Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Darbo užmokestis

14 Diena

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, EUR
Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m.
Įstaigos vadovai
3064
4432
Padalinių vadovai
1971
2826
Vyriausieji specialistai
1633
2257
Specialistai
1295
1634
Kiti 974 1149