Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos saugumas – Oro vežėjai (Orlaivių naudotojai)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ĮSTATYMAI:

 1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas, 2000 m. spalio 17 d. įstatymas, Nr. VIII-2066

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI:

 1. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285
 2. Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 793
 3. Dėl užsienio diplomatinio pašto ir užsienio konsulinio pašto perdavimo į orlaivius ir paėmimo iš orlaivių Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1078
 4. Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr.1592
 5. Dėl teroro akto grėsmės lygio nustatymo, skelbimo ir parengties tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1614-8
 6. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1613-7
 7. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 614

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMAI:

 1. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3-193
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-197
 3. Dėl draudimo orlaiviui išskristi nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3-587

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

 1. Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 2BE-210
 2. Dėl asmens reputacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 2BE-69
 3. Dėl oro uostų, oro vežėjų, subjektų ir oro navigacijos paslaugas teikiančių įmonių aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 2BE-112
 4. Dėl reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 2BE-119
 5. Dėl oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į europos sąjungą, statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 2BE-118
 6. Dėl Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 2BE-99
 7. Dėl reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 2BE-126

VšĮ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

 1. Dėl Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 2-60
 2. Dėl aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2-109

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

 1. Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 4R-109

EUROPOS SĄJUNGOS:

 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. kovo 11 d. reglamentas(EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (tekstas anglų k.)
 2. Komisijos 2009 m. balandžio 2 d. reglamentas  (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai(tekstas anglų k.)
 3. Komisijos 2009 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių(tekstas anglų k.)
 4. 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (tekstas anglų k.)
 5. Komisijos 2010 m. balandžio 9 d. reglamentas (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai(tekstas anglų k.)
  Oro vežėjams
3.1. už Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą 48
  Fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems gauti Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo pažymėjimą
3.2. už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą 160
3.3.
už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 320
  Skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą vykdantiems krovinių arba pašto oro vežėjams (ACC3)
3.7.1. už statuso suteikimą 482
3.7.2.
už statuso suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 964
3.7.3 už metinę priežiūrą 465 (už kiekvieno vežėjo)
  Aviacijos saugumo instruktoriams
3.8.1. už instruktoriaus statuso suteikimą 59
3.8.2. už instruktoriaus statuso suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų 118
3.8.3.
už instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą 52
3.8.4. už instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 104
3.8.5.
už teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą 73
3.8.6. už teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų 146
3.8.7. už nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą 66
3.8.8. už nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas 132
3.8.9. už aviacijos saugumo instruktorių metinę priežiūrą 150 (už kiekvieno instruktoriaus)
  Aviacijos saugumo vadovams
3.10. už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės  patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 171
3.11.
už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 7 darbo dienas 342
  Aviacijos saugumo darbuotojams
7.2.1. už teorijos egzamino laikymą ar perlaikymą 15
7.2.2. už praktikos egzamino laikymą ar perlaikymą 8
7.2.3.
už vaizdų atpažinimo egzamino laikymą ar perlaikymą 22

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 3-30 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra direktorės 2020 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 2-17  „Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (.docx)

Sertifikuoti civilinės aviacijos vežėjai / Certified air operators

Oro vežėjas / Vežėjas

(ICAO kodas)

Orlaiviai / Aircraft Kontaktai / Contacts
Avion Express

(NVD)

A320/321 Dariaus ir Girėno str. 21A, LT-02189, Vilnius, Lithuania
+370(5)2001040
info@flyavex.com
http://www.avionexpress.aero/
GetJet Airlines

(GJT)

A330, A320/319, B737 Dariaus ir Girėno str. 81-1, LT-02189, Vilnius, Lithuania
+370(676)82574
ceo@getjet.aero
https://getjet.aero/
DAT LT

(DNU)

A320, ATR42/72 Oro uosto str. 4, LT-54460, Karmėlava, Kaunas distr., Lithuania
+370(37)399071
kaunas@dat.dk
https://www.dat.dk/
KlasJet

(KLJ)

B737, H25B, CL60 Dariaus ir Girėno str. 21 A, LT-02189, Vilnius, Lithuania
+370 (5) 252 55 81
info@klasjet.aero
https://www.klasjet.aero/
Charter Jets

(LTC)

B737, H25B, F2TH Rodūnios kelias str. 32, LT-02187, Vilnius, Lietuva
+370 (5) 264 47 40
julius@charterjets.aero
https://charterjets.aero/
Transaviabaltika

(KTB)

L410, JS31/32 Oro uosto str. 4, Karmelava, Kaunas distr., LT-54460 Lithuania
+370 37 399057
info@transaviabaltika.lt
https://transaviabaltika.lt/
Classic Jet

(LLT)

H25B Vokieciu str. 28/17-24, Vilnius, LT-01130, Lithuania
+370(5)2074000
info@classicjet.lt
http://www.classicjet.lt/
Aeromanage

(AGE)

AOC SUSPENDED

 

Dariaus ir Girėno str. 81-1, LT-02189, Vilnius, Lithuania
+370(620)75834
aeromanageairlines@gmail.com