Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos saugumo nuotolinis mokymas

06 Diena

UAB „Dialogus“

Įmonės kodas – 302421346

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Algirdas Raklevičius

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2012-06-28);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas (teisė galioja nuo 2012-06-28);
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-06-28);
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-06-28);
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-06-28);
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-06-28);
9 modulis. Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-06-28);
17 modulis. Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-11-08);
19 modulis. Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-11-08);
21 modulis. Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-11-08);
23 modulis. Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2012-11-08);
24 modulis. Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2013-04-08);
25 modulis. Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-04-08);
26 modulis. Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2013-04-08);

El. p. info@dialogus.lt

 

VĮ Lietuvos oro uostai 

Įmonės kodas – 120864074

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Dainius Reivytis

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra (teisė galioja nuo 2015-12-23);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama 
grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas;
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas;
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema;
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais;
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams;
9 modulis. Pranešimų tvarka.

El. p. d.reivytis@vno.lt

 

UAB „Baltic Ground  Services“

Įmonės kodas – 300136658

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Ričardas Martinaitis

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra;
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama 
grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas;
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas;
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema;
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais;
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams;
9 modulis. Pranešimų tvarka;
23 modulis. Bagažo priklausomybės nustatymas.

El. p. m.zukovskij@bgs.aero