Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Pilotų licencijavimo informacija

18 Diena

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Prašymas skubos tvarka įvertinti dokumentus

Skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašas

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Mokėjimo dydis, eurais
2.1. už aviacijos specialistų licencijavimą:
2.1.1. komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) arba avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) išdavimą pagal 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, FCL dalies reikalavimus 192
2.1.2. komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) arba avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) reikalavimus skubos tvarka per 1 darbo dieną 384
2.1.3. lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL), piloto mėgėjo licencijos (PPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), oro baliono piloto licencijos (BPL)  išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) reikalavimus 58
2.1.4. lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL), piloto mėgėjo licencijos (PPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), oro baliono piloto licencijos (BPL)  išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) reikalavimus skubos tvarka per 1 darbo dieną 116
2.1.5. atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H),  maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos suteikimą 60
2.1.6. atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H),  maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos suteikimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 120
2.1.7. atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos atnaujinimą / pratęsimą 30
2.1.8. atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A), (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 60
2.1.9. licencijos papildymą bet kokia kita kvalifikacija ar leidimu 60
2.1.10. licencijos papildymą bet kokia kita kvalifikacija ar leidimu skubos tvarka per 1 darbo dieną 120
2.1.11. bet kokios kitos kvalifikacijos ar leidimo atnaujinimą / pratęsimą 30
2.1.12. bet kokios kitos kvalifikacijos ar leidimo atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 60
2.1.13. licencijai patvirtinti / išrašui (angl. verification), skirtam užsienio šalims, išduoti arba licencijos informacijai ir istorijai patvirtinti / išrašui išduoti 38
2.1.14. licencijai patvirtinti / išrašui (angl. verification), skirtam užsienio šalims, išduoti arba licencijos informacijai ir istorijai patvirtinti / išrašui išduoti skubos tvarka per 1 darbo dieną 76
2.1.15. licencijos komercinės veiklos (angl. validation) pripažinimo pažymėjimui išduoti 293
2.1.16. licencijos komercinės veiklos (angl. validation) pripažinimo pažymėjimui išduoti skubos tvarka per 2 darbo dienas 586
2.1.17. licencijos nekomercinės veiklos pripažinimo pažymėjimui išduoti 96
2.1.18. licencijos nekomercinės veiklos pripažinimo pažymėjimui išduoti skubos tvarka per 2 darbo dienas 192
2.1.19. skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui išduoti 167
2.1.20. skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui išduoti skubos tvarka per 2 darbo dienas 334
2.1.21. skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti 55
2.1.22. skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti skubos tvarka per 2 darbo dienas 110
2.1.23. kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui išduoti 282
2.1.24. kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui išduoti skubos tvarka per 2 darbo dienas 564
2.1.25. kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti 90
2.1.26. kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti skubos tvarka per 2 darbo dienas 180
2.1.27. kalbos vertintojo–egzaminuotojo pažymėjimui išduoti 164
2.1.28. kalbos vertintojo–egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti 112
2.1.29. už piloto licencijos dublikato išdavimą 34
2.1.30. už piloto licencijos dublikato išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 64

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.
Apgailestaujame, bet išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.

 

PBN

SP PBN reikalavimų įgyvendinimas Lietuvoje

MP PBN reikalavimų įgyvendinimas Lietuvoje


Transporto kompetencijų agentūra (TKA), pasinaudodama Europos aviacijos saugumo agentūros (EASA) rekomendacija paskelbė išimtį, naudingą pilotams, turintiems skrydžių pagal prietaisus (angl. instrument rating (IR)) kvalifikaciją.

Dėl COVID-19 infekcijos plitimo ir daugelyje pasaulio šalių įvestų karantino sąlygų, iki 2021 m. balandžio 25 d. pratęsiamas laikotarpis, per kurį atnaujinant IR kvalifikaciją, iš pilotų nebus reikalaujama būti perėjus nustatytų charakteristikų navigacijos (angl. performance-based navigation (PBN)) teisių įgijimo mokymus.

Iki šios datos pilotai, turintys IR kvalifikaciją be PBN teisių, gali skraidyti tik tokiais maršrutais ir vykdyti tik tokias artėjimo tūpti operacijas, kurioms PBN teisių nereikia.

Nuo 2021 m. balandžio 25 d. PBN teises turėti bus reikalaujama prieš suteikiant arba pratęsiant kiekvieną IR kvalifikaciją.

Išimtis įsigaliojo 2020 m. gegužės 6 d. paskelbus TKA direktorės įsakymą.

