Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos saugumo nuotolinis mokymas

UAB “Dialogus”

Įmonės kodas 302421346
Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Algirdas Raklevičius

 

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2012-06-28);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės (teisė galioja nuo 2012-06-28);
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-06-28);
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-06-28);
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-06-28);
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-06-28);
9 modulis. Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-06-28);
16 modulis. Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-11-08);
18 modulis. Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-11-08);
20 modulis. Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-11-08);
22 modulis. Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2012-11-08);
23 modulis. Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2013-04-08);
24 modulis. Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-04-08);
25 modulis. Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2013-04-08);

El. p. info@dialogus.lt

 

VĮ Lietuvos oro uostai 

 

Įmonės kodas 120864074

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Dainius Reivytis

 

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2015-12-23);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės;
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas;
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema;
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais;
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams;
9 modulis. Pranešimų tvarka.

 

El. p. d.reivytis@vno.lt

 

 

UAB „Baltic Ground  Services“

 

Įmonės kodas – 300136658

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Ričardas Martinaitis

 

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai;
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės;
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas;
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema;
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais;
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams;
9 modulis. Pranešimų tvarka;
22 modulis. Bagažo priklausomybės nustatymas.

 

El. p. a.stropus@bgs.aero