Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Darbo užmokestis

29 Diena

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, EUR
Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m.
Įstaigos vadovai
3064
3508
Padalinių vadovai
1971
2897
Vyriausieji specialistai
1633
2307
Specialistai
1295
1652
Kiti 974 1192