Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aerodromai

30 Diena

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
1. Už aerodromo, sraigtasparnio aikštelės ir jų įrenginių įvertinimo, leidimo naudoti skrydžiams lauko aikštelę išdavimo paslaugas:
1.1. už aerodromo, turinčio bent vieną II kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką, pažymėjimo:
1.1.1. išdavimą 13 658
1.1.2. duomenų keitimą, kai reikia įvertinti, ar šie keitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 6 513
1.1.3. pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 114
1.2. už aerodromo, turinčio bent vieną I kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką, pažymėjimo:
1.2.1. išdavimą 11 881
1.2.2. duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 5 634
1.2.3. duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 114
1.3. už aerodromo, turinčio bent vieną netiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką, pažymėjimo:
1.3.1. išdavimą 3 504
1.3.2. duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 1 707
1.3.3. duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 114
1.4. už aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams:
1.4.1. pažymėjimo išdavimą 1 262
1.4.2. pažymėjimo galiojimo pratęsimą 467
1.4.3. pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams 255
1.4.4. pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo 109
1.4.5. metinę priežiūrą 453
1.5. už signalinių žiburių įrenginių pažymėjimo išdavimą:
1.5.1. tarptautiniams aerodromams 1 253
1.5.2. bendrosios aviacijos aerodromams 226

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.
Apgailestaujame, tačiau išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2022 m. gruodžio 28 d. Nr. 3-590 įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.