Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Tiltai ir kiti kelio statiniai

16 Diena

Tiltų ir kitų kelio statinių tyrimai

Atliekame valstybiniuose ir kituose keliuose, geležinkeliuose, miestų gatvėse esančių tiltų ir kitų kelio statinių apžiūras. Apžiūrų tikslas – įvertinti tilto ar kito kelio statinio būklę. Apžiūrų metu:

•    apžiūrime visus statinio elementus;
•    užfiksuojame defektus ir  pažaidas, išmatuojame jų dydį, nustatome atsiradimo priežastis;
•    įvertiname defektų ir pažaidų įtaką statinio ilgaamžiškumui, pateikiame išvadas ir rekomendacijas tolesniam statinio naudojimui.

Kai reikia tiksliau išsiaiškinti pažaidų atsiradimo priežastis ir galimybes jas ištaisyti:

•    neardomuoju elektromagnetiniu metodu išmatuojame betono apsauginį sluoksnį;
•    išmatuojame karbonizacijos gylį;
•    chloridų testo laboratorijos pagalba nustatome chloridų kiekį betone;
•    metalinų perdangų  varžtinėse sandūrose dinamometriniu raktu patikriname varžtų užveržimo jėgą.

                         

Darbo tikslas besibaigiant garantiniam penkerių metų laikotarpiui nustatyti, ar nėra defektų ir pažaidų bei įvertinti tilto ar kito kelio statinio  būklę.

Darbo metu:

•    apžiūrime visus elementus, užfiksuojame defektus ir pažaidas, nustatome jų atsiradimo priežastis (projekto, statybos ar priežiūros darbų klaidos);
•    pateikiame pasiūlymus ir rekomendacijas dėl rastų trūkumų pašalinimo.

                          

Darbo tikslas – iš grupės remontuotinų tiltų ar kitų kelio statinių išrinkti tuos, kuriuos reikia suremontuoti pirmiausia. Tam tikslui apskaičiuojami keturi pagrindiniai ekonominiai įverčiai: grynoji dabartinė vertė (GDV), santykinė dabartinė vertė (SGDV), vidinė grąžos norma (VGN), išlaidų ir pajamų santykis (I/P) ir pagal juos sudaroma prioritetinė remonto ar rekonstravimo darbų eilė.

                                 

Atliekame valstybiniuose ir kituose keliuose, geležinkeliuose, miestų gatvėse esančių tiltų ir kitų kelio statinių bandymus. Statinio bandymo tikslas – įvertinti tiltų ar kitų kelio statinių tinkamumą saugiai eksploatacijai.
Statinių bandymų metu nustatomi šie rodikliai:

•    perdangų įlinkiai ir deformacijos;
•    perdangoje ir atramose atsivėrusių plyšių pločių pokyčiai;
•    atraminių guolių pasisukimas ir atramų nuosėdžiai;
•    perdangos mazgų poslinkiai ir posūkiai.

Statiniams bandymams atlikti naudojami kalibruoti ir sertifikuoti prietaisai: (mechaniniai įlinkiomačiai ir indikatoriai, elektroniniai poslinkių ir deformacijų jutikliai) ir mobili tiltų tyrimų laboratorija, kurioje kaupiami, saugomi ir apdorojami bandymų metu gauti duomenys.

                                                               

 

Įspūdingiausi tiltų ir kitų kelio statinių bandymai:

                          

Tiltų ir kitų kelio statinių ekspertizės

Atliekame automobilių ir geležinkelių tiltų, viadukų, pralaidų, tunelių ekspertizes.

                                         

Maršrutų parinkimas ir tyrimas sunkiasvorių krovinių pervežimui

Šio tipo paslaugoms:

•    Parenkame maršrutus sunkiasvorių negabaritinių krovinių vežimui;
•    Nustatome galimybę važiuoti per tiltus ir viadukus su sunkiasvoriais kroviniais.