jūsų nurodytą elektroninio pašto dėžutę;
 • negavę tokio pranešimo per keletą dienų, kreipkitės į aviakompaniją, kurios bilietą įsigijote;
 • gavę e-bilieto patvirtinimo pranešimą, jį išsispausdinkite ir turėkite prieš skrydį su kitais dokumentais.

Prieš atlikdami elektroninio bilieto apmokėjimą, būtinai įsitikinkite, kad:

 • bilieto kaina apima oro susisiekimo kainą, mokesčius, oro uostų mokesčius, kitas privalomas rinkliavas, papildomas rinkliavas ir įmokas;
 • susipažinote su tam bilietui taikomomis taisyklėmis (keičiamas ar nekeičiamas bilietas; kokiais atvejais keičiamas; grąžinamas ar negrąžinamas; kitos sąlygos) ir sąmoningai pasirinkote atitinkamą tarifą;
 • biliete su vienu ar daugiau persėdimų persėdimo laikas tarp skrydžių yra pakankamas, ypač skrendant transatlantiniais skrydžiais. Tai galite padaryti apsilankę aviakompanijų, kurių lėktuvais  ketinate skristi, internetinėse svetainėse;
 • teisingai nurodėte savo kontaktinius duomenis (tam, kad aviakompanija galėtų jus informuoti apie skrydžio duomenų pakeitimus).