Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos saugumo nuotolinis mokymas

25 Diena

UAB „Dialogus“

Įmonės kodas – 302421346

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Algirdas Raklevičius

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2012-06-28);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės (teisė galioja nuo 2012-06-28);
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas (teisė galioja nuo 2012-06-28);
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema (teisė galioja nuo 2012-06-28);
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais (teisė galioja nuo 2012-06-28);
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams (teisė galioja nuo 2012-06-28);
9 modulis. Pranešimų tvarka (teisė galioja nuo 2012-06-28);
16 modulis. Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-11-08);
18 modulis. Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-11-08);
20 modulis. Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai (teisė galioja nuo 2012-11-08);
22 modulis. Bagažo priklausomybės nustatymas (teisė galioja nuo 2012-11-08);
23 modulis. Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas (teisė galioja nuo 2013-04-08);
24 modulis. Orlaivio apsaugos reikalavimai (teisė galioja nuo 2013-04-08);
25 modulis. Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius (teisė galioja nuo 2013-04-08);

El. p. info@dialogus.lt

 

VĮ Lietuvos oro uostai 

Įmonės kodas – 120864074

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Dainius Reivytis

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai (teisė galioja nuo 2015-12-23);
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės;
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas;
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema;
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais;
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams;
9 modulis. Pranešimų tvarka.

El. p. d.reivytis@vno.lt

 

UAB „Baltic Ground  Services“

Įmonės kodas – 300136658

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Ričardas Martinaitis

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai;
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės;
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas;
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema;
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais;
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams;
9 modulis. Pranešimų tvarka;
22 modulis. Bagažo priklausomybės nustatymas.

El. p. m.zukovskij@bgs.aero

 

UAB „Onside“

Įmonės kodas – 302479029

Už nuotolinių mokymų vykdymą atsakingas asmuo – Tomas Montvila

Turi teisę vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal šiuos modulius, nurodytus Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 1 priede:

1 modulis. Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai;
2 modulis. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės;
3 modulis. Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas;
4 modulis. Oro uosto patekimo kontrolės sistema;
7 modulis. Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais;
8 modulis. Veiksmai kilus incidentams;
9 modulis. Pranešimų tvarka;
Modulis. Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai;
22 modulis. Bagažo priklausomybės nustatymas;
23 modulis. Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas;
24 modulis. Orlaivio apsaugos reikalavimai;
25 modulis. Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius.

El. p. avsec@dilematraining.com