Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

29 Diena

  1. UAB „Baltic Air Logistics Terminal“. Adresas: Rodūnios kelias 18, LT-02188 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 232 9269, fax. +370 5 230 6119. El. paštas: info@balt-cargo.lt
  2. UAB „Litcargus“. Adresas Nr. 1: Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius, Lietuva. Adresas Nr. 2: Oro uosto g. 4, LT-54460 Karmėlava, Kauno r., Lietuva. Tel. +370 5 232 9290, fax. +370 5 210 6369. El. paštas: administracija@litcargus.lt
  3. UAB „TNT“. Adresas: Pievų g. 1, Karmėlava, LT-54459, Kauno rajonas, Lietuva. Tel. +370 800 25222. El. paštas: tntinfo.lt@tnt.com
  4. UAB „Skubios siuntos“ (UPS Lietuva). Adresas: Inovacijų g. 3, Biruliškės, LT-54469 Kauno rajonas, Lietuva. Tel. +370 37 350505, fax. +370 37 350500. El. paštas: ups@ups.lt
  5. UAB „Aviacijos paslaugų centras“. Adresas: Pievų g. 1, Karmėlava, LT-54459, Kauno rajonas, Lietuva. Tel. + 370 37 399091. El. paštas: admin@apcargo.eu
  6. UAB „DHL Lietuva“. Adresas: S.Dariaus ir S.Gireno g. 81, LT-02189 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2360700. El. paštas: ltinfo@dhl.com
  7. UAB „ME transportas“. Adresas: Metalo g. 12, LT-02190 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 211 3100. El. paštas: vilnius@girteka.eu

Reguliuojamo subjekto statuso suteikimo tvarką nustato 2010 m. gegužės 25 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus patvirtintas įsakymas Nr. 4R-97.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ĮSTATYMAI:
1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas, 2000 m. spalio 17 d. įstatymas, Nr. VIII-2066
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI:
1. Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 793
2. Dėl užsienio diplomatinio pašto ir užsienio konsulinio pašto perdavimo į orlaivius ir paėmimo iš orlaivių Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1078
3. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1613-7
4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 614 (TAR, 2017-07-31, Nr. 12884)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO:
1. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3-193
LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:
1. Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 2BE-210
CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:
1. Dėl asmenų, atsakingų už oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo programų įgyvendinimą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2010 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 4R-87
2. Dėl reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2010 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 4R-92
3. Dėl Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-97 (1, 2 priedų nauja redakcija)
4. Dėl Oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 4R-100
5. Dėl nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-24
6. Dėl aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 4R-114
7. Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4R-80
8. Dėl reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4R-97, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus2016 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 4R-238 TAR, 2016-11-30, Nr. 27840
EUROPOS SĄJUNGOS:
1. Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. kovo 11 d. reglamentas(EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (tekstas anglų k.)
2. Komisijos 2009 m. balandžio 2 d. reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai(tekstas anglų k.)
3. 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (tekstas anglų k.)
4. Komisijos 2010 m. balandžio 9 d. reglamentas (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (tekstas anglų k.)

3.4.1. už reguliuojamo subjekto statuso suteikimą 998
3.4.2. už reguliuojamo subjekto metinę priežiūrą 984 (už kiekvieno subjekto)
3.10. už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 171
3.11. už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 7 darbo dienas 342

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 3-30 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra direktorės 2020 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 2-17  „Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (.docx)