Europos Sąjungos
 1. 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra
 2. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (konsoliduota versija)
 3. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (Easy Access Rules for Flight Crew Licensing)
 4. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (Easy Access Rules for Authority Requirements for Aircrew)
 5. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (Easy Access Rules for Organisation Requirements for Aircrew)
 6. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (Easy Access Rules for Medical Requirements)

LR susisiekimo ministerijos

 1. Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d įsakymas  Nr.3-517 ( 2003, Nr. 91(1)-4130) (Negalioja)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr.3-115 (Žin., 2011, Nr. 26-1256)(Negalioja)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 “Dėl mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr.3-129 (Žin., 2011, Nr. 28-1362) (Negalioja)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.3-784 (Žin., 2011, Nr. 158-7488)(Negalioja)
 5. Dėl 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nusatatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, taikymo,Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-298 (Žin., 2012, Nr. 52-2599)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-163 (Žin., 2013, Nr.32-1554) (Negalioja)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-164 (Žin., 2013, Nr.32-1555) (Negalioja)
 8. Lietuvos Respublikos Aviacijos Įstatymas, 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2066, Suvestinė redakcija nuo 2020-01-02

CAA

 1. Dėl reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 4R-183 (Žin., 2004, Nr. 172-6368) (Negalioja)
 2. Dėl skrydžio egzaminuotojų vadovo naudojimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 4R-11 (Skrydžio egzaminuotojų vadovas (anglų k. Flight Examiners Manual)
 3. Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2006 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-93 (Žin. 2006, Nr. 69-2553 (Negalioja)
 4. Dėl Dėl orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 ,,Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo, pakeitimoCivilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009  m. gegužės 13 d.įsakymas Nr. 4R-103 (Žin., 2009, Nr. 52-2085) (Negalioja)
 5. Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 ,,Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo, pakeitimo Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009  m. liepos 14 d.įsakymas Nr. 4R-156 (Žin., 2009, Nr. 86-3659) (Negalioja)
 6. Dėl orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 4R-13 (Žin., 2010, Nr. 14-686) (Negalioja)
 7. Dėl orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 4R-49 (Žin., 2010, Nr.35-1700) (Negalioja)
 8. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4R-183 ,,Dėl reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 4R-160 (Žin., 2011, Nr. 77-3790) (Negalioja)
 9. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4R-183 ,,Dėl reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 4R-124 (Žin., 2012, Nr. 56-2815) (panaikinti 1.2 ir 1.3 punktai) (Negalioja)
 10. Dėl Orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 4R-212 (žin., 2012, 106-5402) (Negalioja)
 11. Dėl Orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 26 d. įsakymas Nr.4R-262 (Žin., 2012, Nr.126-6372) (Negalioja)
 12. Dėl Orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 4R-50 (Žin., 2013, Nr. 22-1109) (Negalioja)
 13. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4R-183 „Dėl reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 4R-51 (Žin., 2013, Nr. 22-1108) (Negalioja)
 14. Dėl Reikalavimų skrydžių koordinatoriams patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4R-88 (Žin., 2013, Nr.34-1687)
 15. Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 4R-242 „Dėl Skrydžio įgulos nario licencijos formos patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 4R-90 (Žin., 2013, Nr.36-1774) (Negalioja)
 16. Dėl Orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-108 (žin., 2013, 46-2309) (Negalioja)
 17. Dėl Orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių, patvirtintų civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 4R-140 (Žin., 2013, Nr. 67-3389) (Negalioja)
 18. Dėl reikalavimų mokomųjų orlaivių tinkamumo skraidyti vadybai ir techninei priežiūrai patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 4R-233 (žin., 2013, Nr. 113-5674) (Negalioja)
 19. Dėl Keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-288, (Žin., 2013, Nr. 138-6997
 20. Dėl patvirtintos mokymo organizacijos mokymų vadovo patirties ir gebėjimų tinkamai vadovauti įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 4R-117 (TAR, 2015-06-26, Nr.10157) (Negalioja)
 21. Dėl pilotų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-79 (TAR, 2017-05-31, Nr. 9225)

 22. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 4R-19 (TAR, 2018-01-30, Nr. 1389)(Negalioja)

Remiantis Europos Komisijos regalamentu 1178/2011 ir jo priedais.

Punktas FCL.800 Akrobatinio skraidymo kvalifikacija nurodo reikalavimus kvalifikacijai gauti.

AS kvalifikacijai nėra nustatytas galiojimo periodas.

Tuo vadovaujantis nuo 2016 rugsėjo 08d., AS kvalifikacija bus suteikiama be galiojimo laiko ir ji nebus pratęsinėjama.

Kodėl reikia laikyti testą?

