Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aplinkosauga

09 Diena

Poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimas

Triukšmo kartografavimas ir valdymas

Oro taršos modeliavimas (skaičiavimai)

Aplinkos triukšmo modeliavimas (skaičiavimai)

Paraiškų dėl finansavimo iš ES ir kitų fondų rengimas

Valstybinės reikšmės automobilių kelių privalomųjų aplinkosauginių dokumentų rengimas finansavimui iš ES fondų

Atliktų valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų aplinkosauginė stebėsena

Normatyvinių dokumentų (rekomendacijų, taisyklių, tvarkos aprašų), skirtų aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugai prie kelių, rengimas

Pasiūlymų teisės aktams, skirtiems aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugai, rengimas