Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Oro eismo saugos elektronikos specialistams (ATSEP)

Pasikeitus teisės aktams nuo 2020 m. sausio 2 d. nebus išduodamos ATSEP licencijos.

Oro eismo saugos elektronikos specialistams taikomi Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/373 XIII priedo (PERS dalis) reikalavimai.

Prašymų nagrinėjimo sąlygos ir terminai

Prašymas išnagrinėjamas ir išduodama licencija, suteikiamas / atnaujinamas / pratęsiamas įrašas ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Terminas skaičiuojamas nuo paskutinės informacijos (trūkstamų, pataisytų, papildomų dokumentų ir t.t.) gavimo dienos.

Prašymas nenagrinėjamas, jeigu pateikiami ne visi reikiami dokumentai.


Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Licencijos gavimui Prašymas;
Paso ar asmens tapatybės kortelės originalas ir kopija;
Aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
Įvadinio mokymo baigimą patvirtinantis dokumentas;
Kiekvienos prašomos kvalifikacijos mokymo baigimą patvirtinantis dokumentas.
Papildomos kvalifikacijos gavimui Prašymas;
Paso ar asmens tapatybės kortelės originalas ir kopija;
Kvalifikacijos mokymo baigimą patvirtinantis dokumentas;
ATSEP licencija.
Kvalifikacijos atnaujinimui Prašymas;
Paso ar asmens tapatybės kortelės originalas ir kopija;
Žinių ir įgūdžių atnaujinimo mokymo programos baigimą patvirtinantis dokumentas;
ATSEP licencija.
Kvalifikacijos pratęsimui Prašymas;
Paso ar asmens tapatybės kortelės originalas ir kopija;
Tęstinio mokymo programos baigimą patvirtinantis dokumentas;
Darbo patirtį įrodantis dokumentas;
ATSEP licencija.
Licencijos dublikato gavimui Laisvos formos prašymas, kuriame paaiškintos licencijos praradimo aplinkybės;
Licencijos praradimą patvirtinantys dokumentai.

Pastabos:
1. Paslauga suteikiama tik gavus įrodymą apie atliktą mokėjimą.
2. Atvykstant atsiimti licencijos visada su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Procedūra

 

Prašymo forma ATSEP licencijos / kvalifikacijos gavimui / atnaujinimui, kvalifikacijos pratęsimui:

ATSEP prašymo forma


 

Prašymas licencijos dublikato gavimui teikiamas laisva forma.

Paslaugos ir įkainiai

Paslaugos kodas Paslaugos pavadinimas  Dydis, eurais
5.11.1. ATSEP licencijos išdavimas 102
5.11.2. ATSEP licencijos kvalifikacijos galiojimo laiko pratęsimas 59
5.11.3. ATSEP licencijos papildomos kvalifikacijos suteikimas / atnaujinimas 61
5.11.4. ATSEP licencijos dublikato išdavimas 31

Pastaba: Vienu kartu suteikiant / pratęsiant / atnaujinant kelias kvalifikacijas imamas bendras 102 Eur (išdavimui) arba 59 Eur  (kvalifikacijos pratęsimui) mokestis.


Mokėjimo rekvizitai

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 302824137
PVM kodas LT100007021710
AB Swedbank, banko kodas 73000
Atsiskaitomoji sąskaita LT377300010157174019


Sąskaita faktūra

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu [email protected] ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.

Forma sąskaitai faktūrai