Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registras

29 Diena

Žemiau esanti informacija yra bendrinė ir skirta konsultaciniais tikslais. Išsami informacija yra skelbiama galiojančiuose teisės aktuose.

 1. Civilinių orlaivių registravimo taisyklėse nustatytos formos paraiška;
 2. Nuosavybės teisę į orlaivį patvirtinantis dokumentas (orlaivio pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų sutartis ar kiti dokumentai, įrodantys teisėtą orlaivio įgijimą);
 3. Orlaivio perdavimo ir priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas;
 4. Orlaivio išregistravimo / neregistravimo pažymėjimas;
 5. Savininko ir naudotojo įmonės pažymėjimo / asmens dokumento kopija;
 6. Orlaivio valdymo ir (arba) naudojimo teisę patvirtinančio dokumento (nuomos, panaudos sutarties ir kt.);
 7. Dokumentus įregistruoti orlaivį teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 8. Įgaliojimas konkrečiam asmeniui, leidžiantis jam atlikti orlaivio savininko veiksmus registruojant orlaivį;
 9.  Dokumentai, patvirtinantys, kad orlaivis pažymėtas nacionaliniu ir registracijos ženklais;
 10. Dokumentai, patvirtinantys, kad orlaivis turi Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklėse nurodytą „orlaivio atpažinimo lentelę”;
 11. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už TKA teikiamas paslaugas.

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
4.18. už orlaivio žurnalo išdavimą 28
4.19. už orlaivio avarinio radijo švyturio, veikiančio 406 MHz dažniu, registravimą ir registravimo kortelės kopijos išdavimą 41
4.39. už orlaivio registravimą, laikiną registravimą, perregistravimą:
4.39.1. kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai 72
4.39.2. kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai, skubos tvarka per 3 darbo dienas 144
4.39.3. kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg 82
4.39.4. kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 164
4.39.5. kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg 113
4.39.6. kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 226
4.39.7. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg 605
4.39.8. didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 1210
4.39.9. kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg 1 143
4.39.10. kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas 2 286
4.40. už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo pakeitimą nauju, pasikeitus duomenims apie orlaivio gamintoją ir gamintojo suteiktą orlaivio ženklą arba pasikeitus orlaivio savininko ir naudotojo adresams 35
4.41. už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą 37
4.42. už orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 95
4.43. už orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu 48
4.44. už orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą 35
4.45. už orlaivio neregistravimo pažymos išdavimą 35
4.46. už orlaivio registravimo panaikinimą 57
4.47. už radiolokacinio atsakiklio kodo suteikimą 23

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.