Tarptautinė Civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO) pripažino, kad kalbos mokėjimas yra labai svarbus faktorius, užtikrinant skrydžių saugą. Dėl šios priežasties ICAO parengė kalbos mokėjimo reikalavimus, kurie išdėstyti Tarptautinės Civilinės Aviacijos Konvencijos (Čikagos konvencija) 1 priede bei ICAO Kalbos įgūdžių reikalavimų įgyvendinimo vadove ir jo prieduose (Doc 9835-AN/453).

Lietuvos Respublika yra ICAO narė ir Civilinės aviacijos administracija (CAA) savo veikloje vadovaujasi ICAO standartais ir rekomendacijomis, todėl siekdama įgyvendinti ICAO reikalavimus dėl kalbos mokėjimo, CAA patvirtino kalbų mokyklos ,,Lingua perfecta“ parengtą testą pilotų Anglų kalbos mokėjimo lygiui nustatyti, bei Eurokontrolės parengtą testą skrydžių vadovų Anglų kalbos mokėjimo lygiui nustatyti ELPAC.

Kokie įgūdžiai tikrinami testo metu?

Testo metu nustatomi šių šešių gebėjimų lygiai:

tartis (tarimas, kirčiavimas, intonacija, akcentas);
konstrukcijos (gramatinės konstrukcijos ir sakinių sudarymas, struktūra);
žodynas (žodyno apimtis, gebėjimas perfrazuoti);
kalbos rišlumas (kalbėjimo laisvumas, tempas);
suvokimas (kito kalbančiojo minčių supratimas);
bendravimas (laisvumas, reakcija, informatyvumas, pokalbio palaikymas).

Kaip vyksta testavimas? (trumpas testo pilotams aprašymas) 

Testas susideda iš trijų dalių. Visų trijų testo dalių metu bus vertinami visi šeši aukščiau nurodyti gebėjimų lygiai. Pirmosios dalies – pokalbio – metu užduodami keli bendro pobūdžio klausimai apie Jus, Jūsų darbą, Jūsų įpročius, prašoma pateikti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu. Šios dalies trukmė: 4 – 5 minutės. Antrosios dalies – klausymo – metu pateikiamos klausymui nestandartinės radijo ryšio situacijos. Pirmiausia pateikiamos išklausyti 6 situacijos (kiekviena atskirai) ir prašoma šias situacijas pakomentuoti. Po to pateikiamos dar 3 situacijos. Išklausius pastarųjų trijų situacijų (kiekvienos atskirai) pirmąją dalį vėl prašoma pakomentuoti situaciją, užduoti klausimus. Po to Jums bus pateikiama klausymui antroji situacijos dalis ir Jums reikės patarti kaip išspręsti išgirstą problemą. Šios dalies trukmė: apie 10 minučių. Trečiosios dalies – pasakojimo ir diskusijos – metu vienas po kito pateikiami du su aviacija susiję paveikslėliai. Šiuos paveikslėlius reikia apibūdinti, pateikiant kuo daugiau informacijos, bus užduodami klausimai, plėtojama diskusija. Šios dalies trukmė: 5–7 minutės.  Testo metu egzaminuotojas anglų kalba pristatys visas užduotis, nurodys kiekvienos testo dalies pradžią ir pabaigą.

Visas testas įrašomas į garso laikmenas.

Kokį įvertinimą reikės gauti, kad testas būtų išlaikytas?

Kiekvienas gebėjimas vertinamas atskirai balais nuo 1 iki 6. Bendras testo įvertinimo balas, kad testas būtų išlaikytas, turi būti ne žemesnis kaip 4. Bendras testo įvertinimo balas apskaičiuojamas, pagal žemiausią balą, gautą už atskirus gebėjimus. Pavyzdžiui, jei tartis, konstrukcijos, žodynas, kalbos rišlumas bus įvertinti 6, o bendravimas ir suvokimas – 3, tai bendras testo įvertinimo balas bus 3.

TKA patvirtintų anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo egzaminuotojų sąrašas (pilotams):

Ana Melko (egzaminuotoja, vertintoja)
Leonas Judelevičius (egzaminuotojas, vertintojas)
Gabrielė Masiulionienė (egzaminuotoja, vertintoja)
Nijolė Žegūnienė (egzaminuotoja, vertintoja)
Ilona Stankevičiūtė (egzaminuotoja, vertintoja)

 

Pilotų testavimas atliekamas (registruotis iš anksto):

VšĮ „Pilotų mokykla“
Rodūnios kelias 34, LT-02187 Vilnius
Tel./faks. +370 5 232 9485
info@pilotumokykla.lt
www.pilotumokykla.lt

http://www.pilotumokykla.lt/lt/icao-anglu-lygis/registracija

 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto Kvalifikacijos tobulinimo centre
Rodūnios kelias 30, LT-02187 Vilnius
Tel.: +370 5 274 4809
Faks. + 370 5 2329321
avinst@vgtu.lt
www.agai.vgtu.lt