Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

66 dalies orlaivių techninės priežiūros licencija

26 Diena

Europos Sąjungos

  1. Europos Parlamento ir Tarybos REGLAMENTAS (ES) 2018/1139 2018 m. liepos 4 d. Dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91;
  2. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1321/2014 2014 m. lapkričio 26 d. dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo;
  3. Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Annex III (PART-66) to Regulation (EU) No 1321/2014;

Nacionalinė teisė

  1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2066 Vilnius;
  2. Civilinės aviacijos administracijos 2018 m. gruodžio 12 d. direktorius įsakymas Nr. 4R-176 „dėl formų patvirtinimo ir dėl orlaivio techninės priežiūros licencijos pagal 66 dalies reikalavimus pavyzdžio tvirtinimo bei aprašymo“;
  3. Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. liepos 20 d. direktorius įsakymas Nr. 4R–127 „dėl mokymo pripažinimo, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį, taisyklių patvirtinimo“;
  4. Civilinės aviacijos administracijos 2018 m. kovo 15 d. direktoriaus įsakymas Nr. 4R-45 „Dėl orlaivio techninės priežiūros mokymo darbo vietoje tvarkos aprašo“;
  5. Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. rugpjūčio 3 d. direktorius įsakymas Nr. 4R-134 „dėl techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar papildyti 66 dalies licenciją, išsilavinimo įskaitymo taisyklių patvirtinimo“;
  6. Transporto Kompetencijų Agentūros, Civilinės aviacijos administracijos procedūra PR–AIR-03 „Orlaivių techninės priežiūros licencijos pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) NR.1321/2014 66 dalies reikalavimus išdavimo, pakeitimo, galiojimo pratęsimo, atšaukimo, jos galiojimo sustabdymo ar apribojimo procedūra“ 3 Leidimas;

PARAIŠKOS

EASA 19 forma. Atnaujinimo paraiška.
EASA 19 forma. Išdavimo su orlaivio tipo įrašu paraiška.
EASA 19 forma. Išdavimo paraiška.
EASA 19 forma. Konvertavimo paraiška.
EASA 19 forma. Apribojimų panaikinimo paraiška.
EASA 19 forma. Papildymo kategorija / pakategore ir orlaivio tipo įrašu paraiška.
EASA 19 forma. Papildymo kategorija / pakategore paraiška.
EASA 19 forma. Papildymo orlaivio tipo įrašu paraiška.


PAPILDANČIOS PARAIŠKĄ FORMOS

TKA Forma Orl – 043, AML patirties žurnalas
TKA Forma Orl-041, B3, – Kompozitinės konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, B3, – Audiniu padengtos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, B3, – Metalinės konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, B3, – Medinės konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, L1, – Audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L1, – Metalinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L1, – Audiniu aptrauktos medinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L1C, – Kompozitinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2, – Audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2, – Metalinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2, – Audiniu aptrauktos medinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2C, – Kompozitinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L3G
TKA Forma Orl-041, L3H
B3 kategorijos užduotys (AMC II priedas)
L1, L1C, L2, L2C pakategorių užduotys (AMC II priedas))
L3G ir L3H pakategorių užduotys (AMC II priedas))