Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Asmens duomenų apsauga

25 Diena

TKA duomenų apsaugos pareigūne paskirta Teisės ir personalo skyriaus patarėja Ugnė Žakšauskaitė.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu TKA ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į TKA duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu dap@tka.lt ar telefonu +370 652 16895.