Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjams

26 Diena

Eilės Nr. Paslaugos teikėjas Pažymėjimo Nr. Teikiamos paslaugos Kontaktai
1 VĮ „Oro navigacija“ LT.ATM/ANS.001/1 Oro eismo paslaugos ATS

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos CNS

Adresas:
B. Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Telefonas  +370 706  94 502
El. paštas info@ans.lt
www.ans.lt
2 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos LT.8 Meteorologijos paslaugos MET Adresas:
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius
Telefonas  +370 275 1194
El. paštas  lhmt@meteo.lt
www.meteo.lt
3 Lietuvos kariuomenė LT.7 Meteorologijos paslaugos MET Adresas:
Šv. Ignoto g. 8,/29 LT-01120 Vilnius
Telefonas +370
www.kariuomene.kam.lt

Prašymų nagrinėjimo sąlygos ir terminai

Sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos arba sprendimui priimti reikalingų auditų ir (ar) patikrinimų atlikimo dienos.

Kai sprendimo priėmimas yra susijęs su didelės apimties dokumentų patikrinimu arba auditų ir (ar) patikrinimų atlikimu, 30 kalendorinių dienų terminas gali būti vieną kartą pratęstas dar 30 kalendorinių dienų. Pareiškėjas yra informuojamas apie termino pratęsimą ir jo priežastis.

 

Paslaugos ir įkainiai

Paslaugos kodas Paslaugos pavadinimas  Suma, eurais
5.9. už išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą 505
5.10. už oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo ar jo priedo pakeitimą dėl organizacijos pavadinimo ar adreso keitimo 142
**** Pastaba.  Vienu kartu suteikiant / pratęsiant / atnaujinant kelias  kvalifikacijas imamas bendras 102 Eur (išdavimo) arba 59 Eur (kvalifikacijos pratęsimo) įkainis.
5.12. už oro eismo paslaugoms teikti naudojamų įrenginių įvertinimą ir:
5.12.1. tūpimo pagal prietaisus sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.1.1. išdavimą 2 502
5.12.1.2. išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 5 004
5.12.1.3. galiojimo pratęsimą 1 253
5.12.1.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 2 506
5.12.2. mikrobangų tūpimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.2.1. išdavimą 2 502
5.12.2.2. išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 5 004
5.12.2.3. galiojimo pratęsimą 1 253
5.12.2.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 2 506
5.12.3. nekryptinio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.3.1. išdavimą 353
5.12.3.2. išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 706
5.12.3.3. galiojimo pratęsimą 227
5.12.3.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 454
5.12.4. ženklinamojo radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.4.1. išdavimą 130
5.12.4.2. išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 260
5.12.4.3. galiojimo pratęsimą 71
5.12.4.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 142
5.12.5. visakrypčio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.5.1. išdavimą 725
5.12.5.2. išdavimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 1 450
5.12.5.3. galiojimo pratęsimą 353
5.12.5.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 706
5.12.6. toliamačio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.6.1. išdavimą 351
5.12.6.2. išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 702
5.12.6.3. galiojimo pratęsimą 175
5.12.6.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 350
5.12.7. apžvalgos pirminio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.7.1. išdavimą 1 521
5.12.7.2. išdavimą skubos tvarka per 4 darbo dienas 3 042
5.12.7.3. galiojimo pratęsimą 706
5.12.7.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 1 412
5.12.8. apžvalgos antrinio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.8.1. išdavimą 1 521
5.12.8.2. išdavimą skubos tvarka per 4 darbo dienas 3 042
5.12.8.3. galiojimo pratęsimą 706
5.12.8.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 1 412
5.12.9. automatinio radijo pelengatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.9.1. išdavimą 353
5.12.9.2. išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 706
5.12.9.3. galiojimo pratęsimą 175
5.12.9.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 350
5.12.10. radijo ryšio stoties ar siųstuvo ar retransliatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.10.1. išdavimą 36
5.12.10.2. išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 72
5.12.10.3. galiojimo pratęsimą 19
5.12.10.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 38
5.12.11. daugiajutiklės aerodromo eismo stebėjimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.11.1. išdavimą 1 521
5.12.11.2. galiojimo pratęsimą 706
5.12.12. automatizuotos skrydžių valdymo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.12.1. išdavimą 3 045
5.12.12.2. galiojimo pratęsimą 1 531
5.12.13. kalbinio ryšio sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.13.1. išdavimą 628
5.12.13.2. galiojimo pratęsimą 320
5.12.14. aviacijos fiksuoto telekomunikacinio tinklo pranešimų sistemos komutatorių tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.12.14.1. išdavimą 614
5.12.14.2. galiojimo pratęsimą 303

 


 


Mokėjimo rekvizitai

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
AB SEB, banko kodas 70440
Atsiskaitomoji sąskaita LT757044090100659769


Sąskaita faktūra

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.

Forma sąskaitai faktūrai