Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencija

06 Diena

Egidijus Šimkus Egidijus.simkus@tka.lt
Ieva Masilionytė Ieva.masilionyte@tka.lt

 1. Aviation Maintenance Technician Handbook—Airframe Volume 1
 2. Aviation Maintenance Technician Handbook–Airframe Volume 2
 3. Aviation Maintenance Technician Handbook – General– Chapter 14: Addendum/Human Factors
 4. V. Šnirpūnas. Žmogiškasis faktorius aviacinėje technikoje. Vilnius:Technika, 2012. 79 p. [3 aut. l. 2012 10 15]
 5. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2018/1139
 6. LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMAS (suvestinė redakcija nuo 2016-10-01)
 7. EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1321/2014
 8. AC 43.13-1B CHAPTER 1. WOOD STRUCTURE
 9. AC 43.13-1B CHAPTER 3. FIBERGLASS AND PLASTICS
 10. AC 43.13-1B CHAPTER 4. METAL STRUCTURE, WELDING, AND BRAZING
 11. AC 43.13-1B CHAPTER 5. NONDESTRUCTIVE INSPECTION (NDI)
 12. AC 43.13-1B CHAPTER 6. CORROSION, INSPECTION & PROTECTION
 13. AC 43.13-1B CHAPTER 7. AIRCRAFT HARDWARE, CONTROL CABLES, AND TURNBUCKLES
 14. AC 43.13-1B CHAPTER 8. ENGINES, FUEL, EXHAUST, AND PROPELLERS
 15. AC 43.13-1B CHAPTER 9. AIRCRAFT SYSTEMS AND COMPONENTS, CHAPTER 10. WEIGHT AND BALANCE
 16. AC 43.13-1B CHAPTER 12. AIRCRAFT AVIONICS SYSTEMS
 17. Aviation Maintenance Technician Handbook–Powerplant Volume 1
 18. Aviation Maintenance Technician Handbook–Powerplant Volume 2
 19. Balloon Flying Handbook
 20. Hot Air Balloon Crew Training Manual
 21. INSTRUCTIONS FOR CONTINUED AIRWORTHINESS
 22. Gas balloon maintenance manual
 23. Gas balloon flight manual
 24. Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Tethered Gas Balloons CS-31TGB
 25. Lindstrand Technologies Ltd Operations manual for use with Hiflyer tethered balloon
 26. EKSPERIMENTINIŲ ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TECHNIKŲ / INŽINIERIŲ LICENCIJAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
4. Už orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti, aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, orlaivių registravimo paslaugas:
4.1. už orlaivių techninės priežiūros licencijos:
4.1.1. išdavimą pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo
III priedo (66 dalies) reikalavimus
215
4.1.2. išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 430
4.1.3. papildymą atitinkama kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija (be orlaivio tipo kvalifikacijos) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 164
4.1.4. papildymą atitinkama kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija (be orlaivio tipo kvalifikacijos) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 328
4.1.5. atnaujinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus
100
4.1.6. atnaujinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 3 darbo dienas
200
4.1.7. papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai) (išskyrus
C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus
55
4.1.8. papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai) (išskyrus
C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas
110
4.1.9. konvertavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus
289
4.1.10. konvertavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas
578
4.1.11. apribojimų naikinimą pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus
177
4.1.12. apribojimų naikinimą pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas
354
4.1.13. apribojimų naikinimą pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies c punkto reikalavimus
82
4.1.14. apribojimų naikinimą pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies c punkto reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas
164
4.1.15. techninės priežiūros patirties žurnalo tvirtinimą ar pakeitimą, siekiant panaikinti apribojimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014
III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus
153
4.1.16. dublikato išdavimą 36
4.1.17. dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 72
4.1.18. apribojimų naikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014
III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto 2 papunkčio reikalavimus, atliekant praktinių žinių įvertinimą
1 591
4.1.19. baigto mokymo įvertinimą, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.30 dalies reikalavimus
876
4.1.20. baigto akademinio išsilavinimo įvertinimą, siekiant pritaikyti Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.30 dalies a punkto 5 papunkčio išlygas 657
4.1.21. orlaivių techninės priežiūros specialisto įgyto išsilavinimo užskaitymą, suteikiant egzaminavimo kreditus,  siekiant gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 489
4.1.22. išimties pagal 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 suteikimą 1 246
4.1.23. išimties pagal Reglamentą Nr. 2018/1139 suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 2 492
4.1.24. orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW > 5 700 kg 5 345
4.1.25. orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW ≤ 5 700 kg 2 738
4.1.26. Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) ar I priedo
(M dalies) F poskyrio organizacijos orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą
2 738
4.1.32. individualios (asmeniui) stažuotės darbo vietoje mokymo pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo
(145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį patvirtinimą
1 303
4.1.33. kitos Europos Sąjungos kompetentingos institucijos patvirtintos individualios stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo
(145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį, pripažinimą
1 375
4.1.34. orlaivio tipo egzaminavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) III priedėlio 5 punkto reikalavimus 4 381
4.1.35. techninės priežiūros patirties žurnalo tvirtinimą ar pakeitimą, siekiant papildyti orlaivio techninės priežiūros licenciją atitinkamu orlaivio tipo įrašu vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai ir (ar) gauti orlaivio tipo įrašą vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus
153
4.1.36. orlaivio techninės priežiūros licencijos išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus, remiantis kitos šalies narės paskirtos institucijos pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus išduota orlaivių techninės priežiūros licencija
215
4.1.39. papildymą C kategorija su orlaivio tipu (tipais) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 164
4.1.40. papildymą C kategorija su orlaivio tipu (tipais) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 328
4.1.41. papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija C kategorijai (jei suteikiama neturint B1, B2 orlaivio tipo kvalifikacijos) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 100
4.1.42. papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija C kategorijai (jei suteikiama neturint B1, B2 orlaivio tipo kvalifikacijos) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 200
4.2. už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos:
4.2.1. išdavimą 93
4.2.2. išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 186
4.2.3. su individualia orlaivio kvalifikacija išdavimą 129
4.2.4. su individualia orlaivio kvalifikacija išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 258
4.2.5. kitos šalies išduotos orlaivių techninės priežiūros licencijos pagal ICAO 1 priedą pripažinimą 479
4.2.6. papildymą kvalifikacija 74
4.2.7. papildymą kvalifikacija skubos tvarka per 5 darbo dienas 148
4.2.8. papildymą individualia orlaivio kvalifikacija 101
4.2.9. papildymą individualia orlaivio kvalifikacija skubos tvarka per
5 darbo dienas
202
4.2.10. papildymą inžinieriaus kategorijos įrašu dėl individualios orlaivio kvalifikacijos 74
4.2.11. papildymą inžinieriaus kategorijos įrašu dėl individualios orlaivio kvalifikacijos skubos tvarka per 5 darbo dienas 148
4.2.12. išdavimą karinių oro pajėgų licencijų turėtojams 93
4.2.13. kvalifikacijos galiojimo pratęsimą 34
4.2.14. kvalifikacijos galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 68
4.2.15. ribojimų panaikinimą 93
4.2.16. ribojimų panaikinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 186
4.2.17. dublikato išdavimą 36
4.2.18. dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 72
7.3. už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos pagrindinių žinių egzamino laikymą ir perlaikymą 37

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.