Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aplinkosauga

03 Diena

Poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimas;

Triukšmo kartografavimas ir valdymas;

Oro taršos modeliavimas (skaičiavimai);

Aplinkos triukšmo modeliavimas (skaičiavimai);

Paraiškų dėl finansavimo iš ES ir kitų fondų rengimas;

Valstybinės reikšmės automobilių kelių privalomųjų aplinkosauginių dokumentų rengimas finansavimui iš ES fondų;

Atliktų valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų aplinkosauginė stebėsena;

Normatyvinių dokumentų (rekomendacijų, taisyklių, tvarkos aprašų), skirtų aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugai prie kelių, rengimas;

Pasiūlymų teisės aktams, skirtiems aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugai, rengimas.