Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Apie Transporto kompetencijų agentūrą

27 Diena

Transporto kompetencijų agentūra yra valstybės įsteigta viešoji įstaiga, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

2019 metais, kai siekiant sukurti profesionalią, inovatyvią, į verslo poreikius orientuotą aviacijos priežiūros sistemą buvo pertvarkyta Civilinės aviacijos administracija, jos funkcijos buvo perduotos BĮ Lietuvos transporto saugos administracijai ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai (iki 2019 m. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas).

Nuo 2019 m. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos apima šias sritis: specialistų licencijavimą ir jų veiklos priežiūrą; aviacijos sektoriaus ūkio subjektų veiklos priežiūrą, akreditavimą ir licencijavimą; kelių saugos patikrinimus, jos lygių nustatymus ir valdymą; eismo įvykių ir avaringų vietų stebėseną bei analizę.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos tikslas – prisidėti prie visuomenės interesus atitinkančios Lietuvos susisiekimo sistemos kūrimo bei plėtros, užtikrinant aukščiausius kokybės, saugos ir saugumo standartus.

 

Misija – TKA užtikrina saugą ir saugumą Lietuvos civilinės aviacijos ir kelių srityse.

Vizija – Aukščiausią saugos ir saugumo lygį civilinės aviacijos ir kelių srityse užtikrinanti organizacija – patikimas partneris savo klientams.

Vertybės:

  • Atsakomybė: savo darbą atliekame skaidriai bei sąžiningai ir atsakome už priimtus sprendimus bei gautus rezultatus.
  • Profesionalumas: esame savo srities ekspertai, nuolatos siekiantys naujų žinių ir tobulėjimo.
  • Inovatyvumas: ieškome naujų sprendimų būdų ir taikome pažangius darbo metodus.
  • Bendradarbiavimas: esame komanda, tad siekiame tų pačių tikslų ir tarpusavyje dalijamės tiek savo žiniomis, tiek patirtimi.

Transporto kompetencijų agentūros valdybos narius skiria ir atšaukia Susisiekimo ministerija.

 

Jūratė Baltrušaitytė-Glodenė  – valdybos pirmininkė
Pareigų pradžia: 2019 m. birželis
Kitos pareigos ir išsilavinimas >>
Nepriklausomumas: nepriklausoma valdybos narė


Simonas Bartkus
Pareigų pradžia: 2019 m. birželis
Kitos pareigos ir išsilavinimas >>
Nepriklausomumas: nepriklausomas valdybos narys


Roma Andruškevičienė
Pareigų pradžia: 2019 m. birželis
Kitos pareigos: Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja
Nepriklausomumas: priklausoma valdybos narė