Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Skrydžiai pateikus deklaraciją

Specialusis skrydis – nekomercinis ar komercinis skrydis, kurio metu orlaivis naudojamas specialiai veiklai, pvz., žemės ūkio, statybos, fotografavimo, tyrimo, stebėjimo ir patruliavimo, reklamos ore veiklai vykdyti.

Specialieji skrydžiai vykdomi pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (toliau Reglamentas), reikalavimus.

Komerciniai ir nekomerciniai specialieji skrydžiai sudėtingais varikliu varomais orlaiviais (NCC) vykdomi pagal Reglamento  III ir VIII priedų reikalavimus.

Specialieji skrydžiai kitais nei sudėtingais varikliu varomais orlaiviais (NCO):

–          Komerciniai specialieji skrydžiai vykdomi pagal Reglamento III ir VIII priedų reikalavimus (reikalavimai skrydžiams oro balionais taikomi nuo 2018 m. balandžio 8 d., skrydžiams sklandytuvams – nuo  2019 m. balandžio 8 d.);

–          Nekomerciniai specialieji skrydžiai vykdomi pagal Reglamento VII priedo reikalavimus (reikalavimai skrydžiams oro balionais taikomi nuo 2018 m. balandžio 8 d., skrydžiams sklandytuvams – nuo  2019 m. balandžio 8 d.).

Leidžiami nukrypimai (Reglamento 6 str.). Pagal Reglamento VII priedo reikalavimus kitais nei sudėtingais varikliu varomais orlaiviais (NCO) gali būti vykdomi šie skrydžiai:

–          Varžybų ir parodomieji skrydžiai, su sąlyga, kad užmokestis arba kitoks vertingas atlygis už šiuos skrydžius yra ne didesnis nei būtina tiesioginėms išlaidoms padengti ir yra proporcingas metinėms išlaidoms, taip pat prizams, kurių vertė ne didesnė kaip 3000 eurų;

–          Parašiutininkų išmetimas, sklandytuvų vilkimas arba akrobatiniai skrydžiai, kuriuos vykdo patvirtinta mokymo organizacija (ATO), arba organizacija, įsteigta siekiant skatinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, su sąlyga, kad ta organizacija orlaivį skrydžiams naudoja nuosavybės teise arba pagal nuomos be įgulos sutartį, kad už skrydį negaunama pelno, kuris būtų paskirstomas organizacijai nepriklausantiems asmenims, ir kad tuo atveju, jei vykdant skrydį dalyvauja organizacijai nepriklausantys asmenys, tokie skrydžiai sudaro tik nedidelę organizacijos veiklos dalį.

Didelės rizikos komerciniams specialiesiems skrydžiams privaloma gauti CAA leidimą. Didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių sąrašasInformacija, kaip gauti leidimą didelės rizikos komerciniams specialiesiems skrydžiams.

Specialiųjų skrydžių pavyzdžiai:

 • Skrydžiai sraigtasparniu su išorėje esančiu kroviniu;
 • Specialūs tiriamieji skrydžiai sraigtasparniais;
 • Skrydžiai, kai žmogus yra orlaivio išorėje;
 • Šuoliai parašiutu ir „skydiving“;
 • Žemės ūkio skrydžiai;
 • Fotografavimo skrydžiai;
 • Sklandytuvų išvilkimas;
 • Reklaminiai skrydžiai;
 • Kalibruojamieji skrydžiai;
 • Skrydžiai, susiję su statybos darbais;
 • Darbai, susiję su naftos išsiliejimu;
 • Lavinų minavimo operacijos;
 • Apžvalgos skrydžiai; įskaitant topografinius, užterštumo kontrolės skrydžius;
 • Žiniasklaidos, kiti filmų ir televizijos filmavimo skrydžiai;
 • Specialūs skrydžiai renginiuose, įskaitant parodomuosius ir varžybų skrydžius;
 • Laidojimo jūroje skrydžiai;
 • Mokslinių tyrimų skrydžiai (kiti, nei numatyti reglamento Nr. 2016/2008 II priede);
 • Debesų „sėjimas“;
 • Specialūs skrydžiai, kurių metu atliekami ekstremalūs akrobatiniai manevrai, siekiant, kad žmonės pajustų nesvarumo būseną ar labai dideles perkrovas.

Tai nėra baigtinis sąrašas. Papildomi kriterijai nustatyti, ar tai specialusis skrydis:

 • Orlaiviu skraidoma žemiau nustatyto minimalaus skrydžio aukščio, kad būtų atlikta skrydžio užduotis;
 • Atliekami neįprasti manevrai;
 • Speciali įranga naudojama skrydžio metu ir ši įranga turi įtakos orlaivio valdymui;
 • Išmetamos medžiagos iš orlaivio ir šios medžiagos yra kenksmingos arba turi įtakos orlaivio valdymui;
 • Išoriniai kroviniai ar medžiagos yra keliamos ar velkamos;
 • Žmonės palieka orlaivį ar įlipa į jį skrydžio metu.

Didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių sąrašą sudaro skrydžiai virš tankiai gyvenamų vietovių, žmonių sambūrio vietų ir pramonės objektų, kurių metu:

 1. Skrendama žemiau nustatyto minimalaus skrydžio aukščio;
 2. Žmogus palieka orlaivį ar įlipa į jį, skraidinamas orlaivio išorėje (išskyrus skrydžius, kurių metu vykdomas parašiutininkų išmetimas);
 3. Išorėje keliamas ar velkamas krovinys, vykdomi statybų darbai, tempiami lynai, plakatai;
 4. Išmetamos ar purškiamos medžiagos, kurios galėtų sukelti pavojų ant žemės esantiems asmenims ar turtui, arba turėti įtakos orlaivio manevringumui;
 5. Naudojama įranga, kuri labai pasunkina orlaivio manevringumą.