Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registras

26 Diena

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro tvarkytoja yra VšĮ Transporto kompetencijų agentūra.

Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruojami lėktuvai, sraigtasparniai, malūnsparniai, sklandytuvai, motorizuoti sklandytuvai, hidroplanai, oro balionai, motorizuotos skraidyklės, ultralengvieji orlaiviai, mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu nekilnojamiesiems daiktams yra prilyginami įstatymuose numatyti laivai ir orlaiviai, kuriems nustatyta privaloma teisinė registracija.

Žemiau esanti informacija yra bendrinė ir skirta konsultaciniais tikslais. Išsami informacija yra skelbiama galiojančiuose teisės aktuose.

 1. Civilinių orlaivių registravimo taisyklėse nustatytos formos paraiška;
 2. Nuosavybės teisę į orlaivį patvirtinantis dokumentas (orlaivio pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų sutartis ar kiti dokumentai, įrodantys teisėtą orlaivio įgijimą);
 3. Orlaivio perdavimo ir priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas;
 4. Orlaivio išregistravimo / neregistravimo pažymėjimas;
 5. Savininko ir naudotojo įmonės pažymėjimo / asmens dokumento kopija;
 6. Orlaivio valdymo ir (arba) naudojimo teisę patvirtinančio dokumento (nuomos, panaudos sutarties ir kt.);
 7. Dokumentus įregistruoti orlaivį teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 8. Įgaliojimas konkrečiam asmeniui, leidžiantis jam atlikti orlaivio savininko veiksmus registruojant orlaivį;
 9.  Dokumentai, patvirtinantys, kad orlaivis pažymėtas nacionaliniu ir registracijos ženklais;
 10. Dokumentai, patvirtinantys, kad orlaivis turi Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklėse nurodytą „orlaivio atpažinimo lentelę“;
 11. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už TKA teikiamas paslaugas.

Atlygis už Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) teikiamas paslaugas turi būti sumokėtas iš anksto, iki paslaugos suteikimo momento.

Lėšų gavėjas  VŠĮ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ  AGENTŪRA
Įmonės kodas 305598608
Valstybės rinkliavų įmokų sąskaitos (IBAN) LT757044090100659769
Banko kodas 70440
Banko pavadinimas AB SEB
Rinkliavos dydis Suma eurais €
Mokėjimo paskirtis Būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą

Atlyginimo dydžiai už TKA teikiamas paslaugas yra ČIA

2020 m. sausio 23 d. TKA direktoriaus įsakymu Nr. 2-17 buvo patvirtintas Transporto kompetencijų agentūros skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašas, kuris nustato įvertinimo ir paslaugos suteikimo skubos tvarka sąlygas ir tvarką.

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašas