Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Atlyginimas už teikiamas paslaugas

26 Diena

Susisiekimo ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3-644 buvo patvirtinti atnaujinti atlyginimo už Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) teikiamas paslaugas dydžiai.

TKA direktorius 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr.2-135 „Dėl atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas apskaitos ir mokėjimo tvarkos“ patvirtino TKA teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarką:

  1. paslaugų gavėjai atlyginimą už TKA teikiamas paslaugas turi sumokėti iš anksto, dar iki paslaugos suteikimo momento, išskyrus atvejus, kai yra sudarytas susitarimas su TKA dėl atlyginimo už atitinkamas administracines paslaugas;
  2. atlyginimą už TKA teikiamas metinės priežiūros paslaugas reikia mokėti kas metus ir jis turi būti sumokamas iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Jei ūkio subjektas einamaisiais metais pradeda vykdyti veiklą, už kurios metinį palaikymą yra nustatomas mokestis, atlyginimas už atitinkamą metinio palaikymo paslaugą einamaisiais metais nėra mokamas;
  3. atlyginimas už TKA teikiamas paslaugas mokamas į įstaigos sąskaitą Nr. LT757044090100659769, esančią AB SEB banke, banko kodas 70440. Mokėjimo pavedimo skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą;
  4. atlyginimas už TKA teikiamas paslaugas mokėtojui grąžinamas pagal jo rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytos sumokėto atlyginimo grąžinimo priežastys. Atlyginimas grąžinamas šiais atvejais:
    • kai sumokėta daugiau negu nustatytas atlyginimo dydis;
    • jeigu prašymas dėl atitinkamos paslaugos suteikimo TKA nebuvo pradėtas nagrinėti;
    • jeigu paslauga (išskyrus metinio palaikymo paslaugas) dėl TKA kaltės nebuvo suteikta per teisės aktų nustatytus terminus ir iki paslaugos suteikimo dienos gautas ūkio subjekto prašymas grąžinti sumokėtą atlyginimą ir nutraukti paslaugos teikimą.

TKA paslaugas gali suteikti ir skubos tvarka.
Atnaujintos sąlygos patvirtintos 2021 m. kovo 26 d. TKA direktoriaus įsakyme: Skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašas.

Turėdami klausimų kreipkitės el. paštu info@tka.lt arba telefonu (8 5) 273 9038.


Mokėjimo rekvizitai

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
AB SEB, banko kodas 70440
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769


Sąskaita faktūra

Asmenys, norintys gauti PVM sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.
Forma sąskaitai faktūrai.

Apgailestaujame, bet išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.