Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Saugumo reikalavimai keleiviams

Gerai išplėtotas, paprastas ir greitas tarpvalstybinis susisiekimas oro transportu ir išaugęs nuolat migruojančių keleivių skaičius skatina didinti skrendančiųjų discipliną ir saugos instrukcijų laikymosi skrydžio  metu svarbos suvokimą. Tai gali turėti tiesioginės įtakos skrydžio saugai ir aviacijos saugumui.

Skrydžio bilieto įsigijimas – asmens su aviakompanija sudaryta keleivio vežimo sutartis, kuri įpareigoja keleivį laikytis oro vežėjo nustatytų elgesio normų orlaivyje, saugos ir saugumo taisyklių, kuriose taip pat pateikiamas draudžiamų daiktų sąrašas orlaivio salone ir krovinių skyriaus bagaže. Ši informacija suteikiama bilieto įsigijimo metu, todėl svarbu, kad kiekvienas keleivis, pirkdamas bilietą, tinkamai susipažintų su pateikta informacija, ją visą perskaitytų ir atsakingai bei apgalvotai susikrautų lagaminą, kad nesukeltų pavojaus nei sau, nei kitiems.

Atvykęs į oro uostą asmuo susiduria su aviacijos saugumo patikra, kurios metu yra tikrinamas kiekvienas keleivis ir jo bagažas. Šių procedūrų tikslas yra apsaugoti skrydžius, neleidžiant įsinešti daiktų, cheminių ar sprogstamųjų medžiagų, su kuriomis būtų galima sužaloti kitą asmenį, pakenkti orlaiviui ar kitais būdais bandyti įvykdyti neteisėtą veiką.

Nepaisant to, verta prisiminti, kad kiekvienas keleivis yra saugaus skrydžio dalis. Laikantis visų instrukcijų ir taisyklių užtikrinamas saugus ir ramus skrydis, todėl labai svarbu:

  • išklausyti instruktažą skrydžio pradžioje;
  • išanalizuoti pateiktą vaizdinę informaciją;
  • segėti saugos diržą, kai dega diržo švieslentė ar segėti jį viso skrydžio metu;
  • išjungti elektros prietaisus arba įjungti skrydžio rėžimą, kai to reikalauja orlaivio įgulos nariai;
  • nerūkyti – rūkymas salone ar orlaivio tualete yra griežtai draudžiamas;
  • klausyti ir vykdyti visus įgulos nurodymus.

Dažnai skraidantiems keleiviams panašūs reikalavimai gali pasirodyti nuobodūs. Jie užuot klausęsi ir stebėję įgulos instrukcijas, mieliau juokauja ar triukšmingai bendrauja, tačiau toks elgesys taip pat laikytinas netinkamu, jei trukdo kitiems keleiviams stebėti minėtas instrukcijas. Tokie keleiviai paprastai būna įspėjami, o atsisakę vykdyti įgulos nurodymus – išlaipinami iš orlaivio.

Nors nepaklusnaus elgesio keleivių yra mažuma, tačiau jų poelgiai gali lemti skrydžio baigtį arba kitaip pakenkti tuo pačiu lėktuvu keliaujantiems asmenims. Svarbu suprasti, kad nesilaikant saugos instrukcijų, gali kilti pavojus orlaivyje esantiems žmonėms. Netinkamas elgesys (užgauliojimai, priekabiavimas, smurtas, grasinimai susidoroti, nusikalstama veika prieš įgulos narį ar keleivį) gali sukelti paniką ir dėl to kilti sunkumų užtikrinant asmenų saugumą bei skrydžio saugą. Dažnai nesilaikoma ir saugos taisyklių. Pavyzdžiui, elektros prietaisų naudojimas neleistinu laiku gali blokuoti radijo dažnius ir turėti įtakos skrydžio eigai; rūkymas tualete gali sukelti gaisrą orlaivyje, kurio nepavykus laiku neutralizuoti, padariniai būtų tragiški; nesegint saugos diržų, kai to reikalauja orlaivio įgula, arba netinkamai laikant daiktus galima susižeisti ne tik pačiam (pvz., esant smarkiai turbulencijai), bet dėl tokio neatsakingo elgesio gali nukentėti ir kiti orlaivyje esantys asmenys.

