Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Teisės aktų projektai

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymų projektai:

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 2-23 „Dėl valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros patvirtinimo“ pakeitimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-09-14 iki 2023-09-27.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 2-296 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-09-12 iki 2023-09-18.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 2-60 „Dėl Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-08-08 iki 2023-08-22.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-150 „Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal reglamento (EB) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) reikalavimus aprašo ir Techninės priežiūros organizacijos vadovo tvirtinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-08-03 iki 2023-08-09.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 2-44 „Dėl Tinkamumo skraidyti patikrą atliekančių asmenų kompetencijos įvertinimo ir kvalifikacijos tvirtinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-08-03 iki 2023-08-09.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 2-183 „Dėl Lengvųjų nepilotuojamųjų balionų, naudojamų meteorologiniais tikslais, skrydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-07-17 iki 2023-07-31.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2-109 „Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-07-07 iki 2023-07-14.

„Dėl Keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-07-03 iki 2023-07-11.

„Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 2-10 „Dėl nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Vc priedo (CAMO dalies) reikalavimus aprašo ir nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno tvirtinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-06-22 iki 2023-06-28.

„Dėl Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių pakeitimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-06-16 iki 2023-06-29.

„Dėl Karinės aviacijos pilotų licencijų keitimo į licencijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-06-01 iki 2023-06-14.

„Dėl sistemos „U-space” paslaugų teikėjo ir vienintelio bendrų informacijos paslaugų teikėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-05-17 iki 2023-05-24.

„Dėl skrydžių pagal prietaisus taisyklių pagal SERA.5020, SERA.5025 ir SERA.8025 reikalavimus“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-04-26 iki 2023-05-03.

„Dėl skrydžių pagal prietaisus taisyklių pagal SERA.5020, SERA.5025 ir SERA.8025 reikalavimus“. 
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-03-17 iki 2023-03-24.

„Dėl skrydžio plano ir atvykimo pranešimo pateikimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-03-10 iki 2023-03-16.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 2-23 „Dėl valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros patvirtinimo“ pakeitimo”.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-02-10 iki 2023-02-17.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-02-10 iki 2023-02-17.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 2-303 „Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos gydytojams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-01-17 iki 2023-01-24.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 2-204 „Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-01-13 iki 2023-01-24.

„Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 2-134 „Dėl Leidimų vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius naudojant bepiločio orlaivio sistemą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas nuo 2023-01-13 iki 2023-01-24.

Teisės aktų projektų archyvas