Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjams

30 Diena

Eilės Nr. Paslaugos teikėjas Pažymėjimo Nr. Teikiamos paslaugos Kontaktai
1 VĮ „Oro navigacija” LT.ATM/ANS.001/1 Oro eismo paslaugos ATS

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos CNS

Adresas:
B. Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Telefonas  +370 706  94 502
El. paštas info@ans.lt
www.ans.lt
2 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos LT.ATM/ANS.003/1 Meteorologijos paslaugos MET Adresas:
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius
Telefonas  +370 275 1194
El. paštas  lhmt@meteo.lt
www.meteo.lt
3 Lietuvos kariuomenė LT.ATM/ANS.002/2 Meteorologijos paslaugos MET Adresas:
Šv. Ignoto g. 8 LT-01120 Vilnius
Telefonas +370 5 278 5001,
www.kariuomene.kam.lt

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
5.1. už skrydžių vadovo3:
5.1.1. mokinio licencijos išdavimą 67
5.1.2. licencijos išdavimą 149
5.1.3. padalinio patvirtinimo suteikimą / atnaujinimą / pratęsimą 149
5.1.4. papildomos kvalifikacijos arba kvalifikacijos patvirtinimo suteikimą 149
5.1.5. mokymo darbo vietoje instruktoriaus (OJTI), kompleksinių treniruoklių instruktoriaus (STDI), vertintojo (angl. Assesor), kalbos mokėjimo patvirtinimų suteikimą / atnaujinimą / pratęsimą 149
5.1.6. licencijos pakeitimą dėl pareiškėjo asmens duomenų pasikeitimo (pavardė, adresas ir kt.) 14
5.1.7. licencijos dublikato išdavimą 34
5.1.8. lietuvių kalbos mokėjimo lygio įvertinimą 61
3 Pastaba. Vienu kartu suteikiant / pratęsiant / atnaujinant kelis padalinio patvirtinimus / kvalifikacijas / kvalifikacijos patvirtinimus / kalbos mokėjimo ar instruktoriaus patvirtinimus imamas bendras 150 Eur įkainis
5.10. už oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo ar jo priedo pakeitimą dėl organizacijos pavadinimo ar adreso keitimo 147
5.11. už oro eismo paslaugoms teikti naudojamų įrenginių įvertinimą ir:
5.11.1. tūpimo pagal prietaisus sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.1.1. išdavimą 2 868
5.11.1.2. išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 5 736
5.11.1.3. galiojimo pratęsimą 1 437
5.11.1.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 2 874
5.11.2. mikrobangų tūpimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.2.1. išdavimą 2 868
5.11.2.2. išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 5 736
5.11.2.3. galiojimo pratęsimą 1 437
5.11.2.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 2 874
5.11.3. nekryptinio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.3.1. išdavimą 405
5.11.3.2. išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 810
5.11.3.3. galiojimo pratęsimą 261
5.11.3.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 522
5.11.4. ženklinamojo radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.4.1. išdavimą 149
5.11.4.2. išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 298
5.11.4.3. galiojimo pratęsimą 81
5.11.4.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 162
5.11.5. visakrypčio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.5.1. išdavimą 831
5.11.5.2. išdavimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 1 662
5.11.5.3. galiojimo pratęsimą 405
5.11.5.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 810
5.11.6. toliamačio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.6.1. išdavimą 402
5.11.6.2. išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 804
5.11.6.3. galiojimo pratęsimą 201
5.11.6.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 402
5.11.7. apžvalgos pirminio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.7.1. išdavimą 1 743
5.11.7.2. išdavimą skubos tvarka per 4 darbo dienas 3 486
5.11.7.3. galiojimo pratęsimą 809
5.11.7.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 1 618
5.11.8. apžvalgos antrinio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.8.1. išdavimą 1 743
5.11.8.2. išdavimą skubos tvarka per 4 darbo dienas 3 486
5.11.8.3. galiojimo pratęsimą 809
5.11.8.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 1 618
5.11.9. automatinio radijo pelengatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.9.1. išdavimą 405
5.11.9.2. išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 810
5.11.9.3. galiojimo pratęsimą 201
5.11.9.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 402
5.11.10. radijo ryšio stoties ar siųstuvo ar retransliatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.10.1. išdavimą 41
5.11.10.2. išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas 82
5.11.10.3. galiojimo pratęsimą 22
5.11.10.4. galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 44
5.11.11. daugiajutiklės aerodromo eismo stebėjimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.11.1. išdavimą 1 743
5.11.11.2. galiojimo pratęsimą 809
5.11.12. automatizuotos skrydžių valdymo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.12.1. išdavimą 3 490
5.11.12.2. galiojimo pratęsimą 1 754
5.11.13. kalbinio ryšio sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.13.1. išdavimą 720
5.11.13.2. galiojimo pratęsimą 367
5.11.14. aviacijos fiksuoto telekomunikacinio tinklo pranešimų sistemos komutatorių tinkamumo naudoti pažymėjimo:
5.11.14.1. išdavimą 703
5.11.14.2. galiojimo pratęsimą 348

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.
Apgailestaujame, bet išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.