Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

TKA veiklos sritys

                                                              
Specialistų licencijavimas ir jų veiklos priežiūra – veiklos sritis apimanti įvairių transporto sričių specialistų atestavimo, sertifikavimo, licencijavimo, egzaminavimo, įgūdžių vertinimo, veiklos priežiūros ir kito pobūdžio profesinio vertinimo veiklą. Šios veiklos efektyvumas užtikrinamas teikiant centralizuotas paslaugas, atitinkančias aukščiausios kokybės standartų reikalavimus.

Aviacijos sektoriaus ūkio subjektų veiklos priežiūra, akreditavimas ir licencijavimas – ši veiklos sritis yra viena iš svarbiausių, siekiant užtikrinti orlaivių, oro navigacijos, skrydžių, gamybos, techninės priežiūros, aerodromų veiklos ir kitų aviacijos srities elementų saugų, efektyvų ir aukščiausius standartus atitinkantį funkcionavimą. Šios veiklos kokybę užtikrina aukštos kvalifikacijos ir ilgametę darbo patirtį šioje srityje turintys įstaigos specialistai.

                                                                                   
Transporto ir susisiekimo komunikacijų planavimas – veiklos sritis, apimanti transporto infrastruktūros strateginį planavimą, plėtros programų rengimą, eismo modeliavimą ir saugos valdymą, investicinių projektų rengimą ir kitą inžinerinę veiklą, paremtą darnia transporto sektoriaus plėtra bei ekonomine ir socialine nauda. Vykdant šią veiklą siekiama efektyviai prisidėti prie svarbiausių valstybinės reikšmės transporto objektų planavimo.

Transporto ir susisiekimo komunikacijų stebėsena, tyrimai – veiklos sritis, apimanti duomenų apie transporto infrastruktūrą rinkimą, kokybinių rodiklių tyrimus, patikrinimus, stebėseną ir kitą veiklą, siekiant užtikrinti transporto infrastruktūros statinių ir kitų elementų darnų, efektyvų, saugų ir visuomenės poreikius atitinkantį funkcionavimą. Šiai veiklos sričiai vykdyti naudojami pažangūs tiriamieji mechanizmai ir programinė įranga.