Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Planavimo dokumentai

24 Diena

Transporto kompetencijų agentūros veiklos priežiūros rodiklių įgyvendinimas rugpjūčio mėn.*

Eil. Nr.  Rodiklio pavadinimas Planinė siektina reikšmė Faktiškai įvykdyta per 2020 m. 6 mėn. / 2020 m. Faktiškai įvykdyta liepos mėn. Faktiškai įvykdyta rugpjūčio mėn.
1. Sumažinta avarijų ir pavojingų incidentų, tenkančių 10 tūkst. skrydžių, komercinėje aviacijoje < 0,4 0 0 0
2. Rizikingiausių ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. ≥ 32 13 17 0
3. Vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. ≤ 68 67  

83

 

100
4. Planinių patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. ≥ 90 93 100 96
5. Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam subjektui, dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. 100 100 87 83
6. Viešai skelbiama informacija apie planinius patikrinimus, proc. 100 100 100 100
7. Patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos atsiradimui, kai ši žala reikšminga,  dalis, palyginti su visais neplaniniais patikrinimais, proc. 0 0 0  

0

8. TKA išteklių dalis rizikos vertinimui, planavimui ir analizei, proc. ≥ 26 20 14 15
9. TKA išteklių dalis konsultavimui, informavimui ir prevencijai, proc. ≥ 42 53 52 41
10. TKA išteklių dalis fiziniams patikrinimams, proc. ≤ 32 27 34 44
11. Patikrintų ūkio subjektų patirtų sąnaudų sumažinimas, proc. ≥ 5 98 duomenys kas ketv. duomenys kas ketv.
12. Iniciatyvų siekiant mažinti nepagrįstų, neproporcingų ūkinės veiklos suvaržymų, skaičius, vnt. ≥ 1 0 0 0
13. Įstaigos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius, vnt. 80 24 duomenys kas ketv. duomenys kas ketv.
14. Ūkio subjektai, teigiantys, kad TKA konsultacija patikros metu buvo naudinga, proc. 80 76 86 86
15. Ūkio subjektai, teigiantys, kad TKA kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktus, proc. 80 88 86 86
16. Pirmus veiklos metus vykdantys ūkio subjektai teigia, kad gavo naudingų konsultacijų iš TKA, proc. 100  

* Rodikliai stebimi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“