Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra yra paskirtoji kompetentinga institucija, atliekanti orlaivių ir jų komponentų techninės priežiūros organizacijų sertifikavimą ir priežiūrą. Techninės priežiūros organizacijos gali būti sertifikuojamos pagal:

  1. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ I priedo (M dalies) F poskyrį;
  2. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ II priedą (145 dalis)
  3. Civilinės Aviacijos Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 4R-63 patvirtintus Nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimus.

Patvirtinimo pažymėjimai, išduoti pagal 1 arba 2 punkte nurodytus standartus organizacijoms suteikia teisę atlikti orlaivių/komponentų techninės priežiūros darbus orlaiviui/orlaivyje įmontuotam komponentui kurie yra įregistruoti Europos Sąjungos valstybių narių arba EASA valstybių narių civilinių orlaivių registre.

Patvirtinimo pažymėjimai, išduoti 3  punkte nurodytą standartą organizacijoms suteikia teisę atlikti orlaivių/komponentų techninės priežiūros darbus orlaiviui/orlaivyje įmontuotam komponentui kurie yra įregistruoti Lietuvos Respublikoje.

  1. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“
  2. Europos Aviacijos saugos agentūros (EASA) aiškinamoji medžiaga ir priimtini atitikimo būdai (AMC ir GM)
  3. CAA direktoriaus 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-63 „Dėl nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimų patvirtinimo
  4. Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 2-22
  5. Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 2-150
  6. Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 2-254