Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Teisės aktų projektai

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymų projektai:

„Dėl Karinės aviacijos pilotų licencijų keitimo į licencijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-06-01 iki 2023-06-14.

„Dėl sistemos „U-space” paslaugų teikėjo ir vienintelio bendrų informacijos paslaugų teikėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-05-17 iki 2023-05-24.

„Dėl skrydžių pagal prietaisus taisyklių pagal SERA.5020, SERA.5025 ir SERA.8025 reikalavimus“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-04-26 iki 2023-05-03.

„Dėl skrydžių pagal prietaisus taisyklių pagal SERA.5020, SERA.5025 ir SERA.8025 reikalavimus“. 
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-03-17 iki 2023-03-24.

„Dėl skrydžio plano ir atvykimo pranešimo pateikimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-03-10 iki 2023-03-16.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 2-23 „Dėl valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros patvirtinimo“ pakeitimo”.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-02-10 iki 2023-02-17.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-02-10 iki 2023-02-17.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 2-303 „Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos gydytojams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-01-17 iki 2023-01-24.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 2-204 „Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-01-13 iki 2023-01-24.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 2-134 „Dėl Leidimų vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius naudojant bepiločio orlaivio sistemą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-01-13 iki 2023-01-24.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 2-16 „Dėl Lentelių su žalia rodykle prie raudono šviesoforo signalo įrengimo vertinimo metodikos patvirtinimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2022-12-16 iki 2022-12-22.

„Dėl Naudojimo deklaracijų specialiosios kategorijos skrydžiams, vykdomiems naudojant bepiločio orlaivio sistemą, pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2022-11-23 iki 2022-12-01.

„Dėl Gamybinės organizacijos žinyno tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2022-10-21 iki 2022-11-08.

„Dėl Civilinės aviacijos specialistų teorijos žinių patikrinimo viešojoje įstaigoje transporto kompetencijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2022-10-04 iki 2022-10-18.

 „Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 2-303 „Dėl Pažymėjimų aviacijos medicinos gydytojams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2022-09-20 iki 2022-09-27.

 „Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 2-204 „Dėl Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2022-09-21 iki 2022-09-27.

„Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2022-09-20 iki 2022-09-27.

„Dėl Gamybinių organizacijų patvirtinimo pažymėjimų išdavimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal reglamento (ES) Nr. 748/2012Ii priedo (21 dalies) G poskyrio reikalavimus tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2022-09-09 iki 2022-09-16.

„Dėl Oro vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2022-08-12 iki 2022-08-29

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros darbuotojo, vykdančio civilinės aviacijos priežiūrą, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas iki 2022-07-27

„Dėl Civilinių orlaivių eksporto tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas iki 2022-07-29

„Dėl Civilinių orlaivių triukšmo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas iki 2022-07-22

„Dėl Kelių saugumo auditorių egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo, kelių saugumo auditorių ir kursų organizatorių veiklos priežiūros procedūros patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas iki 2022-07-21

„Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-150 „Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal reglamento (EB) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) reikalavimus aprašo ir Techninės priežiūros organizacijos vadovo tvirtinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas iki 2022-07-14

„Dėl Vilniaus skrydžių informacijos regione ir viršutiniame skrydžių informacijos regione oro eismo paslaugų teikėjo taikomų mažiausių skirstymo dydžių patvirtinimo“
Pastabų pateikimo terminas iki 2022-06-28.

 

Teisės aktų projektų archyvas