Ar keleivis tinkamai elgsis skrydžio metu paprastai bandoma nuspėti prieš skrydį, vertinant keleivio elgesį oro uoste. Ten dirbantys darbuotojai prieš pradėdami keleivių įlaipinimą stengiasi atskirti didesnės rizikos keleivius. Iš tokių asmenų labiausiai išskiriami akivaizdžiai neblaivūs ir netinkamai pajuokavę (dažniausiai dėl sprogmenų turėjimo) asmenys. Dideles pretenzijas reiškiantys keleiviai taip pat gali būti įvertinti kaip didesnės rizikos, nes kyla grėsmė, kad jie panašiai elgsis ir lėktuve trikdydami įgulos darbą. Taigi tokie asmenys gali būti neįleisti į orlaivį. Daugeliu atveju sprendimą dėl jų priima antžeminio aptarnavimo tarnybos darbuotojai, kuriems tokia teisė yra deleguota oro vežėjų.

Kita iš prevencinių priemonių yra draudimas vartoti savo alkoholinius gėrimus skrydžio metu. Gali kilti klausimas, kodėl negalima vartoti tik savo gėrimų, o įsigytuosius orlaivyje, vartoti galima? Atsakymas paprastas – orlaivio įgula, atsižvelgdama į situaciją, gali riboti parduodamų alkoholinių gėrimų kiekį asmeniui ir taip sumažinti riziką, kad jis pernelyg apsvaigtų, keltų pavojų skrydžio saugai.

Asmenims, kurie bando ar įvykdo nusikalstamus veiksmus, taip pat kaip ir asmenims, kurie sukelia pavojų orlaiviui ir jame esančių asmenų ar turto saugumui bei nepaklūsta orlaivio įgulai, nesilaiko saugumo taisyklių ir elgesio normų yra taikomos sankcijos pagal tarptautinius susitarimus (Tokijo konvencija). Orlaivio įgula tam, kad užtikrintų saugumą ir išlaikytų tvarką ir discipliną, turi teisę imtis pagrįstų priemonių, įskaitant sulaikymą ir perdavimą kompetentingoms teisėsaugos institucijoms ir išlaipinimą artimiausiame oro uoste.

Kiekvienas nepaklusnus keleivis po incidento orlaivyje vos tik jam nutūpus yra išlaipinamas ir perduodamas policijos pareigūnams, kurie imasi tolesnių procesinių veiksmų. Atsižvelgiant į nusikaltimo ar pažeidimo pobūdį yra iškeliama administracinė arba baudžiamoji byla. Jei incidentas įvyksta orlaivyje prieš lėktuvui pakylant į orą, skrydžio vadas turi teisę atsisakyti skraidinti nepaklusnų ar agresyvų keleivį ir išlaipinti jį oro uoste. Taip pat įgulai yra suteikiama teisė sulaikyti konfliktinį asmenį ir jį perduoti teisėsaugos institucijoms pasiekus kelionės tikslą arba, įvertinus asmens keliamą pavojų, išlaipinti asmenį bet kuriame artimiausiame oro uoste.

Prieš taikydama bet kokias suvaržančias ar griežtas priemones įgula visada įspėja keleivį ir tik prireikus imasi minėtų priemonių.

Atkreiptinas dėmesys, kad įgulos vadas neprivalo asmeniškai prieiti ir įspėti keleivį – oro vežėjai savo vidaus taisyklėse dažniausiai yra suteikę aukščiausius įgaliojimus visiems įgulos nariams ir jų pateikti nurodymai yra prilyginami orlaivio vado nurodymams.

Šiuo metu galiojančiame Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 387 straipsnyje numatyta, kad orlaivyje esančių asmenų nevykdymas laivo vado teisėtų nurodymų užtraukia įspėjimą arba baudą. Šių ir minėtų sankcijų galima išvengti, jei skrydžio metu bus elgiamasi tinkamai.

Draudžiami daiktai (plakatas)

Ličio baterijos (plakatas)

Draudžiamų daiktų sąrašas